Archive for the ‘Conferencias’ Category

Conferencia no Centro Galego / Conferencia en el Centro Galego

21 noviembre 2018

O mércores día 21 de novembro de 2018, ás 20 horas no local social do Centro Galego de Lleida, e dentro da programación da Semana Cultural da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, tivo lugar unha conferencia baixo o título, “OS CAMIÑOS DE SANTIAGO, CAMIÑOS DE EUROPA”, sendo acompañados polas seguintes autoridades locais: os concelleiros do “Ajuntament” de Lleida, D. Joan Gómez López, Dñª. Dolors López Aguilar, Francesc Josep Cerdá Esteve e D. Xosé Luís Osorio Fernández; o Presidente da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme García Mir;  e os Presidentes das outras casas rexionais que forman parte da Federación, ademais do numeroso público que enchía completamente o local social.
O conferenciante destacou a importancia do camiño de Santiago, que foi considerado o cordón umbilical da Unión Europea que naceu da peregrinación procedente de toda Europa. Santiago de Compostela, e a identidade cultural da Comunidade Europea.
Ó remate, foron intercambiados unhos agasallos entre o presidente do Centro Galego, o Presidente da Federación de Lleida e o conferenciante, rematando todos cunha degustación dun viño da terra. Foi todo un grande éxito.

 
 Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
El miércoles día 21 de noviembre de 2018, a las 20 horas en el local social del Centro Gallego de Lleida, y dentro de la programación de la Semana Cultural de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, tuvo lugar una conferencia bajo el título, “LOS CAMINOS DE SANTIAGO, CAMINOS DE EUROPA”, siendo acompañados por las siguientes autoridades locales: los concejales del “Ajuntament” de Lleida, D. Joan Gómez López, Dñª. Dolors López Aguilar, Francesc Josep Cerdá Esteve y D. José Luis Osorio Fernández; el Presidente de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, D. Cosme García Mir;  y los Presidentes de las otras casas regionales que forman parte de la Federación, además del numeroso público que llenaba completamente el local social.
El conferenciante destacó la importancia del camino de Santiago, que fue considerado el cordón umbilical de la Unión Europea que nació de la peregrinación procedente de toda Europa. Santiago de Compostela, es la identidad cultural de la Comunidad Europea.
Al final, fueron intercambiados unos regalos entre el presidente del Centro Gallego, el Presidente de la Federación de Lleida y el conferenciante, rematando todos con una degustación de un vino de la tierra. Fue todo un grande éxito

Foto: Juan Rodrúguez Gómez

Ver más fotos

Anuncios

ACTOS NO MES DE OUTUBRO / ACTOS EN EL MES DE OCTUBRE

1 octubre 2018

VOCALÍA DA MULLER.
A Vocalía da Muller a partire do día 18 de setembro, iniciará o curso de manualidades e “PATCHWORK”  os martes e os xoves de cada semana, convidando as socias que estean interesadas, a incorporarse ao mesmo.
DÍA DE BREOGÁN.
A Xunta Directiva do Centro acordou que o domingo día 7 de outubro, celebrarase este ano a festividade de Breogán no local que ten o noso Centro en “Pardinyes”, co seguinte programa:
Almorzo no noso local de Padinyes ás 09,00 horas, con invitación polo Centro. A continuación excursión polo parque da “Mitjana”, e  comida de irmandade no noso local, ás 14 horas.
E imprescindible apuntarse con anterioridade, para poder preparar o primeiro prato que será un pica-pica, por xentileza do Centro, así como a bebida, e o segundo prato e os postres, serán por conta de cada comensá que despoios compartiremos todos. Deberán ir provistos de pratos e cubertos.
Organizaranse xogos de cartas entre os asistentes. Finalmente realizarase unha queimada como despedida.
Para mais información indícase que na Igrexa parroquial de “Sant Salvador de Pardinyes”, hai misa as 12 horas para o que queira asistir.
CASTAÑADA.
O día a determinar) de 2018, ás 19,30 horas, celebrarase unha misa na Igrexa de San Jaime C/ Alcalde Pujol, cantada polo noso coral Cengallei, polos defuntos da Entidade. A continuación e  no local social do Centro, haberá a tradicional Castañada e “panellets” para socios e familiares.

