Archive for the ‘Conferencias’ Category

Pregón Semana Cultural Federación Casas Regionales de Lleida

15 noviembre 2017

Ás 20 horas do día 15 de Novembro de 2017, a Federación Provincial de Casas e Centros Rexionais de Lleida iniciou as súas xornadas culturais, que se prolongarán ata o día 26 de novembro segundo explicou o seu Presidente Cosme García. A inauguración das xornadas celebrouse no Teatre Municipal de “l`Escorxador” cun pregón, a cargo do Excmo. Sr. Alcalde do concello de Huesca D. Luis Felipe Serrate. A Continuación por parte da Federación, fíxose un acto de recoñecemento pola súa labor nas entidades que a compoñen, ás seguintes persoas: entre outros, ó socio do Centro Galego de Lleida, D. Juan Rodríguez Gómez-Dacal. Acto seguido, levouse a cabo un extraordinario concerto de música tradicional e popular, a cargo da Unidad de Música da Academia Xeral Militar de Zaragoza, baixo a dirección do Suboficial Mayor D. Vicente Masmano Ortíz e do Capitán D. Roberto Sancasto Calvo.

Foto: Carlos Alonso Bellmun

Ver máis fotos

Castellano

A las 20 horas del día 15 de Noviembre de 2017, la Federación Provincial de Casas y Centros Regionales de Lleida inició sus jornadas culturales, que se prolongarán hasta el día 26 de noviembre según explicó su Presidente Cosme García. La inauguración de las jornadas se celebró en el Teatre Municipal del “Èscorxador” con un pregón, a cargo del Excmo. Sr. Alcalde de Huesca D. Luis Felipe Serrate. A continuación por parte de la Federación, se hizo un acto de reconocimiento por la suya labor en las entidades que la componen, a las siguientes personas: entre otros, al socio del Centro Gallego de Lleida, D. Juan Rodríguez Gómez-Dacal. Acto seguido, se llevó a cabo un extraordinario concierto de música tradicional y popular, a cargo de la Unidad de Música de la Academia General Militar de Zaragoza, bajo la dirección del Suboficial Mayor D. Vicente Masmano Ortíz y del Capitán D. Roberto Sancasto Calvo.

Foto: Carlos Alonso Bellmunt

Ver más fotos

 

Anuncios

LETRAS GALEGAS 2017 EN LLEIDA

20 mayo 2017

O Sábado día 20 de Maio de 2017, conmemoramos o día DAS LETRAS GALEGAS, no “Institut d’Estudis Ilerdencs”, co seguinte programa: Ás  19 horas, conferencia a cargo da licenciada en fololoxía galega, Dñª. Eva García Fernández, sobre a figura do poeta ourensán, D.Carlos Casares Mouriño. A continuación o Coral CENGALLEI deleitounos cun recital musical. Ao remate cantaron todos o Himno Galego. No devandito acto estiveron presentes os rexedores do Concello de Lleida, D. Juan Gómez López, D. Joan Vilella Jounou, D. José Luis Osorio Fernández, e Dñª. Rosa María Salmerón Pallarés; o deputado no Parlamento de Cataluña D. José María Forné, e o Presidente da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme García i Mir. Despois, ás 22,00 horas, no restaurante do Centro, levouse a cabo unha cea de Irmandade con queimada incluída.
Letras 2017 (02)

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis todos

Castellano
El Sábado día 20 de Mayo de 2017, conmemoramos el día “DAS LETRAS GALEGAS”, en el  “Institut d`Estudis Ilerdencs”, con el siguiente programa: A las  19 horas, conferencia a cargo de la licenciada en folología gallega, Dñª. Eva García Fernández, sobre la figura del poeta ourensano, D. Carlos Casares Mouriño. A continuación el Coral CENGALLEI,  nos deleitó con un recital musical.  Al remate cantaron todos el Himno Gallego. En el dicho acto estuvieron presentes los regidores del Ayuntamiento de Lleida, D. Juan Gómez López, D. Joan Vilella Jounou, D. José Luis Osorio Fernández, y Dñª. Rosa María Salmerón Pallarés; el diputado en el Parlamento de Cataluña D. José María Forné y el Presidente de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, D. Cosme García i Mir. Después, a las 22,00 horas en el restaurante del Centro, se llevó a cabo una cena de Hermandad con queimada incluida.
Letras 2017 (06)

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Actos no mes de maio / Actos en el mes de mayo

