Archive for the ‘Festexos’ Category

Asamblea e Xantar de Irmandade

11 febrero 2018

O Domingo día 11 de Febreiro de 2018, ás 12,30 horas, celebración da Santa misa na igrexa parroquial de Sant Jaume e ás 13,30 horas, no local social da nosa Entidade, tivo lugar a Asemblea Xeral Ordinaria dos socios na que, seguindo a orde do día, procedeuse a ler a acta da asemblea anterior que foi aprobada por unanimidade; acto seguido o Secretario leu o estado das contas da Entidade mailos orzamentos para o ano 2018 que foron aprobados por unanimidade; o vicesecretario leu un resumo das actividades levadas a cabo no ano 2017 e un anticipo das que se ten a desenrolar no ano 2018 na Entidade; despois e seguindo o contido dos artigos 16 e 21 dos estatutos, procedeuse a confirmar a Xunta directiva, por outro ano máis, quedando da seguinte forma: Presidente, D. Xosé Terceiro Folgar; Vicepresidenta primeira Dª. María Alba Gil Bardanca; Secretario D. Eligio Suevos Otero, Vicesecretario D. Daniel Vila López, Tesoreiro D. Antonio Sanmartín Sanmartín; Vocal Organización actos D. Xosé Domínguez Rodríguez; Pta. Vogalía da Muller, Dª. Marta Roigé Mostany, Vogal relaciones Públicas, Dª. Dolores Blanco Roo, e Vogales, Carlos Alonso Bellmunt e D. Victoriano Camilo Rocha González. Despois tódolos asistentes degustaron un bo viño procedente de Galicia e máis un apetitoso aperitivo.
Acto seguido tódolos asistentes remataron a xornada cun bo xantar de irmandade con queimada incluída, e sendo todo ilo amenizado polo conxunto musical THE GOLDEN SAXO, que nos deu un extraordinario recital de música.
Tamén nos acompañaron os concelleiros do “Ajuntament” de Lleida D. Francesc Josep Cerdà Esteve, D. Rafael Perís Martín, e D. José Luis Osorio Fernández, ademais do Presidente da Federación de Casa e Centros Rexionais de Lleida D. Cosme García i Mir. Todo rematou con grande éxito
Misa Asamblea 2018 (01)

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
El domingo día 11 de febrero de 2018, a las 12,30 horas, celebración de la Santa misa cantada por la coral Cengallei, en la iglesia parroquial de “Sant Jaume” y, a las 13,30 horas, en el local social de nuestra Entidad, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de los socios, en la que siguiendo el orden del día, se procedió a leer el acta de la asamblea anterior que fue aprobada por unanimidad; acto seguido el Secretario leyó el estado de las cuentas de la Entidad y los presupuestos para el año 2018 que fueron aprobados por unanimidad; el vicesecretario, leyó un resumen de las actividades llevadas a cabo en el año 2017 y un anticipo de las que se ha previsto desarrollar en el año 2018 en la Entidad; después y siguiendo el contenido de los artículos 16 y 21 de los estatutos, se procedió a confirmar la Xunta directiva, por un año más, quedando de la siguiente forma: Presidente, D. José Tercero Folgar; Vicepresidenta primera Dª. María Alba Gil Bardanca; Secretario D. Eligio Suevos Otero, Vicesecretario D. Daniel Vila López; Tesorero D. Antonio Sanmartin Sanmartin; Vocal Organización actos D. José Domínguez Rodríguez; Pta. Vocalía de la Mujer, Dª. Marta Roigé Mostany, Vocal relaciones Públicas, Dª. Dolores Blanco Roo, y Vocales, Carlos Alonso Bellmunt y D. Victoriano Camilo Rocha González. Después todos los asistentes, degustaron un buen vino procedente de Galicia y un apetitoso aperitivo.
Acto seguido todos los asistentes remataron la jornada con un buen almuerzo de hermandad con queimada incluida, siendo todo ello amenizado por el conjunto musical “THE GOLDEN SAXO”, que nos dio un extraordinario recital de música.
También nos acompañaron los Concejales del “Ajuntament” de Lleida D. Francesc Josep Cerdà Esteve, D. Rafael Perís Martín, y D. José Luis Osorio Fernández, además del Presidente de la Federación de Casa y Centros Regionales de Lleida D. Cosme García i Mir. Todo acabó con un gran éxito.
Asamblea 2018 (06)

