Demostración culinaria no Centro Galego / Demostración culinaria en el Centro Galego

8 febrero 2018

O xoves día 8 de febreiro de 2018, ás 19,00 horas e no local social do Centro Galego de Lleida, levouse a cabo unha demostración culinaria de diferentes pratos salgados e doces que os socios e simpatizantes achegaron. O acto finalizou coa degustación, por tódolos presentes, dos múltiples e exquisitos pratos, tal como se pode ver na foto adxunta. Foi un grande éxito.

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver máis fotos

Castellano
El jueves día 8 de febrero de 2018, a las 19,00 horas en el local social del Centro Galego de Lleida, se llevó a cabo una demostración culinaria de diferentes platos salados y dulces que los socios y simpatizantes trajeron. El acto finalizó con la degustación por todos los presentes de los múltiples y exquisitos platos, tal como se puede ver, en la foto adjuntada. Fue un gran éxito.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

 

Anuncios

Debuxos nenos e chocolatada / Dibujos niños y chocolatada

7 febrero 2018

O mércores 7 de febreiro de 2018 ás 18,00 horas, no local social da Entidade, os nenos, fillos e netos, dos socios do Centro, fixeron unhos divertidos debuxos; ó mesmo tempo celebráronse interesantes e disputadas partidas de cartas e parchís. Unha vez rematados os actos, todos foron obsequiados cun saboroso e rico chocolate acompañado dunha exquisita coca doce.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
“El miércoles día 7 de febrero de 2017, a las 18,00 horas, en el local social del Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia), los niños hijos y netos de los socios del Centro, hicieron unos divertidos dibujos; al mismo tiempo se celebraron interesantes y disputadas partidas de cartas y parchís. Una vez rematados los actos, todos fueron obsequiados con un sabroso y rico chocolate acompañado de una exquisita coca dulce”

Foto: Sofia Prim Farré

Ver más fotos

Conferencia no Centro Galego / Conferencia en el Centro Galego

6 febrero 2018

Ás 20,00 horas do martes día 6 de febreiro de 2018, no local social do Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia), Dña. Rosa Mari Pérez Pérez, Doutora en Medicina Legal Forense, pronunciou unha conferencia baixo o título “A violencia na Sociedade do Século XXI”. A conferenciante fixo unha disertación moi detallada dos diferentes tipos de violencia que existen na sociedade actual, resaltando as formas emerxentes de violencia, sobre todo polo uso das novas tecnoloxías. Acompañounos D. Juan Vilella Jounou cencelleiro do “Ajuntament” de Lleida. Unha vez rematado o acto, todos os asistentes degustaron un refrixerio regado con viño do Ribeiro. Foi un rotundo éxito.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos 

Castellano
A las 20,00 horas del martes día 6 de febrero de 2018, en el local social del Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia), Dña. Rosa Mari Pérez Pérez, Doctora en Medicina Legal Forense, pronunció una conferencia bajo el título “La violencia en la Sociedad del Siglo XXI”. La  conferenciante hizo una disertación muy detallada de los diferentes tipos de violencia que existen en la sociedad actual, resaltando las formas emergentes de violencia, sobre todo por el uso de las nuevas tecnologías. Nos acompañó D. Juan Vilella Jounou concejal del “Ajuntament” de Lleida. Una vez rematado el acto, todos los asistentes degustaron un refrigerio regado con vino del Ribeiro. Fue un rotundo éxito.

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver más fotos

 

Águedas e Inauguración Semana Cultural no Centro Galego

6 febrero 2018

Ás 10,30 horas do luns día 5 de Febreiro de 2018, as compoñentes da Vogalía da Muller, reuníronse no local social do Centro Galego, para preparar a exposición dos traballos manuais realizados durante o curso, con motivo do inicio da Semana Cultural da Entidade e, celebrar tamén, cun xantar de irmandade, a festividade de Santa Águeda, no restaurante do Centro.
E pola tarde, ás 19,00 horas, polo Presidente da Entidade, D. José Terceiro Folgar, a Presidenta da Vogalía da Muller, Dñª. Marta Roigé Mostany, e a profesora de patchwork, Dna. María Alba Gil Bardanca, foi inaugurada a Semana Cultural do Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia), contando coa presenza dos concelleiros do “Ajuntament” de Lleida, D. Antoni Postius Terrado, D. Francesc Josep Cerdà Esteve e Dna. Dolors López Aguilar, á vez que lle foi entregada a cada unha das compoñentes da vogalía, un detalle pola súa participación durante o curso. Ao final  do acto foi ofrecido a todos os asistentes, un ágape regado con viño do Ribeiro.

