Debuxos nenos e Chocolatada / Dibujos niños y Chocolatada

22 febrero 2022

O martes día 22 de febreiro de 2022 ás 18,00 horas, no local social da Entidade, os nenos, fillos e netos, dos socios do Centro, fixeron unhos divertidos debuxos; ó mesmo tempo celebráronse interesantes e disputadas partidas de cartas. Tamén nos acompañou, a Presidente da Casa de Cantabria en Lleida, Dña. María Eugenia Fernández Puente Unha vez rematados os actos, todos foron obsequiados cun saboroso e rico chocolate acompañado dunha exquisita coca doce.

Foto: Nuria Molina Checa

Ver máis fotos

Castellano

El martes día 22 de febrero de 2022, a las 18,00 horas, en el local social del Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia), los niños hijos y netos de los socios del Centro, hicieron unos divertidos dibujos; al mismo tiempo se celebraron interesantes y disputadas partidas de cartas, Nos acompañó también, la Presidenta de la Casa de Cantabria en Lleida, Dña. María Eugenia Fernández Puente. Una vez rematados los actos, todos fueron obsequiados con un sabroso y rico chocolate acompañado de una exquisita coca dulce.

Foto: Diosinio Paul Torralba

Ver más fotos

Inauguración semana cultural en el Centro Galego

21 febrero 2022

Ás 09,30 horas do luns día 21 de Febreiro de 2022, as compoñentes da Vogalía da Muller, reuníronse no local social do Centro Galego, para preparar a exposición dos traballos manuais realizados durante o curso, como inicio da Semana Cultural da Entidade, e celebralo cun xantar de irmandade no restaurante do Centro.

Pola tarde, ás 19,00 horas, pola Presidenta en funcións da Entidade, Dña. Dolores Blanco Roo, e a profesora de patchwork, Dna. María Alba Gil Bardanca, foi inaugurada a Semana Cultural do Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia). Ao final  do acto, foi ofrecido a todos os asistentes, un ágape regado con viño do Ribeiro.


Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

Castellano

A las 09,30 horas del lunes día 21 de Febrero de 2022, las componentes de la Vocalía de la Mujer, se reunieron en el local social del Centro Gallego, para preparar la exposición de los trabajos manuales realizados durante el curso, como inicio de la Semana Cultural de la Entidad, y celebrarlo con una comida de hermandad en el restaurante del Centro.

Por la tarde, a las 19,00 horas, por la Presidenta en funciones de la Entidad, Dña. Dolores Blanco Roo, y la profesora de patchwork, Dña. María Alba Gil Bardanca, fue inaugurada la Semana Cultural del Centro Gallego de Lleida (Casa de Galicia). Al final del acto, fue ofrecido a todos los asistentes, un ágape regado con vino del Ribeiro


Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver más fotos

Panxoliñas no Escorxador / Villancicos en el Escorxador

16 diciembre 2021

Principio del formulario

Ás 19,30 horas do xoves día 16 de decembro de 2021 igual que en anos precedentes, o noso Centro colaborou na Maratón de TV3, participando na XX edición do festival de “Nadales” que se celebrou no Teatro Municipal de l`Escorxador de Lleida. O acto foi organizado pola Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida #ante numeroso público e autoridades locais. Actuaron as Entidades por esta orde: Centro Galego, Casa de Cantabria, Casa de Aragón, Casa de Castela e León, Casa de Estremadura e Casa de Andalucía. O noso Centro foi representado por a“Coral l´ Estel”, baixo a dirección de Gemma M. Naranjo Yuste, interpretaron as seguintes cancións: “Adeste Fideles”, “Gloria a Deus”, “Santa Nit/Noite de Deus” e un “Pupurri de Panxoliñas”, sendo todas elas moi aplaudidas.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano

