Archive for the ‘Coral Cengallei’ Category

Poemas musicales no Escorxador /Poemas musicales en el Escorxador

25 junio 2019

O Teatro do “Escorxador” de Lleida, acolleu ás 20 horas do martes día 25 de xuño de 2019, o vinteún Certame poético-musical, organizado pola Federación de Casas Rexionais de Lleida, contando coa participación das casas de: Cantabria, Aragón, Extremadura, Castela e León, Andalucía,  e Galicia.
A nosa Entidade, baixo a dirección da súa directora Dña. Gemma Naranjo, interpretou as seguintes cancións: “Alalá da pena”,  recitado de “Unha noite na eira do trigo”, recitado de “San Benitiño”, “Ós cregos e taberneiros”, recitado de “Chove en Santiago” e, “O voso galgo comadre”,  durante a súa actuación, foron proxectadas imáxines e textos referentes a Galicia, sendo moi aplaudida a súa intervención por todos os asistentes.
P1040789 -Centro Galego 25-06-2019

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver máis fotos

Castellano
El Teatro del Escorxador de Lleida, acogió a las 20 horas del martes día 25 de Junio de 2019, el veintiún Certamen poético-musical, organizado por la Federación de Casas Regionales de Lleida, contando con la participación de las casas de: Cantabria, Aragón, Extremadura, Castilla y León, Andalucía, y Galicia.
Nuestra Entidad, bajo la dirección de su directora Dña. Gemma Naranjo, interpretó las siguientes canciones: “Alala da pena”,  recitado de “Unha noite na eira do trigo”, recitado de “San Benitiño”, “Ós cregos e taberneiros”, recitado de “Llueve en Santiago” y “O voso galgo comadre”, durante su actuación, fueron proyectadas en la pantalla imágenes y textos referentes a Galicia, siendo muy aplaudida su intervención por todos los asistentes.


 Foto: Antonio Sanmartin Sanmartin

Ver más fotos

 

Letras Galegas 2019 en Lleida / Letras Gallegas 2019 en Lérida

18 mayo 2019

O Sábado día 18 de Maio de 2019, o Centro Galego de lleida, conmemorou o día DAS LETRAS GALEGAS 2019, no “Institut d’Estudis Ilerdencs”, co seguinte programa: Ás  19 horas, conferencia a cargo da profesora da Universidade Autónoma  de Barcelona, Dña. Alba Losada Cuquejo, sobre a figura do historiador de ideoloxía galleguista D. ANTONIO FRAGUAS FRAGUAS. A continuación o Coro CENGALLEI deleitounos cun recital musical. Ao remate cantaron todos o Himno Galego. No devandito acto estivo presente o Subdelegado de Defensa en Lleida, Coronel D. Fernando Rodríguez de Ravena, o Presidente da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme García i Mir, o presidente da Casa de Estremadura, D. Ramón González Fabra e, a presidenta da casa de Cantabria, Dña. María Eugenia Fernández Puente. Despois e, ás 22,00 horas, no restaurante do Centro, levouse a cabo unha cea de Irmandade con queimada incluída. Todo acadou, nun grande éxito.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
El Sábado día 18 de Mayo de 2019, el Centro Galego de Lleida, conmemoró el día DAS LETRAS GALLEGAS 2019, en el “ Institut d’ Estudis Ilerdencs”, con el siguiente programa: A las 19 horas, conferencia a cargo de la profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Dña. Alba Losada Cuquejo, sobre la figura del historiador de ideología galleguista D. ANTONIO FRAGUAS FRAGUAS. A continuación el Coro CENGALLEI los deleitó con un recital musical. Al finalizar cantaron todos el Himno Gallego. En dicho acto estuvo presente el Subdelegado de Defensa en Lleida, Coronel D. Fernando Rodríguez de Ravena, el Presidente de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, D. Cosme García i Mir, el presidente de la Casa de Estremadura D. Ramón González Fabra, y la presidenta de la casa de Cantabria Dña. María Eugenia Fernández Puente. Después y, a las 22,00 horas, en el restaurante del Centro, se llevó a cabo una cena de Hermandad con queimada incluida, Todo consiguió un gran éxito.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