==========================================

Castellano
VOCALÍA DE LA MUJER.
La Vocalía de la Mujer, a partir del día 18 de septiembre ha iniciado el curso de manualidades y “PATCHWORK”  los martes y los jueves de cada semana, invitando a las socias que estén interesadas, a incorporarse al mismo.
DÍA DE BREOGÁN.
La Junta Directiva del Centro ha acordado que el domingo día 7 de octubre, se celebre este año la festividad de Breogán en el local que nuestro Centro tiene en Pardinyes, con el siguiente programa:
Almuerzo en nuestro local de “Pardinyes” a las 09:00 horas, con invitación por el Centro. A continuación excursión al parque de “La Mitjana”, y posterior comida de hermandad en nuestro local a las 14 horas.
Es imprescindible apuntarse con anterioridad, para poder preparar el primer plato que será un pica-pica por gentileza del Centro, así como la bebida, y el segundo plato y postres, serán por cuenta de los asistentes que compartiremos todos. Deberán ir provistos de platos y cubiertos.
Se organizarán juegos de cartas entre los asistentes. Finalmente se realizará una queimada como despedida.
Para más información se indica que en la Iglesia parroquial de Sant Salvador de Pardinyes,  hay misa a las 12  horas para el que desee asistir.
CASTAÑADA.
(El día a determinar) de 2018, a las 19,30 horas, se celebrará una misa en la Iglesia de San Jaime C/ Alcalde Pujol, cantada por nuestra coral Cengallei, por los difuntos de la Entidad. A continuación y  en el local social del Centro, habrá la tradicional Castañada y “panellets” para socios y familiares.

LETRAS GALEGAS 2018 EN LLEIDA

19 mayo 2018

O Sábado día 19 de Maio de 2018, conmemoramos o día DAS LETRAS GALEGAS, no “Institut d’Estudis Ilerdencs”, co seguinte programa: Ás  19 horas, conferencia a cargo da cargo da profesora da Universidade Autónoma  de Barcelona, Dña. Alba Losada Cuquejo, sobre a figura da escritora Dña. MARÍA VICTORIA MORENO MÁRQUEZ. A continuación o Coral CENGALLEI deleitounos cun recital musical. Ao remate cantaron todos o Himno Galego. No devandito acto estivo presente o rexedor do Concello de Lleida, D. José Luis Osorio Fernández, o Presidente dels Armats de Lleida D. JOSEP ÁNGEL COMES I SERRET, e o Presidente da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme García i Mir. Despois e, ás 21,30 horas, no restaurante do Centro, levouse a cabo unha cea de Irmandade con queimada incluída.

Foto: Carlos Alonso Bellmunt

Ver máis fotos

Castellano

El Sábado día 19 de Mayo de 2018, conmemoramos el día “DAS LETRAS GALLEGAS”, en el “Institut d`Estudis Ilerdencs”, con el siguiente programa: A las  19 horas, conferencia a cargo de la cargo de la profesora de la Universidad Autónoma  de Barcelona, Dña. Alba Losada Cuquejo, sobre la figura de la escritora Dña. MARÍA VICTORIA MORENO MÁRQUEZ. A continuación el Coral CENGALLEI los deleitó con un recital musical. Al remate cantaron todos el Himno Gallego. En el dicho acto estuvo presente el regidor del Ayuntamiento de Lleida, D. José Luis Osorio Fernández, el Presidente dels Armats de Lleida D. JOSEP ÁNGEL COMES I SERRET, y el Presidente de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, D. Cosme García i Mir. Después y, a las 21,30 horas, en el restaurante del Centro, se llevó a cabo una cena de Hermandad con queimada incluída.