Foto: Antonio Sanmartín

Ver máis fotos

Castellano
A las 10,30 horas del lunes día 5 de Febrero de 2018, las componentes de la Vocalía de la Mujer, se reunieron en el local social del Centro Galego, para preparar la exposición de los trabajos manuales realizados durante el curso, con motivo del inicio de la Semana Cultural de la Entidad y celebrar también, con una comida de hermandad, la festividad de Santa Águeda en el restaurante del Centro.
Y por la tarde, a las 19,00 horas, por el Presidente de la Entidad, D. José Terceiro Folgar, la Presidenta de la Vocalía de la Mujer, Dñª. Marta Roigé Mostany, y la profesora de patchwork Dña. María Alba Gil Bardanca, fue inaugurada la Semana Cultural del Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia), contando con la presencia de los concejales del “Ajuntament” de Lleida, D. Antoni Postius Terrado, D. Francesc Josep Cerdà Esteve y Dña. Dolors López Aguilar, a la vez que le fue entregada a cada una de las componentes de la vocalía, un detalle por su participación durante el curso. Al  final del acto fue ofrecido a todos los asistentes, un ágape regado con vino del Ribeiro.

Foto: Maribel del Olmo

Ver más fotos

Semana cultural no Centro Galego / Semana Cultural en el Centro Galego

1 febrero 2018

Luns día 05-02-18. Ás 19,00 horas.
Exposición no local social das manualidades feitas durante o curso po las compoñentes  da Vogalía da Muller,  rematando  o  acto cun ágape.
Martes día 06-02-18. Ás 20:00 horas.
Conferencia a cargo de Dñª. Rosa Mari Pérez Pérez, Doutora en Medicina Legal Forense, baixo o título “A violencia na Sociedade do Século XXI. O remate servirase un aperitivo os asistentes.
Mércores día 07-02-18. Ás 18,00 horas:
Día dedicado ós nenos e xogos de mesa pros grandes. Unha vez rematado o acto, obsequiarase ós asistentes cunha chocolatada.
Xoves día 08-02-18. Ás 19,30 horas.
Demostración culinaria de diferentes pratos salgados e doces aberta a tódolos socios/as do Centro.
Venres dia 09-02-18. Ás 20,00 horas
Presentación do número 31 da Revista Xurdimento, por D. José Luis Osorio Fernández concelleiro do “Ajuntament” de Lleida. Rematarase o acto cun aperitivo.
Domingo día 11-02-18:
Ás 12,30 horas misa na Parroquia de “Sant Jaume”, cantada polo coro Cengallei. A continuación e no noso local social, celebrarase a Asemblea Xeral Ordinaria, e unha vez finalizada a mesma haberá un Vermut para tódolos asistentes, rematando o acto cun xantar de Irmandade ás 15,00 horas e posterior sesión de baile.

========================================
Castellano
Lunes día 05-02-18. A las 19,00 horas.
Exposición en el local social de las manualidades hechas durante el curso por las componentes de la Vocalía de la Mujer, finalizando el acto con un ágape.
Martes día 06-02-18. A las 20:00 horas.
Conferencias a cargo del Dñª. Rosa Mari Pérez Pérez, Doctora en Medicina Legal Forense, bajo el título “La violencia en la Sociedad del Siglo XXI”. A su finalización, se servirá un aperitivo a los asistentes.
Miércoles día 07-02-18. A las 18,00 Horas.
Día dedicado a los niños y juegos de mesa para los mayores. Una vez acabado, se obsequiará a los asistentes con una chocolatada.
Jueves día 08-02-18. A las 19,30 horas:
Demostración culinaria de diferentes platos salados y dulces abierta a todos los socios/as del Centro.
Viernes día 09-02-18. A las 20,00 horas.
Presentación del número 31 de la Revista Xurdimento por D. José Luis Osorio Fernández, concejal del “Ajuntament” de Lleida. Finalizará el acto con un aperitivo.
Domingo día 11-02-18:
A las 12,30 horas misa en la Parroquia de “Sant Jaume”, cantada por el Coro Cengallei. A continuación y en nuestro local social, se celebrará la Asamblea General Ordinaria, y una vez finalizada la misma habrá un Vermut para todos los asistentes, finalizando el acto con una comida de Hermandad a las 15,00 horas y posterior sesión de baile.

 

Matanza do porco 2018 / Matanza del cerdo 2018

21 enero 2018

O Domingo día 21 de xaneiro de 2018, ás 14 horas, o Centro Galego de Lleida, celebrou no seu local social situado na Rúa/ Pare Palau, número 2 de Pardinyes, “A Matanza do Porco”. Esta celebración reuniu a un numeroso grupo de comensais, sendo acompañados tamén polos concelleiros do Concello de Lleida: Dñª. Dolors López Aguilar,  D. José Luis Osorio Fernández, D. Rafael Peris Martín. e Dña. María Carme Culleré Llavoré; o Presidente dos Armats de Lleida D. José Ángel Comes i Serret; o Presidente da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme García i Mir, que puideron degustar un xantar baseado en produtos derivados do porco rematando coa clásica bebida da nosa terra: ¡A QUEIMADA! grazas ó noso socio Xosé Domínguez e aos membros da Xunta directiva, que lle axudaron, todo saíu moi ben.