Calçotada 2019 no Centro Galego / Calçotada en el Centro Galego

17 marzo 2019

O Domingo día 17 de marzo de 2019, na Ermida de Grenyana, a nosa Asociación Cultural, celebrou a tradicional “calçotada” comezando ás 8:00 e finalizando ás 18:00 horas. Ás 11:00 horas na Ermida, asistimos á Santa Misa cantada polo coro Cengallei. Ás 14:30 horas todos demos boa conta dos ricos manxares, empezando polos “calçots” que coa saborosa salsa, estaban estupendos; continuamos cun segundo prato de “monchetas”, longaíza e “chuletiñas” de cordeiro, todos eles regados cun bo viño do Ribeiro; e finalizamos coas sobremesas a base de deliciosos manxares ao cal mellor: tortas, pasteis e froita, sen faltar os licores e unha extraordinaria queimada. A xornada foi moi completa. Acompañáronnos os concelleiros do Concello de Lleida; D. Joan Queralt Colom, D. Paco Cerdá Esteve, e Dña. Lolors López Aguilar, o Subdelegado de Defensa Coronel DEM, D. Fernándo Rodríguez de Rávena; e o Presidente da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme García Mir. Cabe resaltar que a organización foi exquisita. A nosa máis sincera e fonda felicitación ó noso “chef”  Xosé Domínguez Rodríguez e ao equipo que lle axudou. Parabéns.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
El Domingo día 17 de marzo de 2019, en la Ermita de Grenyana, nuestra Asociación Cultural, celebró la tradicional “calçotada” comenzando a las 8:00 y finalizando a las 18:00 horas. A las 11:00 horas en la Ermita, asistimos a la Santa Misa cantada por el coro Cengallei. A las 14:30 horas todos dimos buena cuenta de los ricos manjares, empezando por los “calçots” que con la sabrosa salsa, estaban estupendos; continuamos con un segundo plato de “monchetas”, longaníza y “chuletiñas” de cordero, todos ellos regados con un buen vino del Ribeiro y finalizamos con la sobremesa a base de deliciosos manjares al cual mejor: tartas, pasteles y fruta, sin faltar los licores y una extraordinaria queimada. La jornada fue muy completa, nos acompañaron los concejales del Ayuntamiento de Lleida, D. Joan Queralt Colom, D. Paco Cerdá Esteve, y Dña. Lolors López Aguilar, el Subdelegado de Defensa Coronel DEM, D. Fernándo Rodríguez de Rávena; y el Presidente da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme García Mir.. Nuestra más sincera y honda felicitación a nuestro “chef” José Domínguez Rodríguez y al equipo que le ayudó. Enhorabuena.

 

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

 

Misa, Asamblea, Xantar e Baile no Centro Galego

3 marzo 2019

O Domingo día 03 de marzo de 2019, ás 12,30 horas, celebración da Santa misa na igrexa parroquial de Sant Jaume e ás 13,30 horas, no local social da nosa Entidade, tivo lugar a Asemblea Xeral Ordinaria dos socios na que, seguindo a orde do día, procedeuse a ler a acta da asemblea anterior que foi aprobada por unanimidade; acto seguido o Secretario leu o estado das contas da Entidade mailos orzamentos para o ano 2019 que foron aprobados por unanimidade; o vicesecretario leu un resumo das actividades levadas a cabo no ano 2018 e un anticipo das que se ten a desenrolar no ano 2019 na Entidade; despois e seguindo o contido dos artigos 16 e 21 dos estatutos, procedeuse a confirmar a Xunta directiva quedando da seguinte forma: Presidente, D. Xosé Terceiro Folgar; Vicepresidenta Dª. María Alba Gil Bardanca; Secretario D. Eligio Suevos Otero, Tesoreiro D. Antonio Sanmartín Sanmartín; Vocal Organización actos D. Xosé Domínguez Rodríguez; Pta. Vogalía da Muller, Dª. Marta Roigé Mostany, Vogal relaciones Públicas, Dª. Dolores Blanco Roo, e Vogales, D. Victoriano Camilo Rocha González e D Xosé Gigato Trujillo. Despois tódolos asistentes degustaron un bo viño procedente de Galicia e máis un apetitoso aperitivo.
Acto seguido tódolos asistentes remataron a xornada cun bo xantar de irmandade con queimada incluída, e sendo todo ilo amenizado polo conxunto musical GRUPO ROBERT Y LUIGI”, que nos deu un extraordinario recital de música. Tamén nos acompañaron os concelleiros do “Ajuntament” de Lleida, Dña. Rosa María Salmerón Pallarés, D. Francesc Josep Cerdà Esteve, e D. Joan Vilella Jounou, ademais do Presidente da Federación de Casa e Centros Rexionais de Lleida D. Cosme García i Mir. Todo rematou con grande éxito