Letras Galegas 2018 (04)

Foto: Carlos Alonso Bellmunt

Ver más fotos

 

 

Pregón Semana Santa 2018

18 marzo 2018

Ás 11,00 horas do domingo 18 de marzo de 2018, no “Teatre Municipal de l`Escorxador” de Lleida, tivo lugar o Pregón da Semana Santa a cargo de D. Josep Giralt Balagueró. O acto foi presidido polo Señor Alcalde da cidade D. Angela Ros i Domingo, xunto co Sr. Bispo da Dioceses de Lleida D. Salvador Gíménez Valls, o Prior Seglar da Venerable “Congregación dels Dolors”, D. Fernando Gracia Mazarico e, o prior da Congregación da Purísima Sangue de Lleida D. Jesús Rodríguez Mur. Tamén cabe destacar a presenza de diversas autoridades locais e personalidades da cultura de Lleida, ademais das xuntas e representantes de tódalas Confrarías que forman parte dos desfiles procesionais da Semana Santa. Acto seguido, foi escenificada a peza dramática a “MOIXIGANGA”  polo “ESBART DANSAIRE SÍCORIS” BALLET CIUTAT DE LLEIDA, que fixeron unha maxistral posta en escea, sendo moi aplaudidos por todo o público asistente.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
A las 11,00 horas del domingo 18 de Marzo de 2018, en el “Teatre Municipal de l`Escorxador de Lleida, tuvo lugar el Pregón de la Semana Santa a cargo de D. Josep Giralt Balagueró. El acto fue presidido por el Señor Alcalde de la ciudad, D. Ángel Ros i Domingo, junto con el Sr. Obispo de la Diócesis de Lleida D. Salvador Giménez Valls, con el Prior Seglar de la Venerable “Congregación dels Dolors”, D. Fernando Gracia Mazarico y el prior de la Congregación de la Purísima Sangre de Lleida D. Jesús Rodríguez Mur. También cabe destacar la presencia de diversas autoridades locales y personalidades de la cultura de Lleida, además de las juntas y representantes de todas las Cofradías que forman parte de los desfiles procesionales de la Semana Santa. Acto seguido y, como colofón final, fue escenificada la pieza dramática la “MOIXIGANGA”  por el “L`ESBART DANSAIRE SÍCORIS” BALLET CIUTAT DE LLEIDA, que hicieron una magistral puesta en escena, siendo muy aplaudidos por todo el público asistente.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

Conferencia sobre “hábitos saudables” / Conferencia sobre “hábitos saludables”

13 marzo 2018

O martes día 13 de marzo de 2018, ás 19,00 horas, a Vogalía da Muller, para conmemorar o día da Muller Traballadora, organizou no local Social do Centro, unha conferencia que impartiu o Doutor D. José Miguel Paul Gil, sobre o tema “Hábitos Saudables”. O presidente do Centro, José Terceiro Folgar, fixo a presentación do conferenciante, manifestando que é unha  honra para a Entidade, poder contar con el, xa que as súas raíces por parte materna, son de descendencia galega e, os seus pais, son socios do Centro, á vez que tamén o foron os seus avós maternos. O conferenciante, fixo unha detallada mención dos produtos que teriamos que comer, así como dos hábitos que todos deberiamos observar, para unha alimentación sa. Ao final todos degustaron un ágape. Foi un rotundo éxito.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

Castellano

El martes día 13 de marzo de 2018, a las 19,00 horas, la Vocalía de la Mujer, para conmemorar el día de la Mujer Trabajadora, organizó en el local Social del Centro, una conferencia que impartió el Doctor D. José Miguel Paul Gil, sobre el tema “Hábitos Saludables”. El presidente del Centro José Terceiro Folgar, hizo la presentación del conferenciante, manifestando que es un  honor para la Entidad, poder contar con él, ya que sus raíces por parte materna, son de descendencia galega y, sus padres, son socios del Centro, a la vez que también lo fueron sus abuelos maternos. El conferenciante, hizo una detallada mención de los productos que tendríamos que comer, así como de los hábitos que todos deberíamos observar, para una alimentación sana. Al final todos degustaron un ágape. Fue un rotundo éxito.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