A las 19,30 horas del jueves día 126 de diciembre de 2021 igual que en años precedentes, nuestro Centro colaboró en la Maratón de TV3, participando en la XX edición del festival de “Nadales” que se celebró en el Teatro Municipal de l`Escorxador de Lleida. El acto fue organizado por la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida ante numeroso público y autoridades locales. Actuaron las Entidades por este orden: Centro Galego, Casa de Cantabria, Casa de Aragón, Casa de Castilla y León, Casa de Extremadura y Casa de Andalucía. Nuestro Centro fue representado por la“Coral l´ Estel”, bajo la dirección de Gemma M. Naranjo Yuste, interpretaron las siguientes canciones: “Adeste Fideles”, “Gloria a Dios”, “Santa Nit/Noche de Dios”y un “Pupurri de Villancicos”, siendo todas ellas muy aplaudidas.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

Misa Intercentros

13 diciembre 2021

O luns día 13 de decembro de 2021, as 20 horas na Igrexa San Juan Bautista de Lleida, celebrouse unha MISA INTER CENTROS REXIONAIS , oficiada po lo Señor bispo da Dioceses de Lleida Excmo. e Rvdo. D. Salvador Giménez Valls, cantada po los grupos corais seguintes: “ROMERO Y JARA” da Casa de Andalucía; “RAICES DE ZAHUTE” da Casa de Aragón, “NACENCIA” do Centro Extremeño e, o “Coral l`Estel” que representou o Centro Galego de Lleida. Acompañáronnos varias autoridades locais e número público que enchía e Igrexa. Foi un rotundo éxito.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano

El lunes día 13 de diciembre de 2021, a las 20 horas en la Iglesia San Juan Bautista de Lleida, se celebró una MISA INTER CENTROS REGIONALES, oficiada por el Señor Obispo de la Diócesis de Lleida Excmo. y Rvdo. D. Salvador Giménez Valls, cantada por los grupos corales siguientes: “ROMERO Y JARA” de la Casa de Andalucía, “RAICES DE ZAHUTE” de la Casa de Aragón, “NACENCIA” del Centro Extremeño y la Coral l`Estel” que representó al Centro Galego de Lleida. Nos acompañaron varias autoridades locales y número público que llenaba la Iglesia. Fue un rotundo éxito.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

Conferencia no Centro Galego / Conferencia en el Centro Gallego

2 diciembre 2021

O Xoves día 2 de decembro de 2021, ás 20 horas no local social do Centro Galego de Lleida, e dentro da programación da Semana Cultural da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, tivo lugar unha conferencia baixo o título, “Novos modelos de Sociedades Culturais: O reto de capitalizar talentos”, impartida por D. Xosé Carlos García González, Filólogo e Escritor, Director do programa “Ecos Dá Terra” de Radio Tele Taxi, Presidente de “Xuntanzas de Catalunya”, sendo acompañados polo Presidente da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme García Mir; e, os Presidentes das outras casas rexionáis que forman parte da Federación, ademais do numeroso público que enchía completamente o local social. Cabe resaltar que durante a súa intervención actuou un “Gaiteiro”, e, ao finalizar a súa intervención, por algúns dos antigos membros do Coro Cengallei, foron interpretadas as cancións “Alalá de Lemos” e o Himno Galego e, a Presidenta da Casa de Cantabria María Eugenia Fernández Puente, recitou dúas poesías dedicadas a Pepe Terceiro Folgar.

Ao final, foron intercambiados unhos agasallos entre o secretario do Centro Gallego, o Presidente da Federación de Lleida e o conferenciante. Foi todo un grande éxito.

Foto: Carlos Alonso Bellmunt

Ver máis Fotos

Castellano

El Jueves día 2 de diciembre de 2021, a las 20 horas en el local social del Centro Gallego de Lleida, y dentro de la programación de la Semana Cultural de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, tuvo lugar una conferencia bajo el título, “Novos modelos de Sociedades Culturais: O reto de capitalizar talentos”, impartida por D. Xosé Carlos García González, Filólogo y Escritor, Director del programa “Ecos Da Terra” de Radio Tele Taxi, Presidente de “Xuntanzas de Catalunya”, siendo acompañados por el Presidente de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, D. Cosme García Mir; y los Presidentes de las otras casas regionales que forman parte de la Federación, además del numeroso público que llenaba completamente el local social. Cabe resaltar que durante su intervención actuó un “Gaiteiro”, y, al finalizar su intervención, por algunos de los antiguos miembros del Coro Cengallei, fueron interpretadas las canciones “Alala de Lemos” y el Himno Gallego y, la Presidenta de la Casa de Cantabria María Eugenia Fernández Puente, recitó dos poesías dedicadas a Pepe Terceiro Folgar.  