1 mayo 2017

FESTA MAIOR DE LLEIDA:
O Centro Galego, o mesmo que en anos anteriores participará, na Festa Maior cos seguintes actos:
* O Martes día 9 de Maio:
Ás 19,00 horas no local social do Centro celebrarase unha reunión cos colaboradores que vaian participar na verbena dos “Camps Elisis”, co fin de asignar a tarefa asignada a cada un e entregarlles as credenciales.
*O xoves día 11 de Maio:
Ás 11 horas Misa na Catredal, procesión e ofrenda floral ó Santo Patrono, na praza de Sant Joan, por tódolos nenos/as e socios/as do Centro que ataviados co traxe típico galego así o desexan, debendo comunica-lo no Centro pra adquirir os oportunos ramos de flores.
*O Sábado día 13 de Maio:
Ás 19,0 horas na Praza “Ricard Vinyes” actuación do Grupo de Gaitas e Danzas “Agarimos de Badalona” de Barcelona.
Ás 20,00 horas, o Centro participará como cada ano, na verbena “Dels Camps Elisis”. Para ilo solicitase a colaboración de todos os socios que queiran contribuir coa sua axuda, chamando o Centro, para organizar a tarefa asignada a cada un.
LETRAS GALEGAS EN LLEIDA:
O Sábado día 20 de Maio de 2017, conmemoraremos o DÍA DAS LETRAS GALEGAS, no “Institut d’Estudis Ilerdencs”, co seguinte programa:

  • Ás  19 horas, conferencia a cargo de Eva García Fernández licenciada en filoloxía galega, sobre a figura do escritor ourensán Carlos Casares Mouriño.
  • Ás 19,45 horas recital musical a cargo da  Coral “Cengallei” do Centro Galego.
  • Ás 22 horas celebrarase unha cea de Irmandade no Restaurante do Centro, para todos aqueles socios/as e amigos que o desexen, debendo confirmar a súa asistencia no Centro ou ben chamando ao teléfono 973 27 48 27, antes das 20 horas do día 7 de xuño de 2014.

MOUROS E CRISTIÁNS:
*O Domingo día 21 de Maio ás 11 horas, a Vogalía da Muller participará na festa de Mouros e Cristiáns que principiará cun pasarrúas polo Centro Comercial ata a Praza de Sant Joan, onde haberá unha audición musical a cargo das bandas que van participar no desfile e na loita.
Ás 18,00 horas, desfile de Mouros e Cristiáns dende a Seu Vella ata a Praza de Sant Joan e, de seguido, a loita na praza da Sardana da Seu Vella.

=========================================
Castellano
FIESTA MAYOR DE LLEIDA:
El Centro Galego al igual que en años anteriores, participará en la Fiesta Mayor con los siguientes actos:
*El martes día 9 de Mayo:
A las 19,00 horas en el local social do Centro se celebrará una reunión con los colaboradores que vayan a participar en la verbena “Camps Elisis, con el fin de asignar la tarea asignada a cada uno y entregarle las credenciales.
*El jueves día 11 de Mayo.
A las 11:00 horas, Misa en la Catedral, procesión y ofrenda floral al Santo Patrón en la plaza Sant Joan, por todos los niños/as y socios/as del Centro que, ataviados con el traje típico gallego así lo deseen, debiendo comunicarlo en el Centro, para adquirir los oportunos ramos de flores.
*El Sábado día 13 de mayo:
A las 19,00 horas, en la Plaza “Ricard Vinyes” actuación del Grupo de Gaitas y Danzas “Agarimos de Badalona” de Barcelona.
A las 20:00 horas, el Centro participará, como cada año, en la verbena “Dels Camps Elísis”. Para ello se solicita la colaboración de todos los socios que quieran contribuir con su ayuda, llamando al Centro, para organizar la tarea asignada a cada uno
LETRAS GALEGAS EN LLEIDA:
El Sábado día 20 de Mayo de 2017, conmemoraremos el DÍA DE LAS LETRAS GALEGAS, en el “Institut d’Estudis Ilerdencs”, con el siguiente programa:

  • A las  19 horas, conferencia a cargo de Eva García Fernández licenciada en filología gallega, sobre la figura del escritor orensano Carlos Casares Mouriño.
  • A las 19,45 horas recital musical a cargo de la  Coral “Cengallei” del Centro Galego.
  • A las 22 horas se celebrará una cena de Hermandad en el Restaurante del Centro, para todos aquellos socios/as y amigos que lo deseen, debiendo confirmar su asistencia en el Centro o bien llamando al teléfono 973 27 48 27, antes de las 20 horas del día 7 de junio de 2014.