Actos no mes de marzo / Actos en el mes de marzo

28 febrero 2018

CALÇOTADA.
O domingo día 11 do marzal de 2017, celebrarémo-la tradicional CALÇOTADA na Ermida de Grenyana (mesmo sitio que nos anos anteriores) na que ás 11 horas terá lugar a Santa Misa cantada pola coral Cengallei. Os asistentes á “Calçotada” terán que ir provistos de garfos e panos de mesa. Haberá mesas e cadeiras.
Se algunha persoa non dispuxese de medio de transporte pódellelo comunicar na Oficina do Centro onde se lle solucionará o problema. Prezo por persoa: 16 €uros os socios e, 18 €. os non socios. O límite da data de inscrición será o día 9 de marzo.
VOGALÍA DA MULLER
O martes día 13 de marzo ás 18 horas, a Vogalía da Muller, para conmemorar o día da Muller Traballadora, impartirá unha conferencia-charla sobre “Hábitos Saludables”, impartida polo Doutor José Miguel Paul Gil.
ORATORIO DA NOSA SEÑORA DAS DORES.
O sábado día 17 de marzo de 2018, celebrarase o DÍA DA CONFRADEIRÍA DO CENTRO GALEGO DE LLEIDA. Ás 19,45 horas, acto da Congregación con rezo da COROA DOROSA, e, ás 20 horas, a Santa Misa cantada polo noso Coro Cengallei, á que temos que asistir tódolos cofrades, socios, amigos e familiares.
PREGÓN SEMANA SANTA
Ás 11,00 horas do domingo dia 18 de marzo de 2018, no “Teatre Municipal de l`Escorxador” de Lleida, terá lugar o Pregón da Semana Santa en Lleida.
CHARLAS CUARESMALES.
Estas charlas-conferencias cuaresmales, terán lugar no salón de actos da Casa de Extremadura, Calle Indíbil y Mandoni, número 8 de Lleida.
O martes día 20 de marzo de 2018, ás 20,00 horas, o pai Mercedario D.  José Leonardo Sánchez Contreras (Pai Cheo), dará unha charla sobre o tema “Prácticas da piedade y relixiosidade popular na Cuaresma”. A continuación saeta cuaresmal a cargo de Antonio Gallardo (el Colorín) acompañado de Ángel Castro y Paco Consuegra. Finalizando o acto cunha degustación de produtos cuaresmales e fruta de Margalef.
O miércoes día 21 de marzo de 2018, ás 20,00 horas, o pai Carmelita Descalzo e Prior do Santuario de Santa Teresina, D. Ángel M. Briñas Gonzalo, dará unha charla sobre o tema “Volver a nos mismos”. A continuación actuación do grupo de rapsodas e recitadores do Grupo TOAR, Pepe Fernández, finalizando cun refrixerio de cuaresma.
 PROCESIÓNS DE SEMANA SANTA.
O Domingo de Ramos (25 de marzo), e Venres Santo (30 de marzo), o noso Centro participará como xa é habitual nas procesións de Semana Santa.