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
El domingo día 03 de marzo de 2019, a las 12,30 horas, celebración de la Santa misa cantada por la coral Cengallei, en la iglesia parroquial de “Sant Jaume” y, a las 13,30 horas, en el local social de nuestra Entidad, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de los socios, en la que siguiendo el orden del día, se procedió a leer el acta de la asamblea anterior que fue aprobada por unanimidad; acto seguido el Secretario leyó el estado de las cuentas de la Entidad y los presupuestos para el año 2019 que fueron aprobados por unanimidad; el vicesecretario, leyó un resumen de las actividades llevadas a cabo en el año 2018 y un anticipo de las que se ha previsto desarrollar en el año 2019 en la Entidad; después y siguiendo el contenido de los artículos 16 y 21 de los estatutos, se procedió a confirmar la Xunta directiva quedando de la siguiente forma: Presidente, D. José Terceiro Folgar; Vicepresidenta  Dª. María Alba Gil Bardanca; Secretario D. Eligio Suevos Otero, Tesorero D. Antonio Sanmartín Sanmartín; Vocal Organización actos D. José Domínguez Rodríguez; Pta. Vocalía de la Mujer, Dª. Marta Roigé Mostany, Vocal relaciones Públicas, Dª. Dolores Blanco Roo, e Vocales, D. Victoriano Camilo Rocha González e D José Gigato Ytujillo. Después todos los asistentes, degustaron un buen vino procedente de Galicia y un apetitoso aperitivo.
Acto seguido todos los asistentes remataron la jornada con un buen almuerzo de hermandad con queimada incluida, siendo todo ello amenizado por el conjunto musical “GRUPO ROBERT Y LUIGI”, que nos dio un extraordinario recital de música. También nos acompañaron los Concejales del “Ajuntament” de Lleida, Dña. Rosa María Salmerón Pallarés, D. Francesc Josep Cerdà Esteve, y D..Joan Vilella Jounou, además del Presidente de la Federación de Casa y Centros Regionales de Lleida D. Cosme García i Mir. Todo acabó con un gran éxito.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

Visita a Residencia de Anciáns de Aitona / Visita a la Residencia de Ancianos de Aitona.

3 febrero 2019

O domingo día 3 de febreiro de 2019, varios socios do noso Centro, desprazáronse á Residencia das “Hermanitas dos Anciáns Desamparados” de Aitona, onde asistiron ás 11,00 horas á Santa Misa, interpretando os antigos membros do GRUPO CORAL CENGALLEI a parte cantada da mesma así como tamén, e posteriormente no Salón de Actos, as seguintes pezas musicáis: ”Vinde ve-lo neno”, “ O galego do sombreiro de pallas”, “Toca o pandeiro, Manoel”, “Ala pola noite”, “Alalá da pena”, e “A Rianxeira”, ó remate, e a petición do público que enchía a sala, cantaron tamén Alalá de Lemos, todo ilo coma homenaxe a Sor Teresa Martínez Díaz, de oríxe galego, nacida fai 95 años en Cariño (A Coruña). A súa actuación, acadou un rotundo éxito. Despois foron a degustar un aperitivo que lles ofreceron. O día resultou francamente espléndido.

Foto: María Pilar Arbellón Fontana

Ver máis fotos

Castellano.
El domingo día 3 de Febrero de 2019, varios socios de nuestro Centro, se desplazaron a la Residencia de las “Hermanitas de los Ancianos Desamparados” de Aitona, donde asistieron a las 11,00 horas a la Santa Misa, interpretando los antiguos miembros del GRUPO CORAL CENGALLEI, la parte cantada de la misma así como también, y posteriormente en el Salón de Actos, las siguientes piezas musicales: “Vinde ve-lo neno”, “O galego do sombreiro de pallas”, “Toca o pandeiro, Manoel”, “Ala pola noite”, “Alalá da pena”, y “A Rianxeira”, al final, y a petición del público que llenaba la sala, cantaron también “Alalá de Lemos”, todo ello como homenaje a Sor Teresa Martínez Díaz, de origen gallego, nacida hace 95 años en Cariño (A Coruña). Su actuación, consiguió un rotundo éxito. Después fueron a degustar un aperitivo que les ofrecieron. El día resultó francamente espléndido.

