Archive for the ‘Revista Xurdimento’ Category

Presentación Revista XURDIMENTO no Centro Galego.

9 febrero 2018

O venres día 9 de febreiro de 2018, ás 20,00 horas, e cun cheo total do local social da Entidade, procedeuse á presentación do número 31 da Revista Xurdimento 2018 a cargo de D. José Luis Osorio Fernández, concelleiro do “Ajuntament” de Lleida. O Presidente do Centro, Sr. Xosé Terceiro Folgar, deu a benvida a todos os presentes, socios, amigos e simpatizantes, e moi especialmente ás distintas Autoridades locais que nos acompañaban, entre elas ós “rexedores” do concello de Lleida; D. Joan Gómez López, Dñª. Dolors López Aguilar, e D. José Maria Lorenzo Córdoba, o Presidente da Federación de Casas Rexionais de Lleida, D. Cosme García i Mir, e o Presidente “dels Armats de Lleida” D. José Ángel Comes i Serret, ademais dos presidentes das casas rexionais que pertencen á Federación de Lleida. Ao finalizar, tódolos presentes foron obsequiados cun viño galego e un ágape. Foi todo un grande éxito.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos 

Castellano
El viernes día 9 de febrero de 2018, a las 20,00 horas, y con un lleno total del local social de la Entidad, se procedió a la presentación del número 31 de la Revista Xurdimento 2018 a cargo de D. José Luis Osorio Fernández, concejal del “Ajuntament” de Lleida. El Presidente del Centro, Sr. José Tercero Folgar, dio la bienvenida a todos los presentes, socios, amigos y simpatizantes, y muy especialmente a las distintas Autoridades locales que nos acompañaban, entre ellas los “regidores” del ayuntamiento de Lleida, D. Joan Gómez López, Dñª. Dolors López Aguilar, D. José María Lorenzo Córdoba, el Presidente de la Federación de Casas Regionales de Lleida, D. Cosme García i Mir, y el Presidente “dels Armats de Lleida” D. José Ángel Comes i Serret ademáis de los presidentes de las casas que pertenecen a la Federación de Lleida. Al finalizar, todos los presentes fueron obsequiados con un vino gallego y un ágape. Fue todo un gran éxito.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos 

 

Anuncios

Presentación revista Xurdimento

25 febrero 2017

O venres día 24 de Febreiro de 2017, ás 20,00 horas, e cun cheo total do local social da Entidade, procedeuse á presentación do número 30 da Revista Xurdimento 2017 a cargo da Sra. RAQUEL ARIAS RODRÍGUEZ, Secretaria da mesa do Parlamento de Galicia. O Presidente do Centro, Sr. Xosé Terceiro Folgar, deu a benvida a todos os presentes, socios, amigos e simpatizantes, e moi especialmente ás distintas Autoridades locais que nos acompañaban, entre elas ós “rexedores” do concello de Lleida; Dñª. Sara Mestre Llussà, Dñª. Dolors López Aguilar, D. José Luis Osorio Fernández, e Dñª Rosa María Salmerón Pallaré; o Presidente da Federación de Casas Rexionais de Lleida, D. Cosme García i Mir, ademais dos presidentes das casas rexionais que pertencen á Federación de Lleida. Ao finalizar, tódolos presentes foron obsequiados cun viño galego e un ágape. Foi todo un grande éxito.

presentacion-revista-4

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano

El viernes día 24 de febrero de 2017, a las 20,00 horas, y con un lleno total del local social de la Entidad, se procedió a la presentación del número 30 de la Revista Xurdimento 2017 a cargo de la Sra. RAQUEL ARIAS RODRÍGUEZ, Secretaria de la Mesa del Parlamento de Galicia. El Presidente del Centro, Sr. José Tercero Folgar, dio la bienvenida a todos los presentes, socios, amigos y simpatizantes, y muy especialmente a las distintas Autoridades locales que nos acompañaban, entre ellas los “regidores” del ayuntamiento de Lleida; Dñª. Sara Mestre Llussà, Dñª. Dolors López Aguilar, D. José Luis Osorio Fernández, e Dñª Rosa María Salmerón Pallarés, el Presidente de la Federación de Casas Regionales de Lleida, D. Cosme García i Mir, ademáis de los presidentes de las casas regionales que pertenecen a la Federación de Lleida. Al finalizar, todos los presentes fueron obsequiados con un vino gallego y un ágape. Fue todo un gran éxito.