========================================

Castellano
CALÇOTADA.
El domingo, día 11 de marzo de 2018, celebraremos la tradicional CALÇOTADA, en la Ermita de Grenyana, (mismo lugar que en años anteriores), en la que, a las 11 horas, tendrá lugar la Santa Misa cantada por la coral Cengallei. Los asistentes a la Calçotada, deberán ir provistos de tenedores, platos y servilletas. Habrá mesas y sillas.
Si alguna persona no dispone de medio de transporte, lo puede comunicar en la Oficina del Centro donde se le solucionará el problema. Precio por persona: 16 €uros para socios y 18 €. para los no socios. El límite de la fecha de inscripción será el día 9 de Marzo.
VOCALÍA DE LA MUJER
El martes día 13 de marzo de 2018, a las 18,00 horas, la Vocalía de la Mujer, para conmemorar el día de la Mujer Trabajadora, impartirá conferencia-charla “Hábitos Saludables” impartida por el Doctor D. José Miguel Paul Gil.
ORATORIO NUESTRA SRA. DE LOS DOLORES.
El sábado 17 de marzo de 2018, se celebrará el DÍA DE LA CONFRADEIRIA DO CENTRO GALEGO DE LLEIDA. A las 19:45 horas: Acto de Congregación con el rezo de la Corona Dolorosa y, a continuación, a las 20 horas, Santa Misa cantada por nuestro Coro Cengallei, a la que debemos asistir todos los cofrades, socios, amigos y familiares.
PREGÓN SEMANA SANTA
El domingo día 18 de marzo de 2018, a las 11,00 horas, en el “Teatre Municipal de l`Escorxadorde Lleida, tendrá lugar el Pregón de la Semana Santa en Lleida.
CHARLAS CUARESMALES.
Estas charlas-conferencias cuaresmales, tendrán lugar en el salón de actos de la Casa de Extremadura, Calle Indíbil y Mandoni, número 8 de Lleida.
El martes día 20 de marzo de 2018, a las 20,00 horas, el padre Mercedario D.  José Leonardo Sánchez Contreras (Padre Cheo), dará una charla sobre el tema “Prácticas de la piedad y religiosidad popular en la Cuaresma”. A continuación saeta cuaresmal a cargo de Antonio Gallardo (el Colorín) acompañado de Ángel Castro y Paco Consuegra. Finalizando el acto con una degustación de productos cuaresmales y fruta de Margalef.
El miércoles día 21 de marzo de 2018, a las 20,00 horas, el padre Carmelita Descalzo y Prior del Santuario de Santa Teresina, D. Ángel M. Briñas Gonzalo, dará una charla sobre el tema “Volver a nosotros mismos”. A continuación actuación del grupo de rapsodas y recitadores del Grupo TOAR, Pepe Fernández, finalizando con un refrigerio de cuaresma.
PROCESIONES DE SEMANA SANTA.
EL Domingo de Ramos (25 de marzo), y el Viernes Santo (30 de marzo), nuestro Centro participará como ya es costumbre en las procesiones de Semana Santa.

Conferencia no Centro Galego / Conferencia en el Centro Galego

6 febrero 2018

Ás 20,00 horas do martes día 6 de febreiro de 2018, no local social do Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia), Dña. Rosa Mari Pérez Pérez, Doutora en Medicina Legal Forense, pronunciou unha conferencia baixo o título “A violencia na Sociedade do Século XXI”. A conferenciante fixo unha disertación moi detallada dos diferentes tipos de violencia que existen na sociedade actual, resaltando as formas emerxentes de violencia, sobre todo polo uso das novas tecnoloxías. Acompañounos D. Juan Vilella Jounou cencelleiro do “Ajuntament” de Lleida. Unha vez rematado o acto, todos os asistentes degustaron un refrixerio regado con viño do Ribeiro. Foi un rotundo éxito.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos 

Castellano
A las 20,00 horas del martes día 6 de febrero de 2018, en el local social del Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia), Dña. Rosa Mari Pérez Pérez, Doctora en Medicina Legal Forense, pronunció una conferencia bajo el título “La violencia en la Sociedad del Siglo XXI”. La  conferenciante hizo una disertación muy detallada de los diferentes tipos de violencia que existen en la sociedad actual, resaltando las formas emergentes de violencia, sobre todo por el uso de las nuevas tecnologías. Nos acompañó D. Juan Vilella Jounou concejal del “Ajuntament” de Lleida. Una vez rematado el acto, todos los asistentes degustaron un refrigerio regado con vino del Ribeiro. Fue un rotundo éxito.

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver más fotos

 