Foto: Maria Pilar Arbellón Fontana

Ver más fotos

Misa polos falecidos do Coro Cengallei / Misa por los fallecidos del Coro Cengallei

15 diciembre 2018

Ás 19,30 horas do sábado día 15 de decembro de 2018, na Igrexa de “Sant Jaume” de Lleida, celebrouse unha misa en recordo de todos os falecidos que no seu momento, pertenceron ao Coro Cengallei do Centro Galego de Lleida, Rosa González Mahía, ao comezo da cerimonia leu o seguinte texto:
“A primeira Ex-coral CENGALLEI do Centro Galego de Lleida, está de loito e moitos outros, tamén, perdemos os desta beira, a bastantes membros que se nos foron digamos que…..“máis aló das estrelas” empezando por Segundo Valera e finalizando por Albert Vilanova, que hai moi poucas hora que faleceu, o mesmo que Sara Fonseca, a primeira muller que nos deixou en moi pouco tempo tamén e de forma inesperada. Ademais, deixáronnos: Francisco Rubianes, Maximiliano Castro, os irmáns Castro (Pepe e Manolo), Pepe Rodríguez, Guillermo Jodar, Manolo Buján, e Daniel Vila que tamén nos abandonou de forma inesperada.
Hoxe vimos aquí para telos presentes na nosa mente e corazóns. Todos eles, aparte dos participantes, merecen un recordo específico e as nosas oracións; e facémolo desde aquí, porque aquí cantamos en numerosas ocasións ao Señor de todos. Así é que pedimos ao noso Deus que os envolva na súa luz divina e que entoen polos séculos dos séculos, novas e inacabadas melodías. Tamén pediremos polos enfermos e as súas familias  e para todos os demais, un forte abrazo envolto nas nosas oracións”.
A misa foi cantada polos antigos membros e compañeiros dos que xa se foron definitivamente, baixo a dirección de Rosa González Mahía. A cerimonia resultou moi emotiva e foi moi aplaudida por todos os asistentes.

Foto: Pilar Arbellón

Ver máis fotos

Castellano
A las 19,30 horas del sábado día 15 de diciembre de 2018, en la Iglesia de “Sant Jaume” de Lleida, se celebró una misa en recuerdo de todos los fallecidos que en su momento, pertenecieron al Coro Cengallei del Centro Galego de Lleida. Rosa González Mahía, al inicio de la ceremonia leyó el siguiente texto:
“¡La primera Ex–coral CENGALLEI del Centro Galego de Lleida, está de luto! y muchos otros, también, hemos perdido los de esta orilla, a bastantes miembros que se nos fueron digamos que….. “más allá de las estrellas” empezando por Segundo Valera y finalizando por Albert Vilanova, que hace muy pocas hora que falleció, lo mismo que Sara Fonseca, la primera mujer que nos dejó en muy poco tiempo también y de forma inesperada. Además, nos han dejado: Francisco Rubianes, Maximiliano Castro, los hermanos Castro (Pepe y Manolo), Pepe Rodríguez, Guillermo Jodar, Manolo Buján, y Daniel Vila que también nos abandonó de forma inesperada.
Hoy venimos aquí para tenerlos presentes en nuestra mente y corazones. Todos ellos, aparte de los participantes, merecen un recuerdo específico y nuestras oraciones; y lo hacemos desde aquí, porque aquí hemos cantado en numerosas ocasiones al Señor de todos. Así es que pedimos a nuestro Dios que los envuelva en su luz divina y que entonen por los siglos de los siglos, nuevas e inacabadas melodías. También pediremos por los enfermos y sus familias  y para todos los demás, un fuerte abrazo envuelto en nuestras oraciones”
La misa fue cantada por los antiguos miembros y compañeros de los que ya se fueron definitivamente, bajo la dirección de Rosa González Mahía. La ceremonia, resultó muy emotiva y fue muy aplaudida por todos los asistentes.

Foto: Pilar Arbellón

Ver más fotos

 

Villancicos 2018

12 diciembre 2018

Ás 19,30 horas do mércores día 12 de decembro de 2018 igual que en anos precedentes, o noso Centro colaborou na Maratón de TV3, participando na XIV edición do festival de Nadales que se celebrou no Teatro Municipal de l`Escorxador de Lleida. O acto foi organizado pola Federación de Casas Rexionais de Lleida ante numeroso público e autoridades locais. Actuaron as Entidades por este orden: Centro Galego, Centro Extremeño, Casa de Castela e León, Casa de Aragón, Casa de Andalucía, e Casa de Cantabria. O noso Centro foi representado polo noso coro CENGALLEI que baixo a dirección de Gemma María Naranjo Yuste, interpretaron a seguintes cancións: “Vinde ve-lo neno”, “No media da noite”, “Durme meniño”, e “Veño veño de Galicia”, sendo todas elas moi aplaudidas.