 

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
El Domingo día 21 de enero de 2018, a las 14,00 horas, el Centro Gallego de Lleida, celebró en su local social situado en la Rúa/ Pare Palau, número 2 de Pardinyes, “La Matanza del Cerdo”. Esta celebración reunió a un numeroso grupo de comensales, siendo acompañados también por los concejales del Ayuntamiento de Lleida: Dñª. Dolors López Aguilar,  D. José Luis Osorio Fernández, D. Rafael Peris Martín, y Dñª. María Carme Culleré Llavoré; el Presidente de los Armats de Lleida, D. José Ángel Comes i Serret; el Presidente de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida D. Cosme García i Mir, que pudieron degustar un almuerzo basado en productos derivados del cerdo, rematando con la clásica bebida de nuestra tierra: ¡A QUEIMADA! Gracias a nuestro socio José Domínguez y a los miembros de la Junta directiva, que le ayudaron, todo salió muy bien.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

Actos no mes de Xaneiro / actos en mes de Enero

1 enero 2018

O domingo día 21 de xaneiro ás 14 horas, e do mesmo xeito que nos anos anteriores, celebraremos “A Matanza do Porco”. Os socios, amigos e simpatizantes que desexen asistir ó mesmo han de participalo na oficiña do Centro antes do día 19 xaneiro. Prezo por persoa socios 10 €uros e non socios 12 €uros. Lugar: local do noso Centro, ubicado na C/ Pare Palau, número 2 de Pardinyes.

==========================================

Castellano

El domingo día 21 de enero a las 14 horas, al igual que en años anteriores, celebraremos “A Matanza do Porco. Los socios, amigos y simpatizantes que deseen asistir a la misma, deben participarlo en la oficina del Centro antes del día 19 de enero. Precio por persona socios 10 €uros y no socios 12 €uros. Lugar: local de nuestro Centro ubicado en la C/ Pare Palau, número 2 de Pardinyes.

ENTREGA CESTA DO NADAL / ENTREGA CESTA DE NAVIDAD

28 diciembre 2017

O día 28 de Decembro de 2017, nas oficinas do Centro Galego de Lleida, foi entregada a D. Carlos Sánchez Iglesias veciño de Lleida, a Cesta de Nadal que se sorteaba en combinación coa Lotería Nacional do día 22/12/2017. Noraboa ao gañador.

 

Foto

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver máis fotos

Castellano

El  día 28 de Diciembre de 2017, en las oficinas del Centro Galego de Lleida, fue entregada a D. Carlos Sánchez Iglesias vecino de Lleida, la Cesta de Nadal que se sorteaba en combinación con la Lotería Nacional del día 22/12/2017. Enhorabuena al ganador.

P1080678

Foto: Juan Rodríguez Gómez

 

 

 

Santa Lucía no Centro Galego / Santa Lucía en el Centro Gallego

14 diciembre 2017

O xoves día 14 de Decembro de 2017, co gallo da festividade de SANTA LUCÍA, as compoñentes da VOCALÍA DA MULLER do Centro Galego de Lleida, celebraron un xantar de irmandade nun restaurante da Capital.

Foto: Armando Gil Bardanca

Ver máis fotos

Castellano
El Jueves día 14 de diciembre de 2017, con motivo de la festividad de SANTA LUCÍA, las componentes de la VOCALÍA DA MULLER del Centro Galego de Lleida, celebraron un almuerzo de hermandad en un restaurante de la Capital.

Villancicos 2017 no Escorxador /Villancicos 2017 en el Escorxador

13 diciembre 2017

Ás 19,30 horas do mércores día 13 de decembro de 2017 igual que en anos precedentes, o noso Centro colaborou na Maratón de TV3, participando na XVII edición do festival de Nadales que se celebrou no Teatro Municipal de l`Escorxador de Lleida. O acto foi organizado pola Federación de Casas Rexionais de Lleida ante numeroso público e autoridades locais. Actuaron as Entidades por este orden: Centro Extremeño, Casa de Castela e León, Casa de Aragón, Casa de Andalucía, Casa de Cantabria, e Centro Galego. O noso Centro foi representado polo noso coro CENGALLEI que baixo a dirección de Gemma María Naranjo Yuste, interpretaron a seguintes cancións: “Soan as cantigas”, Chegou, chegou na noite”, “Veño veño de Galicia” y “Vinde ve-lo  neno”, sendo todas elas moi aplaudidas.

Foto: Cosme García Mir

Ver máis fotos

Castellano

A las 19,30 horas del miércoles día 13 de diciembre de 2017 igual que en años anteriores, nuestro Centro colaboró en la Maratón de TV3, participando en la XVIII edición del festival de Villancicos que se celebró en el Teatro Municipal de l`Escorxador de Lleida. El acto fue organizado por la Federación de Casas Regionales de Lleida ante numeroso público y autoridades locales. Actuaron las Entidades por este orden: Centro Extremeño, Casa de Castilla y León, Casa de Aragón, Casa de Andalucía, Casa de Cantabria, y el Centro Galego. Nuestro centro fue representado por el coro CENGALLEI que bajo la dirección de Gemma Naranjo Yuste, interpretaron las siguientes canciones: “Soan as cantigas”, Chegou, chegou na noite”, “Veño veño de Galicia” y “Vinde ve-lo  neno”, siendo todas ellas muy aplaudidas.

Foto: Juan Rodríguez Gómez-Dacal

Ver más fotos