Al final, fueron intercambiados unos regalos entre el secretario del Centro Gallego, el Presidente de la Federación de Lleida y el conferenciante. Fue todo un gran éxito.

Foto: Carlos Alonso Bellmunt

Ver más fotos

Pregón Semana Cultural Federación

25 noviembre 2021

Ás 20 horas do día 25 de decembro de 2021, a Federación Provincial de Casas e Centros Rexionais de Lleida iniciou as súas xornadas culturais, que se prolongarán ata o día 5 de decembro, segundo explicou o seu Presidente Cosme García. A inauguración das xornadas celebrouse no Teatre Municipal de “l`Escorxador” cun pregón, a cargo do Vicepresidente ol Goberno de Aragón, D. Arturo Aliaga López. A Continuación por parte da Federación, fíxose un acto de recoñecemento pola súa labor nas entidades que a compoñen, ás seguintes persoas: entre outros, á socia do Centro Galego de Lleida, Dña. Maria Alba Gil Bardanca. Acto seguido, levouse a cabo un extraordinario concerto de Habaneras a cargo do grupo lleidatá “Arrels de la Terra Ferma,  todo resultou un grande éxito.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano

A las 20 horas del día 25 de Noviembre de 2021, la Federación Provincial de Casas y Centros Regionales de Lleida inició sus jornadas culturales, que se prolongarán hasta el día 5 de diciembre, según explicó su Presidente, Cosme García. La inauguración de las jornadas se celebró en el Teatre Municipal de “l` Escorxador” con un pregón, a cargo del Vicepresidente del Gobierno de Aragón, D. Arturo Aliaga López. A continuación por parte de la Federación, se hizo un acto de reconocimiento por la su labor en las entidades que la componen, a las siguientes personas: entre otros, a la socia del Centro Gallego de Lleida, Dña. María Alba Gil Bardanca. Acto seguido, se llevó a cabo un extraordinario concierto de Habaneras a cargo del grupo lleidatá “Arrels de la Terra Ferma”,  resultando todo, un gran éxito.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

Patrón de Galicia no Centro Galego

24 julio 2021

Ás 14,00 horas, do sábado día 24 de xullo de 2021, no restaurante do Centro  Galego de Lleida, celebrouse cun «xantar», a festividade do Patrón de Galicia, asistindo á mesma, varios socios e socias da Entidade, así como algúns amigos e simpatizantes. Tamén nos acompañaron as seguintes autoridades locais; Sandra Castro, 3º tenente alcalde,  Paco  Cerdà, 5º tenente alcalde e Begoña Iglesias, concelleiros do » Ajuntament» de Lleida; o párroco da parroquia de Sant Jaume, Daniel Turmo, o Presidente da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, Cosme García, o Presidente do Centro Extremeño, Ramón González, o Vicepresidente da Casa de Andalucía, Ferrán López e, a Directora da escola de baile e responsable da Xuventude da Casa de Andalucía, María Piedad Martín. O acto rematouse, coa preparación e degustación dunha queimada, resultando todo un grande éxito.