Villancisos (06)

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano.
A las 19,30 horas del miércoles día 12 de diciembre de 2018 igual que en años anteriores, nuestro Centro colaboró en la Maratón de TV3, participando en la XIV edición del festival de Villancicos que se celebró en el Teatro Municipal de l`Escorxador de Lleida. El acto fue organizado por la Federación de Casas Regionales de Lleida ante numeroso público y autoridades locales. Actuaron las Entidades por este orden: Centro Galego, Centro Extremeño, Casa de Castilla y León, Casa de Aragón, Casa de Andalucía, y la Casa de Cantabria. Nuestro centro fue representado por el coro CENGALLEI que bajo la dirección de Gemma Naranjo Yuste, interpretaron las siguientes canciones: “Vinde ve-lo neno”, “No media da noite”, “Durme meniño”, e “Veño veño de Galicia” y siendo todas ellas muy aplaudidas.


Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

Actos no mes de decembro / Actos en el mes de diciembre

1 diciembre 2018

MARATÓ DE «TV3».
O mércores día 12 de decembro de 2018, ás 19,30 horas, o noso Centro, participará no RECITAL DE NADALES, que organiza a Federación de Centros e Casas Rexionais de Lleida en colaboración coa «MARATÓ TV3».
Devandito acto terá lugar no TEATRO MUNICIPAL DE L’ ESCORXADOR, C/ Lluis Companys (antigo matadoiro) con entrada libre, rogando encarecidamente a vosa asistencia e puntualidade.
SANTA LUCÍA.
O xoves 13 de decembro de 2018, ás 14,00 horas, a VOCALÍA DA MULLER con motivo da festividade de SANTA LUCIA, ten previsto celebralo cun xantar de irmandade, os socios/as interesados, deberán participalo antes do día 11 do mesmo mes.
MISA DAS CASAS REXIONALES.
O xoves día 13 de diciembre de 2018, as 20 horas na Iglesia San Juan Bautista de Lleida, celebrarase unha MISA INTER CENTROS REGIONALES cantada polas corales das casas Rexionais.
MISA EN MEMORIA DOS FALECIDOS DO CORO CENGALLEI
O sábado día 15 de decembro de 2018, as 19,30 horas, celebrarase unha misa na Igresa de Sant Jaume, cantada po los antigos membros do Coro Cengallei, en memoria de tódolos falecidos que perteñeceron a dito CORO.
HERMANITAS DA RESIDENCIA DE AITONA.
O Domingo día 23 de Decembro de 2018, actuarase neste Centro benéfico-social de Aitona ás 11,00 horas, cunha misa e un recital de panxoliñas que cantará a nosa Coral CENGALLEI
 
===========================================
Castellano
MARATÓ DE «TV3».
El miércoles día 12 de Diciembre de 2018, a las 19,30 horas, nuestro Centro, participará en el RECITAL DE NADALES, que organiza la Federación de Centros y Casas Regionales de Lleida en colaboración con la «MARATÓ TV3».
Dicho acto tendrá lugar en el TEATRO MUNICIPAL DE L’ ESCORXADOR, C/ Lluis Companys (antiguo matadero) con entrada libre, rogando encarecidamente vuestra asistencia y puntualidad.
SANTA LUCÍA:
El jueves 13 de diciembre de 2018, a las 14,00 horas, la VOCALÍA DE LA MUJER con motivo de la festividad de SANTA LUCIA, tiene previsto celebrarlo con una comida de hermandad. Los socios/as interesados, deberán participarlo antes del día 12 del mismo mes.
MISA DE LAS CASAS REGIONALES.
El Jueves día 13 de diciembre de 2018, a las 20 horas en la Iglesia San Juan Bautista de Lleida, se celebrará una MISA INTER CENTROS REGIONALES cantada por las corales de las casas Regionales.
MISA EN MEMORIA DE LOS FALLECIDOS DEL CORO CENGALLEI
El sábado día 15 de diciembre de 2018, a las 19,30 horas, se celebrará una misa en la Iglesia de Sant Jaume, cantada por los antiguos miembros del Coro Cengallei, en memoria de todos los fallecidos que en su momento pertenecieron a dicho CORO.
HERMANITAS DE LA RESIDENCIA DE AITONA.
El Domingo día 23 de diciembre de 2018, se actuará en este Centro benéfico-social de Aitona a las 11,00 horas, con una misa y un recital de “panxoliñas” que cantará nuestra Coral CENGALLEI.