presentacion-revista-8

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

Actos no mes de febreiro / Actos en el mes de febrero

10 febrero 2017

SEMANA CULTURAL (Do día 20 o 26 de febreiro / Del día 20 al 26  de febrero)

Luns día 20-02-17. Ás 19,00 horas.
Exposición no local social das manualidades feitas durante o curso polas compoñentes  da Vogalía da Muller,  rematando  o  acto cun ágape.
Martes día 21-02-17. Ás 18,00 horas:
Día dedicado ós nenos e xogos de mesa pros grandes. Unha vez rematado o acto, obsequiarase ós asistentes cunha chocolatada.
Mércores día 22-02-17. Ás 20:00 horas.
Conferencia a cargo de D. Enric Ribera Gabandé, baixo o título “París, la ciutat de la llum. O remate servirase un aperitivo os asistentes.
Xoves día 23-02-17. Ás 19,30 horas.
Demostración culinaria de diferentes pratos salgados e doces aberta a tódolos socios/as do Centro.
Venres dia 24-02-17. Ás 20,00 horas.
Presentación do número 30 da Revista Xurdimento, por Dña. RAQUEL ARIAS RODRÍGUEZ, Secretaria do Parlamento de Galicia. Rematarase o acto cun aperitivo.
Domingo día 26-02-17:
Ás 12,30 horas misa na Parroquia de “Sant Jaume”, cantada polo coro Cengallei. A continuación e no noso local social, celebrarase a Asemblea Xeral Ordinaria, e unha vez finalizada a mesma haberá un Vermut para tódolos asistentes, rematando o acto cun xantar de Irmandade ás 15,00 horas e posterior sesión de baile.
==============================================

Castellano
Lunes día 20-02-17. A las 19,00 horas.
Exposición en el local social de las manualidades hechas durante el curso por las componentes de la Vocalía de la Mujer, finalizando el acto con un ágape.
Martes día 21-02-17. A las 18,00 Horas.
Día dedicado a los niños y juegos de mesa para los mayores. Una vez acabado, se obsequiará a los asistentes con una chocolatada.
Miércoles día 22-02-17. A las 20:00 horas.
Conferencias a cargo del D. Enric Ribera Gabandé, bajo el título “Paris, la ciutat de la llum”. A su finalización, se servirá un aperitivo a los asistentes.
Jueves día 23-02-17. A las 19,30 horas:
Demostración culinaria de diferentes platos salados y dulces abierta a todos los socios/as del Centro.
Viernes día 24-02-17. A las 20,00 horas.
Presentación del número 30 de la Revista Xurdimento por Dñª RAQUEL ARIAS RODRÍGUEZ, Secretaria del Parlamento de Galicia. Finalizará el acto con un aperitivo.
Domingo día 26-02-17:
A las 12,30 horas misa en la Parroquia de “Sant Jaume”, cantada por el Coro Cengallei. A continuación y en nuestro local social, se celebrará la Asamblea General Ordinaria, y una vez finalizada la misma habrá un Vermut para todos los asistentes, finalizando el acto con una comida de Hermandad a las 15,00 horas y posterior sesión de baile.

Xantar de Inrmandade Inter-Centros / Comida de Hermandad Inter-Centros

20 noviembre 2016

O Domingo día 20 de novembro de 2016, no restaurante “La Llojta” de Lleida, celebrouse un xantar de Irmandade Inter Centros, como clausura das xornadas culturais organizadas pola Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, que se iniciaron co Pregón do día 10 do mesmo mes. Ó remate, foron entregados os trofeos ás parellas gañadoras dos xogos inter-centros. O final do xantar acabaron todos bailando ó son da música amenizada polo  “Grupo musical Atlantic`s”.

Acompañáronnos as seguintes autoridades: os concelleiros do “Ajuntament” de Lleida, D. Francesc Josep Cerdà Esteve, D. Joan Vilella Jounou, e Dñª. Ángeles Elisa Ribes Duarte; os parlamentarios no Congreso dos Deputados D. José Ignacio Llorens Torres e D. Antoni Postius Terrado; e tamén o Presidente “dels Armats de Lleida” D. José Ángel Comes i Serret. Cabe destacar o grande éxito da mesma, xa que en todas as actividades, enchéronse os locais sociais. É de resaltar tamén a presenza das Autoridades locais que sempre nos acompañaron.

xantar-de-irmandade-1

Foto; Juan Rodríguez Gómez-Dacal

Ver máis fotos

Castellano

El Domingo día 20 de noviembre de 2016, en el restaurante “La Llojta” de Lleida, se celebró un almuerzo de Hermandad Inter Centros, como clausura de las jornadas culturales organizadas por la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, que se iniciaron con el Pregón del día 10 de este mes. Al final, fueron entregados los trofeos a las parejas ganadoras de los juegos inter-centros. Al final de la comida, acabaron todos bailando al son de la música amenizada por el  “Grupo musical Atlantic`s”.