Semana cultural no Centro Galego / Semana Cultural en el Centro Galego

1 febrero 2018

Luns día 05-02-18. Ás 19,00 horas.
Exposición no local social das manualidades feitas durante o curso po las compoñentes  da Vogalía da Muller,  rematando  o  acto cun ágape.
Martes día 06-02-18. Ás 20:00 horas.
Conferencia a cargo de Dñª. Rosa Mari Pérez Pérez, Doutora en Medicina Legal Forense, baixo o título “A violencia na Sociedade do Século XXI. O remate servirase un aperitivo os asistentes.
Mércores día 07-02-18. Ás 18,00 horas:
Día dedicado ós nenos e xogos de mesa pros grandes. Unha vez rematado o acto, obsequiarase ós asistentes cunha chocolatada.
Xoves día 08-02-18. Ás 19,30 horas.
Demostración culinaria de diferentes pratos salgados e doces aberta a tódolos socios/as do Centro.
Venres dia 09-02-18. Ás 20,00 horas
Presentación do número 31 da Revista Xurdimento, por D. José Luis Osorio Fernández concelleiro do “Ajuntament” de Lleida. Rematarase o acto cun aperitivo.
Domingo día 11-02-18:
Ás 12,30 horas misa na Parroquia de “Sant Jaume”, cantada polo coro Cengallei. A continuación e no noso local social, celebrarase a Asemblea Xeral Ordinaria, e unha vez finalizada a mesma haberá un Vermut para tódolos asistentes, rematando o acto cun xantar de Irmandade ás 15,00 horas e posterior sesión de baile.

========================================
Castellano
Lunes día 05-02-18. A las 19,00 horas.
Exposición en el local social de las manualidades hechas durante el curso por las componentes de la Vocalía de la Mujer, finalizando el acto con un ágape.
Martes día 06-02-18. A las 20:00 horas.
Conferencias a cargo del Dñª. Rosa Mari Pérez Pérez, Doctora en Medicina Legal Forense, bajo el título “La violencia en la Sociedad del Siglo XXI”. A su finalización, se servirá un aperitivo a los asistentes.
Miércoles día 07-02-18. A las 18,00 Horas.
Día dedicado a los niños y juegos de mesa para los mayores. Una vez acabado, se obsequiará a los asistentes con una chocolatada.
Jueves día 08-02-18. A las 19,30 horas:
Demostración culinaria de diferentes platos salados y dulces abierta a todos los socios/as del Centro.
Viernes día 09-02-18. A las 20,00 horas.
Presentación del número 31 de la Revista Xurdimento por D. José Luis Osorio Fernández, concejal del “Ajuntament” de Lleida. Finalizará el acto con un aperitivo.
Domingo día 11-02-18:
A las 12,30 horas misa en la Parroquia de “Sant Jaume”, cantada por el Coro Cengallei. A continuación y en nuestro local social, se celebrará la Asamblea General Ordinaria, y una vez finalizada la misma habrá un Vermut para todos los asistentes, finalizando el acto con una comida de Hermandad a las 15,00 horas y posterior sesión de baile.

 

Conferencia no Centro Galego / Conferencia en el Centro Galego

24 noviembre 2017

O venres día 24 de novembro de 2017, ás 20 horas no local social do Centro Galego de Lleida, e dentro da programación da Semana Cultural da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, tivo lugar unha conferencia baixo o título, “Arbo, Capital Mundial da Lamprea”, pronunciada por D. Horacio Gil Expósito, alcalde de Arbo (Pontevedra) e o concelleiro D. Raimundo Rodríguez Guntín, sendo acompañados polas seguintes autoridades locais: os concelleiros do “Ajuntament” de Lleida, D. Joan Gómez López, Dñª. Dolors López Aguilar, Francesc Josep Cerdá Esteve e D. Xosé Luís Osorio Fernández; o Presidente da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme García Mir;  o Presidente da Casa de Aragón  D. Jesús Monter; o Presidente da Casa de Extremadura D. Gregorio Gálvez; o Presidente da Casa de Castela e León, D. Pere Sisó; a Presidenta da Casa de Cantabria Dñª, María Eugenia Fernández e o Vicepresidente da Casa de Andalucía D. Juan Guerrero, ademais do numeroso público que enchía completamente o local social.
O conferenciante destacou que Arbo este situada nunha zona privilexiada de Galicia, considerada como a Capital Mundial da Lamprea.
Desfruta dun microclima especial, conseguíndose  unhos viños de magníficos contrastes, elaborados con las especies vinícolas; Albariño, Treixidura e Loureira.
Ó remate, foron intercambiados unhos agasallos entre o presidente do Centro Galego, o Presidente da Federación de Lleida e o conferenciante, rematando todos cunha degustación dun viño da terra. Foi todo un grande éxito.