ACTOS NO MES DE OUTUBRO / ACTOS EN EL MES DE OCTUBRE

1 octubre 2018

VOCALÍA DA MULLER.
A Vocalía da Muller a partire do día 18 de setembro, iniciará o curso de manualidades e “PATCHWORK”  os martes e os xoves de cada semana, convidando as socias que estean interesadas, a incorporarse ao mesmo.
DÍA DE BREOGÁN.
A Xunta Directiva do Centro acordou que o domingo día 7 de outubro, celebrarase este ano a festividade de Breogán no local que ten o noso Centro en “Pardinyes”, co seguinte programa:
Almorzo no noso local de Padinyes ás 09,00 horas, con invitación polo Centro. A continuación excursión polo parque da “Mitjana”, e  comida de irmandade no noso local, ás 14 horas.
E imprescindible apuntarse con anterioridade, para poder preparar o primeiro prato que será un pica-pica, por xentileza do Centro, así como a bebida, e o segundo prato e os postres, serán por conta de cada comensá que despoios compartiremos todos. Deberán ir provistos de pratos e cubertos.
Organizaranse xogos de cartas entre os asistentes. Finalmente realizarase unha queimada como despedida.
Para mais información indícase que na Igrexa parroquial de “Sant Salvador de Pardinyes”, hai misa as 12 horas para o que queira asistir.
CASTAÑADA.
O día a determinar) de 2018, ás 19,30 horas, celebrarase unha misa na Igrexa de San Jaime C/ Alcalde Pujol, cantada polo noso coral Cengallei, polos defuntos da Entidade. A continuación e  no local social do Centro, haberá a tradicional Castañada e “panellets” para socios e familiares.

==========================================

Castellano
VOCALÍA DE LA MUJER.
La Vocalía de la Mujer, a partir del día 18 de septiembre ha iniciado el curso de manualidades y “PATCHWORK”  los martes y los jueves de cada semana, invitando a las socias que estén interesadas, a incorporarse al mismo.
DÍA DE BREOGÁN.
La Junta Directiva del Centro ha acordado que el domingo día 7 de octubre, se celebre este año la festividad de Breogán en el local que nuestro Centro tiene en Pardinyes, con el siguiente programa:
Almuerzo en nuestro local de “Pardinyes” a las 09:00 horas, con invitación por el Centro. A continuación excursión al parque de “La Mitjana”, y posterior comida de hermandad en nuestro local a las 14 horas.
Es imprescindible apuntarse con anterioridad, para poder preparar el primer plato que será un pica-pica por gentileza del Centro, así como la bebida, y el segundo plato y postres, serán por cuenta de los asistentes que compartiremos todos. Deberán ir provistos de platos y cubiertos.
Se organizarán juegos de cartas entre los asistentes. Finalmente se realizará una queimada como despedida.
Para más información se indica que en la Iglesia parroquial de Sant Salvador de Pardinyes,  hay misa a las 12  horas para el que desee asistir.
CASTAÑADA.
(El día a determinar) de 2018, a las 19,30 horas, se celebrará una misa en la Iglesia de San Jaime C/ Alcalde Pujol, cantada por nuestra coral Cengallei, por los difuntos de la Entidad. A continuación y  en el local social del Centro, habrá la tradicional Castañada y “panellets” para socios y familiares.

Cofradeiria no Oratorio das Dores / Cofradía en el Oratorio de los Dolores

17 marzo 2018

Ás 19,45 horas do sábado día 17 de marzo de 2018, celebrouse o DÍA DA CONFRADEIRÍA DO CENTRO GALEGO DE LLEIDA cun acto da Congregación e un rezo da COROA DOROSA. Ás 20 horas, a Santa Misa oficiada polo Reverendo D. Vicenç Alfonso Miret cantada por lo coro Cengallei; a ela asistiron os confrades, socios, amigos e familiares.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos / Ver más fotos

Castellano
A las 19,45 horas del sábado día 17 de marzo de 2018, se celebró el DÍA DE LA CONFRADEIRÍA DEL CENTRO GALLEGO DE LLEIDA con un acto de la Congregación y un rezo de la CORONA DOROSA. A las 20 horas, la Santa Misa oficiada por el Reverendo D. Vicenç Alfonso Miret; a ella asistieron los cofrades, socios, amigos y familiares.