Nos acompañaron las siguientes autoridades: los concejales del “Ajuntament” de Lleida, D. Francesc Josep Cerdà Esteve, D. Joan Vilella Jounou, y Dñª. Ángeles Elisa Ribes Duarte; los parlamentarios en el Congreso de los Diputados, D. José Ignacio Llorens Torres y D. Antoni Postius Terrado; y también el Presidente “dels Armats de Lleida” D. José Ángel Comes i Serret. Cabe destacar el gran éxito de la misma, ya que en todas las actividades, se llenaron los locales sociales. Es de resaltar también la presencia de las Autoridades locales que siempre nos acompañaron.

xantar-de-irmandade-18

Foto; Juan Rodríguez Gómez-Dacal

Ver más fotos

Presentación Revista “Xurdimento” no Centro Galego de Lleida

3 febrero 2016

O mércores día 3 de Febreiro de 2016, ás 20,00 horas, e cun cheo total do local social da Entidade, procedeuse á presentación do número 29 da Revista Xurdimento 2016 a cargo da Sra. Mª Belén Iglesias Cortés, concelleira do concello de Ourense. O Presidente do Centro, Sr. Xosé Terceiro Folgar, deu a benvida a todos os presentes, socios, amigos e simpatizantes, e moi especialmente ás distintas Autoridades locais que nos acompañaban, entre elas os “rexedores” do concello de Lleida, D. Joan Gómez López, Dñª. Dolors López Aguilar, Dñª. Mª Carme Culleré Llavoré, D. José Luis Osorio Fernández, e tamén o deputado do parlamento Español, D. Antoni Postius Terrado, así coma D. Jordi Curcó i Pueyo, Director de Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya en Lleida, e o Presidente da Federación de Casas Rexionais de Lleida, D. Cosme García i Mir, ademáis dos presidentes das casas que pertencen a Federación de Lleida. Ao finalizar, tódolos presentes foron obsequiados cun viño galego e un ágape. Foi todo un grande éxito.

Presentación revista (2)

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano

El miércoles día 3 de febrero de 2016, a las 20,00 horas, y con un lleno total del local social de la Entidad, se procedió a la presentación del número 29 de la Revista Xurdimento 2016 a cargo de la Sra. Mª Belén Iglesias Cortés, concejal del ayuntamiento de Ourense. El Presidente del Centro, Sr. José Tercero Folgar, dio la bienvenida a todos los presentes, socios, amigos y simpatizantes, y muy especialmente a las distintas Autoridades locales que nos acompañaban, entre ellas los “regidores” del ayuntamiento de Lleida, D. Joan Gómez López, Dñª. Dolors López Aguilar, y Dñª. Mª Carme Culleré Llavoré, D. José Luis Osorio Fernández; y también el diputado del parlamento Español, D. Antoni Postius Terrado, así como D. Jordi Curcó i Pueyo, director de “Serveis Territorials” de la Generalitat de Catalunya en Lleida, y el Presidente de la Federación de Casas Regionales de Lleida, D. Cosme García i Mir, ademáis de los presidentes de las casas que pertenecen a la Federación de Lleida. Al finalizar, todos los presentes fueron obsequiados con un vino gallego y un ágape. Fue todo un gran éxito.