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver más fotos

Anuncios

Demostración culinaria no Centro Galego / Demostración culinaria en el Centro Galego

8 febrero 2018

O xoves día 8 de febreiro de 2018, ás 19,00 horas e no local social do Centro Galego de Lleida, levouse a cabo unha demostración culinaria de diferentes pratos salgados e doces que os socios e simpatizantes achegaron. O acto finalizou coa degustación, por tódolos presentes, dos múltiples e exquisitos pratos, tal como se pode ver na foto adxunta. Foi un grande éxito.

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver máis fotos

Castellano
El jueves día 8 de febrero de 2018, a las 19,00 horas en el local social del Centro Galego de Lleida, se llevó a cabo una demostración culinaria de diferentes platos salados y dulces que los socios y simpatizantes trajeron. El acto finalizó con la degustación por todos los presentes de los múltiples y exquisitos platos, tal como se puede ver, en la foto adjuntada. Fue un gran éxito.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

 

Debuxos nenos e chocolatada / Dibujos niños y chocolatada

7 febrero 2018

O mércores 7 de febreiro de 2018 ás 18,00 horas, no local social da Entidade, os nenos, fillos e netos, dos socios do Centro, fixeron unhos divertidos debuxos; ó mesmo tempo celebráronse interesantes e disputadas partidas de cartas e parchís. Unha vez rematados os actos, todos foron obsequiados cun saboroso e rico chocolate acompañado dunha exquisita coca doce.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
“El miércoles día 7 de febrero de 2017, a las 18,00 horas, en el local social del Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia), los niños hijos y netos de los socios del Centro, hicieron unos divertidos dibujos; al mismo tiempo se celebraron interesantes y disputadas partidas de cartas y parchís. Una vez rematados los actos, todos fueron obsequiados con un sabroso y rico chocolate acompañado de una exquisita coca dulce”

Foto: Sofia Prim Farré

Ver más fotos

Semana cultural no Centro Galego / Semana Cultural en el Centro Galego

1 febrero 2018

Luns día 05-02-18. Ás 19,00 horas.
Exposición no local social das manualidades feitas durante o curso po las compoñentes  da Vogalía da Muller,  rematando  o  acto cun ágape.
Martes día 06-02-18. Ás 20:00 horas.
Conferencia a cargo de Dñª. Rosa Mari Pérez Pérez, Doutora en Medicina Legal Forense, baixo o título “A violencia na Sociedade do Século XXI. O remate servirase un aperitivo os asistentes.
Mércores día 07-02-18. Ás 18,00 horas:
Día dedicado ós nenos e xogos de mesa pros grandes. Unha vez rematado o acto, obsequiarase ós asistentes cunha chocolatada.
Xoves día 08-02-18. Ás 19,30 horas.
Demostración culinaria de diferentes pratos salgados e doces aberta a tódolos socios/as do Centro.
Venres dia 09-02-18. Ás 20,00 horas
Presentación do número 31 da Revista Xurdimento, por D. José Luis Osorio Fernández concelleiro do “Ajuntament” de Lleida. Rematarase o acto cun aperitivo.
Domingo día 11-02-18:
Ás 12,30 horas misa na Parroquia de “Sant Jaume”, cantada polo coro Cengallei. A continuación e no noso local social, celebrarase a Asemblea Xeral Ordinaria, e unha vez finalizada a mesma haberá un Vermut para tódolos asistentes, rematando o acto cun xantar de Irmandade ás 15,00 horas e posterior sesión de baile.