MOROS Y CRISTIANOS
*El Domingo día 21 de mayo,  A las 11:00 horas La Vocalía de la Mujer participará en la Fiesta de Moros y Cristianos que se iniciará con un pasacalles por el Centro Comercial hasta la Plaza San Juan, donde habrá una audición musical a cargo de las bandas que participarán en el desfile y en la batalla.
A las 18:00 horas, desfile de Moros y cristianos desde la Seu Vella hasta la Plaza de Sant Joan, y a continuación, a  las 21:00 H. la batalla en la Plaza de la Sardana de la Seu Vella.

Pregón Semana Santa 2017

2 abril 2017

Ás 12,00 horas do domingo 2 de abril de 2017, no “Teatre Municipal de l`Escorxador” de Lleida, tivo lugar o Pregón da Semana Santa a cargo de D. Josep Ignasi Boada. O acto foi presidido polo Señor Alcalde da cidade D. Àngel Ros i Domingo, xunto co Prior Seglar da Venerable “Congregación dels Dolors”, D. Fernando Gracia Mazarico e o prior da Congregación da Purísima Sangue de Lleida D. Jesús Rodríguez Mur. Tamén cabe destacar a presenza de diversas autoridades locais e personalidades da cultura de Lleida, ademais das xuntas e representantes de tódalas Confrarías que forman parte dos desfiles procesionais da Semana Santa. Acto seguido Antonio Gallardo (Colorín) e Paco “Andapalante”, cantaron dúas saetas, acompañados polo guitarrista Ánxel Castro, que foron moi aplaudidas, e, como colofón final, foi escenificada a peza dramática a “MOIXIGANGA”  polo “L`ESBART DANSAIRE SÍCORIS” BALLET CIUTAT DE LLEIDA, que fixeron unha maxistral posta en escea, sendo moi aplaudidos por todo o público asistente que enchía completamente o aforamento da sala.

Pregón Semana Santa 2017 (2)

Foto: Antonio Gutierrez

Ver más fotos

Castellano
A las 12,00 horas del domingo 2 de abril de 2017, en el “Teatre Municipal de l`Escorxador” de Lleida, tuvo lugar el Pregón de la Semana Santa a cargo de D. Josep Ignasi Boada. El acto fue presidido por el Señor el Alcalde de la ciudad D. Àngel Ros i Domingo, junto con el Prior Seglar de la Venerable “Congregación dels Dolors”, D. Fernando Gracia Mazarico y el prior de la Congregación de la Purísima Sangre de Lleida D. Jesús Rodríguez Mur. También cabe destacar la presencia de diversas autoridades locales y personalidades de la cultura de Lleida, además de las juntas y representantes de todas las Cofradías que forman parte de los desfiles procesionales de la Semana Santa. Acto seguido Antonio Gallardo (Colorín) y Paco “Andapalante”, cantaron dos saetas, acompañados por el guitarrista Ángel Castro, que fueron muy aplaudidas, y, como colofón final, fue escenificada la pieza dramática la “MOIXIGANGA”  por el “L`ESBART DANSAIRE SÍCORIS” BALLET CIUTAT DE LLEIDA, que hicieron una magistral puesta en escea, siendo muy aplaudidos por todo el público asistente que llenaba completamente el aforo de la sala.

Pregón Semana Santa 2017 (11)

Foto: Antonio Gutierrez

Ver más fotos

Presentación revista Xurdimento

25 febrero 2017

O venres día 24 de Febreiro de 2017, ás 20,00 horas, e cun cheo total do local social da Entidade, procedeuse á presentación do número 30 da Revista Xurdimento 2017 a cargo da Sra. RAQUEL ARIAS RODRÍGUEZ, Secretaria da mesa do Parlamento de Galicia. O Presidente do Centro, Sr. Xosé Terceiro Folgar, deu a benvida a todos os presentes, socios, amigos e simpatizantes, e moi especialmente ás distintas Autoridades locais que nos acompañaban, entre elas ós “rexedores” do concello de Lleida; Dñª. Sara Mestre Llussà, Dñª. Dolors López Aguilar, D. José Luis Osorio Fernández, e Dñª Rosa María Salmerón Pallaré; o Presidente da Federación de Casas Rexionais de Lleida, D. Cosme García i Mir, ademais dos presidentes das casas rexionais que pertencen á Federación de Lleida. Ao finalizar, tódolos presentes foron obsequiados cun viño galego e un ágape. Foi todo un grande éxito.