Presentación revista (9)

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

 

Actos no mes de febreiro / Actos en el mes de febrero

28 enero 2016

SEMANA CULTURAL (Do día 1 o 7 de febreiro / del día 1 al 7 de febrero)

Programa:
Luns día 1-02-16. Ás 19,00 horas exposición no local social das manualidades feitas durante o curso po as compoñentes  da Vogalía da Muller,  rematando  o  acto cun ágape.
Martes día 2-02-16. Ás 18,00 horas día dedicado ós nenos e xogos de mesa pros grandes. Unha vez rematado o acto, obsequiarase ós asistentes cunha chocolatada.
Mércores día 3-02-16. Ás 20:00 horas presentación do número 29 da Revista Xurdimento, por Dñª. Mª Belén Iglesias Cortés concelleira do Concello de Ourense. Rematarase o acto cun aperitivo.
Xoves día 4-02-16. Ás 19,30 horas demostración culinaria de diferentes pratos salgados e doces aberta a tódolos socios/as do Centro.
Venres dia 5-02-16. Ás 20,00 horas conferencia a cargo de D. Joan-Ramón González, Presidente da “Associació Amics de la Seu Vella”, baixo o título Candidatura de la Seu Vella de Lleida a Patrimoni de la Humanitat de la Unesco”. O remate servirase un aperitivo os asistentes.
Domingo día 7-02-16: Ás 12,30 horas misa na Parroquia de Sant Jaume. A continuación e no noso local social, celebrarase a Asemblea Xeral Ordinaria, e unha vez finalizada a mesma haberá un vermut para tódolos asistentes, rematando o acto cun xantar de Irmandade ás 15,00 horas e posterior sesión de baile.
============================================
Castellano

Programa:
Lunes día 1-02-16. A las 19,00 horas exposición en el local social de las manualidades hechas durante el curso por las componentes de la Vocalía de la Mujer, finalizando el acto con un ágape.
Martes día 2-02-16. A las 18,00 Horas día dedicado a los niños y juegos de mesa para los mayores. Una vez acabado, se obsequiará a los asistentes con una chocolatada.
Miércoles día 3-02-16. A las 20:00 horas presentación del número 29 de la Revista Xurdimento, por Dñª. Mª Belén Iglesias Cortés concejal del Ayuntamiento de Ourense. Finalizará el acto con un aperitivo.
Jueves día 4-02-16. A las 19,30 horas demostración culinaria de diferentes platos salados y dulces abierta a todos los socios/as del Centro.
Viernes día 5-02-16. A las 20,00 horas conferencia a cargo de D. Joan-Ramón González, “President de l’Associació Amics de la Seu Vella”, bajo el título Candidatura de la Seu Vella de Lleida a Patrimoni de la Humanitat de la Unesco”. A su finalización, se servirá un aperitivo a los asistentes.
Domingo día 7-02-16: A las 12,30 horas misa en la Parroquia de Sant Jaume. A continuación, y en nuestro local social, se celebrará la Asamblea General Ordinaria, y una vez finalizada la misma habrá un vermut para todos los asistentes, finalizando el acto con una comida de Hermandad a las 15,00 horas y posterior sesión de baile.
 

Actos no mes de Novembro / actos en el mes de Noviembre

1 noviembre 2015

VOGALÍA DA MULLER.
A Vogalía da Muller a partire do día 15 de setembro, iniciará o curso de manualidades e “PATCHWORK” os martes e os xoves de cada semana, convidando as socias que estean interesadas, a incorporarse ao mesmo.
SEMANA CULTURAL FEDERACIÓN CASAS REXIONAIS. (do 16 ao 22 de Novembro)
Achegarase programa os socios, axiña que como obre no noso poder, así como tamén do “Pregón” que se efectuará no Escorxador o martes día 10 de novembro as 20 horas a cargo do Excmo Sr. D. Antonio Cosculluela Bergua Presidente das Cortes de Aragón.
O Venres día 20 de Novembro de 2015, no local Social do Centro, ás 20,00 horas conferencia impartida polo Sr. D. ANTONIO RODRÍGUEZ MIRANDA, Secretario Xeral da Emigración da Xunta de Galicia, que nos aportará o tema: “Galicia chea de atractivos, unha comunidade con moito que ver e ofrecer”.
O Domingo día 22 de Novembro de 2015, ás 15,00 horas, xantar de Irmandade e baile no restaurante “La Llojta”, prezo por persoa 20 €uros. Data límite para adquirir o tiket: el día 18 de noviembre.
LOTERÍA.-Núm. 85.356
Xa temos dispoñible no Centro do mesmo xeito que en anos anteriores, “A LOTERÍA DE NADAL. Esperamos que, como sempre, todos vos esforcedes en vendela.
REVISTA.
Proximamente empezaremos a preparar a edición do número 29 da Revista Xurdimento, e do mesmo xeito que en anos anteriores, rógase a tédolos socios, amigos ou simpatizantes que desexen colaborar con alghún artigo, narración, poesía ou portada, váiano achegando ao Centro e poder así confeccionala. De igual modo tamén se roga a colaboración, coa achega de anuncios publicitarios.