========================================
Castellano
Lunes día 05-02-18. A las 19,00 horas.
Exposición en el local social de las manualidades hechas durante el curso por las componentes de la Vocalía de la Mujer, finalizando el acto con un ágape.
Martes día 06-02-18. A las 20:00 horas.
Conferencias a cargo del Dñª. Rosa Mari Pérez Pérez, Doctora en Medicina Legal Forense, bajo el título “La violencia en la Sociedad del Siglo XXI”. A su finalización, se servirá un aperitivo a los asistentes.
Miércoles día 07-02-18. A las 18,00 Horas.
Día dedicado a los niños y juegos de mesa para los mayores. Una vez acabado, se obsequiará a los asistentes con una chocolatada.
Jueves día 08-02-18. A las 19,30 horas:
Demostración culinaria de diferentes platos salados y dulces abierta a todos los socios/as del Centro.
Viernes día 09-02-18. A las 20,00 horas.
Presentación del número 31 de la Revista Xurdimento por D. José Luis Osorio Fernández, concejal del “Ajuntament” de Lleida. Finalizará el acto con un aperitivo.
Domingo día 11-02-18:
A las 12,30 horas misa en la Parroquia de “Sant Jaume”, cantada por el Coro Cengallei. A continuación y en nuestro local social, se celebrará la Asamblea General Ordinaria, y una vez finalizada la misma habrá un Vermut para todos los asistentes, finalizando el acto con una comida de Hermandad a las 15,00 horas y posterior sesión de baile.

 

Matanza do porco 2018 / Matanza del cerdo 2018

21 enero 2018

O Domingo día 21 de xaneiro de 2018, ás 14 horas, o Centro Galego de Lleida, celebrou no seu local social situado na Rúa/ Pare Palau, número 2 de Pardinyes, “A Matanza do Porco”. Esta celebración reuniu a un numeroso grupo de comensais, sendo acompañados tamén polos concelleiros do Concello de Lleida: Dñª. Dolors López Aguilar,  D. José Luis Osorio Fernández, D. Rafael Peris Martín. e Dña. María Carme Culleré Llavoré; o Presidente dos Armats de Lleida D. José Ángel Comes i Serret; o Presidente da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme García i Mir, que puideron degustar un xantar baseado en produtos derivados do porco rematando coa clásica bebida da nosa terra: ¡A QUEIMADA! grazas ó noso socio Xosé Domínguez e aos membros da Xunta directiva, que lle axudaron, todo saíu moi ben.

 

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
El Domingo día 21 de enero de 2018, a las 14,00 horas, el Centro Gallego de Lleida, celebró en su local social situado en la Rúa/ Pare Palau, número 2 de Pardinyes, “La Matanza del Cerdo”. Esta celebración reunió a un numeroso grupo de comensales, siendo acompañados también por los concejales del Ayuntamiento de Lleida: Dñª. Dolors López Aguilar,  D. José Luis Osorio Fernández, D. Rafael Peris Martín, y Dñª. María Carme Culleré Llavoré; el Presidente de los Armats de Lleida, D. José Ángel Comes i Serret; el Presidente de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida D. Cosme García i Mir, que pudieron degustar un almuerzo basado en productos derivados del cerdo, rematando con la clásica bebida de nuestra tierra: ¡A QUEIMADA! Gracias a nuestro socio José Domínguez y a los miembros de la Junta directiva, que le ayudaron, todo salió muy bien.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

Actos no mes de Xaneiro / actos en mes de Enero

1 enero 2018

O domingo día 21 de xaneiro ás 14 horas, e do mesmo xeito que nos anos anteriores, celebraremos “A Matanza do Porco”. Os socios, amigos e simpatizantes que desexen asistir ó mesmo han de participalo na oficiña do Centro antes do día 19 xaneiro. Prezo por persoa socios 10 €uros e non socios 12 €uros. Lugar: local do noso Centro, ubicado na C/ Pare Palau, número 2 de Pardinyes.

==========================================

Castellano

El domingo día 21 de enero a las 14 horas, al igual que en años anteriores, celebraremos “A Matanza do Porco. Los socios, amigos y simpatizantes que deseen asistir a la misma, deben participarlo en la oficina del Centro antes del día 19 de enero. Precio por persona socios 10 €uros y no socios 12 €uros. Lugar: local de nuestro Centro ubicado en la C/ Pare Palau, número 2 de Pardinyes.