presentacion-revista-4

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano

El viernes día 24 de febrero de 2017, a las 20,00 horas, y con un lleno total del local social de la Entidad, se procedió a la presentación del número 30 de la Revista Xurdimento 2017 a cargo de la Sra. RAQUEL ARIAS RODRÍGUEZ, Secretaria de la Mesa del Parlamento de Galicia. El Presidente del Centro, Sr. José Tercero Folgar, dio la bienvenida a todos los presentes, socios, amigos y simpatizantes, y muy especialmente a las distintas Autoridades locales que nos acompañaban, entre ellas los “regidores” del ayuntamiento de Lleida; Dñª. Sara Mestre Llussà, Dñª. Dolors López Aguilar, D. José Luis Osorio Fernández, e Dñª Rosa María Salmerón Pallarés, el Presidente de la Federación de Casas Regionales de Lleida, D. Cosme García i Mir, ademáis de los presidentes de las casas regionales que pertenecen a la Federación de Lleida. Al finalizar, todos los presentes fueron obsequiados con un vino gallego y un ágape. Fue todo un gran éxito.

presentacion-revista-8

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

Conferencia no centro Galego / Conferencia en el Centro Galego

22 febrero 2017

Ás 20 horas do mércores día 22 de febreiro de 2017, no local social da Entidade, D. Enric Ribera Gabandé, o periodista de viaxes, gastronomía e viños, pronunciou unha conferencia baixo o título “Paris la ciutat de la Llum”. O conferenciante fixo unha disertación moi detallada dos magníficos monumentos de París, dos restaurantes da cidade, dos hoteles, e da restauración. Acompañáronnos as seguintes autoridades locais: os “rexedores” do concello de Lleida, D. Francesc Josep Cerdà Esteve, D. José María Lorenzo Córdoba Alós,  D. Cosme García i Mir, Presidente da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, e o Presidente da Casa de Aragón D. Jesús Monter Hervera. Unha vez rematado o acto, todos os asistentes degustaron un refrixerio regado con viño do Ribeiro. Foi un rotundo éxito.

conferencia-enric-ribera-2

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
A las 20 horas del miércoles día 22 de febrero de 2017, en el local social de la Entidad, D. Enric Ribera Gabandé, el periodista de viajes, gastronomía y vinos, pronunció una conferencia bajo el título “Paris la ciutat de la Llum”. El conferenciante hizo una disertación muy detallada de los magníficos monumentos de París, de los restaurantes de la ciudad, de los hoteles, y de la restauración. Nos acompañaron las siguientes autoridades locales: los “regidores” del ayuntamiento de Lleida, D. Francesc Josep Cerdà Esteve, D. José María Lorenzo Córdoba Alós,  D. Cosme García i Mir, Presidente de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, y el Presidente de la Casa de Aragón D. Jesús Monter Hervera. Una vez rematado el acto, todos los asistentes degustaron un refrigerio regado con vino del Ribeiro. Fue un rotundo éxito.

conferencia-enric-ribera-4

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver más fotos

Actos no mes de febreiro / Actos en el mes de febrero

10 febrero 2017

SEMANA CULTURAL (Do día 20 o 26 de febreiro / Del día 20 al 26  de febrero)

Luns día 20-02-17. Ás 19,00 horas.
Exposición no local social das manualidades feitas durante o curso polas compoñentes  da Vogalía da Muller,  rematando  o  acto cun ágape.
Martes día 21-02-17. Ás 18,00 horas:
Día dedicado ós nenos e xogos de mesa pros grandes. Unha vez rematado o acto, obsequiarase ós asistentes cunha chocolatada.
Mércores día 22-02-17. Ás 20:00 horas.
Conferencia a cargo de D. Enric Ribera Gabandé, baixo o título “París, la ciutat de la llum. O remate servirase un aperitivo os asistentes.
Xoves día 23-02-17. Ás 19,30 horas.
Demostración culinaria de diferentes pratos salgados e doces aberta a tódolos socios/as do Centro.
Venres dia 24-02-17. Ás 20,00 horas.
Presentación do número 30 da Revista Xurdimento, por Dña. RAQUEL ARIAS RODRÍGUEZ, Secretaria do Parlamento de Galicia. Rematarase o acto cun aperitivo.
Domingo día 26-02-17:
Ás 12,30 horas misa na Parroquia de “Sant Jaume”, cantada polo coro Cengallei. A continuación e no noso local social, celebrarase a Asemblea Xeral Ordinaria, e unha vez finalizada a mesma haberá un Vermut para tódolos asistentes, rematando o acto cun xantar de Irmandade ás 15,00 horas e posterior sesión de baile.
==============================================