=============================================
Castellano
VOCALÍA DE LA MUJER.
La Vocalía de la Mujer, a partir del día 15 de septiembre ha iniciado el curso de manualidades y “PATCHWORK” los martes y los jueves de cada semana, invitando a las socias que estén interesadas, a incorporarse al mismo.
SEMANA CULTURAL FEDERACIÓN CASAS REGIONALES. (del 16 al 22 de Noviembre)
Se adjuntará programa a los socios, tan pronto como obre en nuestro poder, así como también del “Pregón” que se efectuará en el “Escorxador” el martes día 10 de noviembre a las 20 horas a cargo del Excmo Sr. D. Antonio Cosculluela Bergua Presidente de las Cortes de Aragón.
El Viernes día 20 de Noviembre de 2015, en el Local Social del Centro, a las 20 horas conferencia impartida por el Sr. D. ANTONIO RODRÍGUEZ MIRANDA, Secretario General de Emigración de la Xunta de Galicia, que nos aportará el tema: “Galicia llena de atractivos, una comunidad con mucho que ver y ofrecer”.
El Domingo día 22 de Noviembre de 2015, a las 15,00 horas, comida de Hermandad y baile en el restaurante “La Llojta”, precio por persona 20 €uros. Fecha límite para adquirir el tiket: el día 18 de noviembre no restaurante.
LOTERÍA Núm. 85.356
Ya tenemos disponible en el Centro al igual que en años anteriores, “LA LOTERÍA DE NAVIDAD”. Esperamos que, como siempre, todos os esforcéis en venderla.
REVISTA.
Próximamente empezaremos a preparar la edición del número 29 de la Revista Xurdimento, y al igual que en años anteriores, se ruega a todos los socios, amigos o simpatizantes que deseen colaborar con algún artículo, narración, poesía, o portada, lo vayan aportando al Centro y poder así confeccionarla. De igual modo también se ruega la colaboración con la aportación de anuncios publicitarios.

Presentacion Revista Xurdimento

13 febrero 2015

O Venres día 13 de Febreiro de 2015, ás 20,00 horas, e cun cheo total do local social da Entidade, procedeuse á presentación do número 28 da Revista Xurdimento 2015 a cargo do Sr. Antonio Siurana i Zaragoza ex-alcalde de Lleida.O Presidente do Centro, Sr. José Terceiro Folgar, deu a benvida a todos os presentes, socios, amigos e simpatizantes que nos acompañaban, e moi especialmente ás distintas Autoridades locais, coma o Señor Alcalde Lleida D. Ángel Ros i Domingo, e os “rexidores” do concello de Lleida, D. Jesús Castillo Cervelló, D. Joan Gómez López, Dñª. María Rosa Ball Papiol, D. Francesc Josep Çerdá Esteve, D. Joan Vilella Jounou, e Dña. Gemma Batalla Casanovas, asi coma D. Jordi Curcó i Pueyo Director de Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya, o Presidente da Federación de Casas Rexionais de Lleida, D. Cosme García i Mir, o Presidente “Dels Armats de Lleida” D. Josep Angel Comes i Serret, a Presidenta da Casa de Cantabria, Dñª. María Eugenia Fernández Puente, o Presidente da Casa de Aragón de Lleida D. Jesús Monter, o Presidente da Casa de Castela e León D. Oscar Sánchez Gómis, o Presidente da Casa de Estremadura D. Gregorio Gálvez e, o Presidente da Casa de Andalucía D. Jordi Solana. Ao finalizar, tódolos presentes foron obsequiados cun viño galego e un ágape. Foi todo un grande éxito.

 Revista 28 (10)Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver máis fotos