Villancicos 2017 no Escorxador /Villancicos 2017 en el Escorxador

13 diciembre 2017

Ás 19,30 horas do mércores día 13 de decembro de 2017 igual que en anos precedentes, o noso Centro colaborou na Maratón de TV3, participando na XVII edición do festival de Nadales que se celebrou no Teatro Municipal de l`Escorxador de Lleida. O acto foi organizado pola Federación de Casas Rexionais de Lleida ante numeroso público e autoridades locais. Actuaron as Entidades por este orden: Centro Extremeño, Casa de Castela e León, Casa de Aragón, Casa de Andalucía, Casa de Cantabria, e Centro Galego. O noso Centro foi representado polo noso coro CENGALLEI que baixo a dirección de Gemma María Naranjo Yuste, interpretaron a seguintes cancións: “Soan as cantigas”, Chegou, chegou na noite”, “Veño veño de Galicia” y “Vinde ve-lo  neno”, sendo todas elas moi aplaudidas.

Foto: Cosme García Mir

Ver máis fotos

Castellano

A las 19,30 horas del miércoles día 13 de diciembre de 2017 igual que en años anteriores, nuestro Centro colaboró en la Maratón de TV3, participando en la XVIII edición del festival de Villancicos que se celebró en el Teatro Municipal de l`Escorxador de Lleida. El acto fue organizado por la Federación de Casas Regionales de Lleida ante numeroso público y autoridades locales. Actuaron las Entidades por este orden: Centro Extremeño, Casa de Castilla y León, Casa de Aragón, Casa de Andalucía, Casa de Cantabria, y el Centro Galego. Nuestro centro fue representado por el coro CENGALLEI que bajo la dirección de Gemma Naranjo Yuste, interpretaron las siguientes canciones: “Soan as cantigas”, Chegou, chegou na noite”, “Veño veño de Galicia” y “Vinde ve-lo  neno”, siendo todas ellas muy aplaudidas.

Foto: Juan Rodríguez Gómez-Dacal

Ver más fotos

 

Xantar de Irmandade Intercentros / Comida de Hermandad Intercentros.

26 noviembre 2017

O Domingo día 26 de novembro de 2017, no pavillón da partida de Rufea de Lleida, celebrouse un xantar de Irmandade Inter Centros, como clausura das xornadas culturais organizadas pola Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, que se iniciaron co Pregón do día 15 do mesmo mes. Ó remate, foron entregados os trofeos ás parellas gañadoras dos xogos inter-centros, nas seguintes modalidades e resultados:
En PARCHÍS  campións a parella composta por Dñª. Rosa Blancas, da Casa de Aragón e Dñª María Rodríguez do Centro Galego, e subcampionas a parella composta por, Dñª. Isabel Mateo do Centro Galego e Dñª. Gloria Ester da Casa de Aragón.
En CINQUILLO  campionas a parella composta por Dñª. Delmira Gómez do Centro Galego e D. Ferran López da Casa de Andalucía, e subcampionas Dña. Lola Blanco do Centro Galego e Dñª. Mari Moreno da Casa de Aragón.
En BUTIFARRA campións a parella composta por e D. Feliciano Esteban do Centro Galego e D. Josep Vigatá do Centro Extremeño; e subcampións a parella composta por D. Eligio Suevos do Centro Galego  e D. Fermín Rodríguez do Centro Extremeño.
Ó final do xantar acabaron todos bailando ó son da música amenizada polo “Dúo Zarabanda”. Acompañáronnos as seguintes autoridades locais: os concelleiros do “Ajuntament” de Lleida, D. Francesc Josep Cerdà Esteve, D. Joan Vilella Jounou e D. José Luis Osorio Fernández, e tamén o Presidente “dels Armats de Lleida” D. José Ángel Comes i Serret. Cabe destacar o grande éxito da mesma, xa que en todas as actividades enchéronse os locais sociais. É de resaltar tamén, a presenza das Autoridades locais que sempre nos acompañaron.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
El Domingo día 26 de noviembre de 2017, en el pabellón de la partida de Rufea de Lleida, se celebró un almuerzo de Hermandad Inter Centros, como clausura de las jornadas culturales organizadas por la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, que se iniciaron con el Pregón del día 15 del mismo mes. Al final, fueron entregados los trofeos a las parejas ganadoras de los juegos inter-centros, en las siguientes modalidades y resultados:
En PARCHÍS campeonas la pareja compuesta por Dñª Rosa Blancas, de la Casa de Aragón y Dñª María Rodríguez del Centro Gallego, y Subcampeonas la pareja compuesta por, Dñª Isabel Mateo del Centro Gallego y Dñª Gloria Ester de la Casa de Aragón.
En CINQUILLO  campeonas la pareja compuesta por Dñª Delmira Gómez del Centro Gallego y D. Ferran López de la Casa de Andalucía, y Subcampeonas Dña. Lola Blanco del Centro Gallego y Dñª Mari Moreno de la Casa de Aragón.
En BUTIFARRA campeones la pareja compuesta por y D. Feliciano Esteban del Centro Gallego y D. Josep Vigatá del Centro Extremeño; y Subcampeones la pareja compuesta por D. Eligio Suevos del Centro Gallego  y D. Fermín Rodríguez del Centro Extremeño.
Al final del almorzar, acabaron todos bailando al son de la música amenizada por el “Dúo Zarabanda”. Nos acompañaron las siguientes autoridades locales: los concejales del “Ajuntament” de Lleida, D. Francesc Josep Cerdà Esteve, D. Joan Vilella Jounou y D. José Luis Osorio Fernández, y también el Presidente “dels Armats de Lleida” D. José Ángel Comes i Serret. Cabe destacar el gran éxito de las mismas, ya que en todas las actividades, se llenaron los locales sociales. Es de resaltar también, la presencia de las Autoridades locales que siempre nos acompañaron.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