Castellano
Lunes día 20-02-17. A las 19,00 horas.
Exposición en el local social de las manualidades hechas durante el curso por las componentes de la Vocalía de la Mujer, finalizando el acto con un ágape.
Martes día 21-02-17. A las 18,00 Horas.
Día dedicado a los niños y juegos de mesa para los mayores. Una vez acabado, se obsequiará a los asistentes con una chocolatada.
Miércoles día 22-02-17. A las 20:00 horas.
Conferencias a cargo del D. Enric Ribera Gabandé, bajo el título “Paris, la ciutat de la llum”. A su finalización, se servirá un aperitivo a los asistentes.
Jueves día 23-02-17. A las 19,30 horas:
Demostración culinaria de diferentes platos salados y dulces abierta a todos los socios/as del Centro.
Viernes día 24-02-17. A las 20,00 horas.
Presentación del número 30 de la Revista Xurdimento por Dñª RAQUEL ARIAS RODRÍGUEZ, Secretaria del Parlamento de Galicia. Finalizará el acto con un aperitivo.
Domingo día 26-02-17:
A las 12,30 horas misa en la Parroquia de “Sant Jaume”, cantada por el Coro Cengallei. A continuación y en nuestro local social, se celebrará la Asamblea General Ordinaria, y una vez finalizada la misma habrá un Vermut para todos los asistentes, finalizando el acto con una comida de Hermandad a las 15,00 horas y posterior sesión de baile.

Conferencia no Centro Galego / Conferencia en el Centro Galego

14 noviembre 2016

O luns día 14 de novembro de 2016, ás 20 horas no local social do Centro Galego de Lleida, tivo lugar unha conferencia baixo o título, “A FESTA DO PULPO DE O CARBALLIÑO”, pronunciada por D. Francisco Fumega Piñeiro, alcalde de Carballiño (Ourense) e o concelleiro de Turismo D. Manolo Dacal, sendo acompañados polas seguintes autoridades: os concelleiros do “Ajuntament” de Lleida, D. Joan Gómez López, Dñª. Dolors López Aguilar e D. Xosé Luís Osorio Fernández; o Presidente “dels Armats de Lleida” D. José Ángel Comes i Serret; o Presidente da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme García Mir; o Vicepresidente da Federación de Asociación de Veciños de Lleida (FAVLL), D. Francesc Roselló; o Presidente da Casa de Aragón  D. Jesús Monter; o Presidente da Casa de Extremadura D. Gregorio Gálvez; o Presidente da Casa de Castela e León, D. Pere Sisó; a Presidenta da Casa de Cantabria Dñª, María Eugenia Fernández e, o Vicepresidente da Casa de Andalucía D. Juan Guerrero, ademais do numeroso público, que enchía completamente o local social.

Os conferenciantes destacaron a grande importancia que ten a celebración da FESTA DO PULPO no seu concello, e o prestixio que ten a nivel nacional e internacional.

O remate, foron intercambiados unhos agasallos entre o presidente do Centro Galego, o Presidente da Federación de Lleida e os conferenciantes, rematando todos cunha degustación dun viño da terra. Foi todo un grande éxito.

conferencia-alcalde-carbalino-10

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver máis fotos

Castellano

El lunes día 14 de noviembre de 2016, a las 20 horas en el local social del Centro Gallego de Lleida, tuvo lugar una conferencia bajo el título, “LA FIESTA DEL PULPO EN O CARBALLIÑO”, pronunciada por D. Francisco Fumega Piñeiro, alcalde de Carballiño (Ourense) y el concejal de Turismo D. Manolo Dacal, siendo acompañados por las siguientes autoridades: los concejales del “Ajuntament” de Lleida, D. Joan Gómez López, Dñª. Dolors López Aguilar y D. José Luis Osorio Fernández; el Presidente “dels Armats de Lleida” D. José Ángel Comes i Serret; el Presidente de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, D. Cosme García Mir; el Vicepresidente de la Federación de Asociación de Vecinos de Lleida (FAVLL), D. Francesc Roselló; el Presidente de la Casa de Aragón  D. Jesús Monter; el Presidente de la Casa de Extremadura D. Gregorio Gálvez; el Presidente de la Casa de Castilla y León, D. Pere Sisó; la Presidenta de la Casa de Cantabria Dñª, María Eugenia Fernández y, el Vicepresidente de la Casa de Andalucía D. Juan Guerrero, además del numeroso público, que llenaba completamente el local social.