Castellano
El Viernes día 13 de Febrero de 2015, a las 20,00 horas, y con un lleno total del local social de la Entidad, se procedió a la presentación del número 28 de la Revista Xurdimento 2015 a cargo del Sr. Antonio Siurana i Zaragoza ex-alcalde de Lleida.El Presidente del Centro, Sr. José Terceiro Folgar, dio la bienvenida a todos los presentes, socios, amigos y simpatizantes que nos acompañaban, y muy especialmente a las distintas Autoridades locales, como el Señor Alcalde Lleida D. Ángel Ros i Domingo, y los ”rexidors” del ayuntamiento de Lleida, D. Jesús Castillo Cervelló, D. Joan Gómez López, Dñª. María Rosa Ball Papiol, D. Francesc Josep Çerdá Esteve, D. Joan Vilella Jounou, y Dña. Gemma Batalla Casanovas, asi como D. Jordi Curcó i Pueyo Director de Serveis Territorials de lana Generalitat de Catalunya, el Presidente de la Federación de Casas Regionales de Lleida, D. Cosme García i Mir, el Presidente “Dels Armats de Lleida” D. Josep Ángel Comes i Serret, la Presidenta de la Casa de Cantabria, Dñª. María Eugenia Fernández Puente, el Presidente de la Casa de Aragón de Lleida D. Jesús Monter, el Presidente de la Casa de Castilla y León D. Oscar Sánchez Gómis, el Presidente de la Casa de Extremadura D. Gregorio Gálvez y el Presidente de la Casa de Andalucía D. Jordi Solana. Al finalizar, todos los presentes fueron obsequiados con un vino gallego y un ágape. Fue todo un grande éxito.

Revista 28 (7)

 Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver más fotos

Actos no mes de Febreiro / Actos en el mes de Febrero

1 febrero 2015

SEMANA CULTURAL (Do día 9 o 15 de Febreiro / Del día 9 al 15  de Febrero)
Luns día 9-02-15. Ás 19,00 horas, exposición no local social das manualidades feitas durante o curso po as compoñentes  da Vocalía da Muller, rematando  o  acto cun ágape.
Martes día 10-02-15. Ás 18,00 horas, día dedicado ós nenos e xogos de mesa pros grandes. Unha vez rematado o acto, obsequiarase ós asistentes cunha chocolatada.
Mércores día 11-02-15. Ás 20:00 horas, conferencia a cargo da Dra. Rosa María Pérez Pérez, baixo o título Del trato inadecuado al posible maltrato en las personas mayores. Rematado o acto servirase un aperitivo.
Xoves día 12-02-15. Ás 20,00 horas, conferencia a cargo de Dñª. Paquita Sanvicén Torné, baixo o título “LLEIDA, EXPLICADA PELS POETES”. Rematando o acto cun aperitivo.
Venres dia 13-02-15. Ás 20,00 horas, presentación do número 28 da Revista Xurdimento, por D. Antonio Siurana i Zaragoza, ex-alcalde de Lleida. Rematarase o acto cun aperitivo.
Domingo día 15-02-15: Ás 12,30 horas misa na Parroquia de Sant Jaume. A continuación e no noso local social, celebrarase a Asemblea Xeral Ordinaria, e unha vez finalizada a mesma haberá un Vermut para tódolos asistentes, rematando o acto cun xantar de Irmandade ás 14,30 horas e posterior sesión de baile.

============================================
Castellano
Lunes día 9-02-15. A las 19,00 horas, exposición en el local social de las manualidades hechas durante el curso por las componentes de la Vocalía de la Mujer, finalizando el acto con un ágape.
Martes día 10-02-15. A las 18,00 Horas, día dedicado a los niños y juegos de mesa para los mayores. Una vez acabado, se obsequiará a los asistentes con una chocolatada.
Miércoles día 11-02-15. A las 20:00 horas, conferencia a cargo de la Dra. Rosa María Pérez Pérez, bajo el título de Del trato inadecuado al posible maltrato en las personas mayores. Finalizado el acto se servirá un aperitivo.
Jueves día 12-02-15. A las 20,00 horas, conferencia a cargo de Dñª. Paquita Sanvicén Torné, bajo el título “LLEIDA, EXPLICADA PELS POETES”. Finalizado el acto se servirá un aperitivo.
Viernes día 13-02-15. A las 20,00 horas, presentación del número 28 de la Revista Xurdimento, por D. Antonio Siurana i Zaragoza, ex-alcalde de Lleida. Finalizará el acto con un aperitivo.
Domingo día 15-02-15: A las 12,30 horas misa en la Parroquia de Sant Jaume. A continuación y en nuestro local social, se celebrará la Asamblea General Ordinaria, y una vez finalizada la misma habrá un Vermut para todos los asistentes, finalizando el acto con una comida de Hermandad a las 14,30 horas y posterior sesión de baile.