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver máis fotos

Castellano
El viernes día 24 de noviembre de 2017, a las 20 horas en el local social del Centro Gallego de Lleida, y dentro de la programación de la Semana Cultural de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, tuvo lugar una conferencia bajo el título, “Arbo, Capital Mundial de la Lamprea”, pronunciada por D. Horacio Gil Expósito, alcalde de Arbo (Pontevedra) y el concejal D. Raimundo Rodríguez Guntín, siendo acompañados por las siguientes autoridades locales: los concejales del “Ajuntament” de Lleida, D. Joan Gómez López, Dñª. Dolors López Aguilar, Francesc Josep Cerdá Esteve y D. Xosé Luis Osorio Fernández; el Presidente de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, D. Cosme García Mir;  el Presidente de la Casa de Aragón  D. Jesús Monter; el Presidente de la Casa de Extremadura D. Gregorio Gálvez; el Presidente de la Casa de Castilla y León, D. Pere Sisó; la Presidenta de la Casa de Cantabria Dñª, María Eugenia Fernández y el Vicepresidente de la Casa de Andalucía D. Juan Guerrero, además del numeroso público que llenaba completamente el local social.
El conferenciante destacó que Arbo este situada en una zona privilegiada de Galicia, considerada como la Capital Mundial de la Lamprea.
Desfruta de un microclima especial, consiguiéndose  unhos vinos de magníficos contrastes, elaborados cas especies vinícolas; Albariño, Treixidura y Loureira.
Al final, fueron intercambiados unos regalos entre el presidente del Centro Gallego, el Presidente de la Federación de Lleida y el conferenciante, rematando todos con una degustación de un vino de la tierra. Fue todo un grande éxito.

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver más fotos

Pregón Semana Cultural Federación Casas Regionales de Lleida

15 noviembre 2017

Ás 20 horas do día 15 de Novembro de 2017, a Federación Provincial de Casas e Centros Rexionais de Lleida iniciou as súas xornadas culturais, que se prolongarán ata o día 26 de novembro segundo explicou o seu Presidente Cosme García. A inauguración das xornadas celebrouse no Teatre Municipal de “l`Escorxador” cun pregón, a cargo do Excmo. Sr. Alcalde do concello de Huesca D. Luis Felipe Serrate. A Continuación por parte da Federación, fíxose un acto de recoñecemento pola súa labor nas entidades que a compoñen, ás seguintes persoas: entre outros, ó socio do Centro Galego de Lleida, D. Juan Rodríguez Gómez-Dacal. Acto seguido, levouse a cabo un extraordinario concerto de música tradicional e popular, a cargo da Unidad de Música da Academia Xeral Militar de Zaragoza, baixo a dirección do Suboficial Mayor D. Vicente Masmano Ortíz e do Capitán D. Roberto Sancasto Calvo.

Foto: Carlos Alonso Bellmun

Ver máis fotos

Castellano

A las 20 horas del día 15 de Noviembre de 2017, la Federación Provincial de Casas y Centros Regionales de Lleida inició sus jornadas culturales, que se prolongarán hasta el día 26 de noviembre según explicó su Presidente Cosme García. La inauguración de las jornadas se celebró en el Teatre Municipal del “Èscorxador” con un pregón, a cargo del Excmo. Sr. Alcalde de Huesca D. Luis Felipe Serrate. A continuación por parte de la Federación, se hizo un acto de reconocimiento por la suya labor en las entidades que la componen, a las siguientes personas: entre otros, al socio del Centro Gallego de Lleida, D. Juan Rodríguez Gómez-Dacal. Acto seguido, se llevó a cabo un extraordinario concierto de música tradicional y popular, a cargo de la Unidad de Música de la Academia General Militar de Zaragoza, bajo la dirección del Suboficial Mayor D. Vicente Masmano Ortíz y del Capitán D. Roberto Sancasto Calvo.

Foto: Carlos Alonso Bellmunt

Ver más fotos