Breogan 2017

8 octubre 2017

O domingo día 8 de outubro de 2017, o Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia) organizou a festividade de Breogán, no local social da Entidade, na C/ Pare Palau de Lleida, co seguinte programa: Ás 09:30 horas, o Centro invitou ós asistentes a un desoíuno. A continuación excursión polo parque da Mitxana, e  comida de irmandade ás 14 horas. Despois do xantar, realizáronse diferentes partidas de “Tute”.  Foi un día espléndido e inolvidable.

Foto: Carlos Alonso Bellumnt

Castellano

El domingo día 8 de Octubre de 2017, el Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia) organizó la festividad de Breogán, en el local social de la Entidad en la Calle Pere Palau de Lleida. Con el siguiente programa: A las 9,30 horas, el Centro invitó a los asistentes a un desayuno. A continuación realizaron una excursión por el parque de la Mitxana, y comida de hermandad a las 14 horas. Después de la comida, se realizaron diferentes partidas de “Tute”. Fue un día espléndido e inolvidable.

Breogán 2017 (3)
Foto: Carlos Alonso Bellmunt

Les Bruixes del Pont del Boc

7 octubre 2017

O Sábado día 7 de Outubro de 2017, o Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia), participou, nunha festa espectáculo, na partida Copa d`Or de Lleida, baixo o título “Les Bruixes del Pont del Boc” que se iniciou ás 19,15 horas cun mercado “D`oficis i titelles” e contos a veira do Río, contribuíndo a nosa Entidade cunha queimada e o seu conxuro, sendo moi apreciada por tódolos asistentes que tamén a degustaron; terminándose as súas existencias todas.

Foto: José Luis Raposo Toja

Ver máis fotos

Castellano

El Sábado día 7de octubre de 2017, el Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia), participó en una fiesta-espetáculo, en la partida de “Copa d`Or” de Lleida, bajo el título “Les Bruixes del Pont del Boc”, que se inició a las 19.15 horas con un mercado “d`oficis i titelles” y cuentos a la orilla del rio, contribuyendo nuestra Entidad con una queimada y su conjuro, siendo muy apreciada por todos los asistentes que también la degustaron, terminando con las existencias.

Foto: José Luis Raposo Toja

Ver más fotos