Actos no mes de Setembro-Outubro / Actos en el mes de Septiembre-Octubre

1 septiembre 2014

VOCALÍA DA MULLER.
A Vocalía da Muller a partire do día 16 de setembro, iniciará o curso de manualidades e “PATCHWORK”  os martes e os xoves de cada semana, convidando as socias que estean interesadas, a incorporarse ao mesmo.
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS “COPA D’OR”.
A nosa Entidade acordou participar nos actos que organizará a Asociación de ceciños “COPA D`OR”, cun espectáculo “Les bruixes del Pont del Boc”, o día 4 de outubro próximo, realizando o ritual da Queimada, e para o que fomos invitados.
DÍA DE BREOGÁN.
A Xunta Directiva do Centro acordou que o domingo día 5 de outubro, celebrarase este ano a festividade de Breogán no Parque das piscinas de Raïmat, como o ano pasado, co seguinte programa:
Ás 09:30 horas invitación polo Centro a un desaiuno con productos típicos gallegos.
Ás 11,30 horas na igrexa parroquial haberá misa.
Ás 14,00 horas obsequiarase a todos os asistentes cun aperitivo. Acto seguido, xantar campestre coa comida achegada por cada cal. Hai mesas e asentos.
As16,00 horas, organizaranse xogos de cartas entre os asistentes, así como xogos de Bitlles. Finalmente realizarase unha queimada como despedida.
NOTA: Se algunha persoa carece de medio propio de transporte para desprazarse ao devandito lugar, pode comunicalo á Secretaria do Centro, onde se lle solucionará o problema.
No caso de que o tempo non acompañe, o noso Centro ten previsto outra localización alternativa para o xantar.
LOTARÍA.- Núm. 94.118
Xa temos dispoñible no Centro do mesmo xeito que en anos anteriores, “A LOTERÍA DE NADAL”. Esperamos que, como sempre,  todos vos esforcedes en vendela.
REVISTA.
Proximamente empezaremos a preparar a edición do número 28 da Revista Xurdimento, e do mesmo xeito que en anos anteriores, rógase a todos os socios, amigos ou simpatizantes que desexen colaborar con alghún artigo, narración ou poesía, váiano  achegando ao Centro e  poder así confeccionala. De igual modo tamén se roga a colaboración, coa achega de anuncios publicitarios.

==============================================

Castellano

VOCALÍA DE LA MUJER.
La Vocalía de la Mujer, a partir del día 16 de septiembre iniciará el curso de manualidades y “PATCHWORK”  los martes y los jueves de cada semana, invitando a las socias que estén interesadas, a incorporarse al mismo.
ASOCIACIÓN DE VECINOS “COPA D’OR”.
Nuestra Entidad ha acordado participar en los actos que organizará la Asociación de Vecinos “COPA D`OR”, con el espectáculo “Les bruixes del Pont del Boc”, el día 4 de octubre próximo, realizando el ritual de la Queimada, y para lo cual hemos sido invitados.
DÍA DE BREOGÁN.
La Junta Directiva del Centro ha acordado que el domingo día 5 de octubre, se celebre este año la festividad de Breogán en el Parque de las piscinas de Raïmat, como el año pasado, con el siguiente programa:
A las 09:30 horas invitación por el Centro a un desayuno con productos típicos gallegos.
A las 11,30 horas en la iglesia parroquial habrá misa.
A las 14,00 horas se obsequiará a todos los asistentes con un aperitivo. Acto seguido, almuerzo campestre con la comida aportada por cada cual. Hay mesas y asientos.
A las16,00 horas, se organizarán juegos de cartas entre los asistentes, así como juegos de Bitlles. Finalmente se realizará una queimada como despedida.
NOTA: Si alguna persona carece de medio propio de transporte para desplazarse a dicho lugar, puede comunicarlo a la Secretaria del Centro, donde se le solucionará el problema.
En caso de que el tiempo no acompañe, nuestro Centro tiene previsto otra ubicación alternativa para el almuerzo
LOTERÍA.- Núm. 94.118
a tenemos disponible en el Centro al igual que en años anteriores, “LA LOTERÍA DE NAVIDAD”. Esperamos que, como siempre,  todos os esforcéis en venderla.
REVISTA.
Próximamente empezaremos a preparar la edición del número 28 de la Revista Xurdimento, y al igual que en años anteriores, se ruega a todos los socios, amigos o simpatizantes que deseen colaborar con algún artículo, narración o poesía, o portada, lo vayan  aportando al Centro y  poder así confeccionarla. De igual modo también se ruega la colaboración con la aportación de anuncios publicitarios