Los conferenciantes destacaron la gran importancia que tiene la celebración de la FIESTA DEL PULPO en su ayuntamiento, y el prestigio que tiene a nivel nacional e internacional.

El final, fueron intercambiados unos regalos entre el presidente del Centro Gallego, el Presidente de la Federación de Lleida y los conferenciantes, rematando todos con una degustación de un vino de la tierra. Fue todo un gran éxito.

conferencia-alcalde-carbalino-2

Foto: Juan Rodríguez Gómez.Dacal

Ver más fotos

 

Pregón Semana Cultural Federación

10 noviembre 2016

Ás 20 horas do día 10 de Novembro de 2016, a Federación Provincial de Casas e Centros Rexionais de Lleida iniciou as súas xornadas culturais, que se prolongarán ata o día 20 de novembro segundo explicou o seu Presidente Cosme García. A inauguración das xornadas celebrouse no Teatre Municipal de l`Escorxador cun pregón, a cargo da Hble. Consellera de Governació, Administracions Públicas i Habitatge de la Generalitat de Catalunya Dª Meritxell Borràs i Solé. A Continuación por parte da Federación, fíxose un acto de recoñecemento pola súa labor nas entidades que a compoñen, ás seguintes persoas: entre outros, ó socio do Centro Galego de Lleida, D. Xosé Domínguez Rodríguez. Acto seguido, levouse a cabo un extraordinario concerto de música tradicional e popular, a cargo da Banda Municipal de Música de Lleida, baixo a dirección de D. Amadeu Urrea.

pregon-semana-cultural-federacion-8

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano

A las 20 horas del día 10 de Noviembre de 2016, la Federación Provincial de Casas y Centros Regionales de Lleida inició sus jornadas culturales, que se prolongarán hasta el día 20 de noviembre según explicó su Presidente Cosme García. La inauguración de las jornadas se celebró en el Teatre Municipal del “Èscorxador” con un pregón, a cargo de la Hble. Consellera de Governació, Administracions Públicas i Habitatge de lana Generalitat de Catalunya Dª Meritxell Borràs i Solé. A continuación por parte de la Federación, se hizo un acto de reconocimiento por la suya labor en las entidades que la componen, a las siguientes personas: entre otros, al socio del Centro Gallego de Lleida, D. José Domínguez Rodríguez. Acto seguido, se llevó a cabo un extraordinario concierto de música tradicional y popular, a cargo de la Banda Municipal de Música de Lleida, bajo la dirección de D. Amadeu Urrea.

pregon-semana-cultural-federacion-5

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

Letras Galegas 2016 en Lleida / Letras Gallegas 2016 en Lérida

17 mayo 2016

O Sábado día 14 de Maio de 2016, conmemoramos o día DAS LETRAS GALEGAS, no “Institut d’Estudis Ilerdencs”, co seguinte programa: Ás  19 horas, conferencia a cargo da licenciada en fololoxía galega, Dñª. Eva García Fernández, sobre a figura do poeta lucense, D. Manuel María Fernández Teixeiro. A continuación o Coral CENGALLEI deleitounos cun recital musical.  Ao remate cantaron todos o Himno Galego. No devandito acto estiveron presentes o rexedor do Concello de Lleida, D. José Luis Osorio Fernández, e o Presidente da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme García i Mir. Despois, ás 22,00 horas no restaurante do Centro, levouse a cabo unha cea de Irmandade con queimada incluída.

Letras Galegas 2016 (1)

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver máis fotos

Castellano
El Sábado día 14 de Mayo de 2016, conmemoramos el día “DAS LETRAS GALEGAS”, en el  “Institut d`Estudis Ilerdencs”, con el siguiente programa: A las  19 horas, conferencia a cargo de la licenciada en folología gallega, Dñª. Eva García Fernández, sobre la figura del poeta lucense, D. Manuel Maria Fernández Teixeiro. A continuación el Coral CENGALLEI,  nos deleitó con un recital musical.  Al remate cantaron todos el Himno Gallego. En el dicho acto estuvieron presentes el regidor del Ayuntamiento de Lleida, D. José Luis Osorio Fernández, y el Presidente de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, D. Cosme García i Mir. Después, a las 22,00 horas en el restaurante del Centro, se llevó a cabo una cena de Hermandad con queimada incluida.

Letras Galegas 2016 (7)

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver más fotos