Foto: Cosme Garcia

Ver máis fotos

Castellano

A las 14,00 horas, del sábado día 24 de julio de 2021, en el restaurante del Centro Galego de Lleida, se celebró con un «almuerzo», la festividad del Patrón de Galicia, asistiendo a la misma, varios socios y socias de la Entidad, así como algunos amigos y simpatizantes. También nos  acompañaron las siguientes autoridades locales; Sandra Castro, 3º teniente alcalde, Paco Cerdà, 5º teniente alcalde y Begoña Iglesias, concejales del «Ajuntament» de Lleida; el párroco de la parroquia de Sant Jaume, Daniel Turmo, el Presidente de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, Cosme García, el Presidente del Centro Extremeño, Ramón González, el Vicepresidente de la Casa de Andalucía, Ferrán López, y la Directora de la escuela de baile y responsable de Juventud de la Casa de Andalucía, María Piedad Martín. El acto se remató, con la preparación y degustación de una «queimada», resultando todo un gran éxito.

Foto: José Domínguez

Ver más fotos

Fanalest de Sant Jaume 2021

20 julio 2021

Ás 19,00 horas do martes día 20 de xullo de 2021, no Oratorio do » Peu do Romeu» da Capela de Sant Jaume de Lleida, tivo lugar a entrega de premios, do LXXIX concurso de «Fanalest de Sant Jaume» do ano 2021. O Presidente do Centro Galego de Lleida D. José Terceiro Folgar, entregou o premio ao » BotaFanalet» da “Llar Terres de Ponent” de Lleida que resultou elixido polo Xurado, pola simboloxía co Botafumeiro da Catedral de Santiago de Compostela.

Fotos: Cosme García Mir

Ver máis fotos

Castellano

A las 19,00 horas del martes día 20 de julio de 2021, en el Oratorio del «Peu del Romeu» de la Capilla de Sant Jaume de Lleida, ha tenido lugar la entrega de premios del LXXIX concurso de «Fanalest de Sant Jaume» del año 2021. El Presidente del Centro Galego de Lleida D. José Terceiro Folgar, entregó el premio al «BotaFanalet» de la Llar Terres de Ponent de Lleida que resultó elegido por el Jurado, por la simbología con el Botafumeiro de la Catedral de Santiago de Compostela.

Fotos: Cosme García Mir

Ver más fotos

Poemas musicales 2021

28 junio 2021

O luns día 28 de xuño de 2021, ás 20,00 horas, no teatro de L’ escorxador de Lleida, celebrouse o festival poético- musical, organizado pola Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, actuando por esta orde: a Casa de Aragón, o Centro Estremeño, a Casa de Castela e León, a Casa de Cantabria, o Centro Galego e a Casa de Andalucía. O Centro Galego, estivo representado pola Coral l’ Estel de Lleida, dirixida pola Directora Dna. Gemma Naranjo Yuste, interpretando os seguintes temas: «Cantares» de Juan Manuel Serrat, «O voso galo comadre», «Non abano» de Emilia Pardo Bazán, » Alalá dá Pena», » Predestinados», «Cura o Mon», e «Sant Jaume ve de Galicia». Os poemas foron recitados polo rapsoda, Juan Carlos Rodríguez Blancas. A actuación do noso Centro, foi moi aplaudida, polo público asistente.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano

El lunes día 28 de junio de 2021, a las 20,00 horas, en el teatro de L’ escorxador de Lleida, se ha celebrado el festival poético- musical, organizado por la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, actuando por este orden: la Casa de Aragón, el Centro Extremeño, la Casa de Castilla y León, la Casa de Cantabria, el Centro Galego y la Casa de Andalucía. El Centro Galego, estuvo representado por la Coral l’ Estel de Lleida, dirigida por la Directora Dña. Gemma Naranjo Yuste, interpretando los siguientes temas: «Cantares» de Juan Manuel Serrat, «O voso galo comadre», «No abano» de Emilia Pardo Bazán, «Alalá da Pena», «Predestinados», «Cura el Mon», y «Sant Jaume ve de Galicia». Los poemas han sido recitados por el rapsoda, Juan Carlos Rodríguez Blancas. La actuación de nuestro Centro, fue muy aplaudida, por el público asistente.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

Festas de Sant Anastasi / Fiestas de San Anastasio

11 mayo 2021

O martes día 11 de maio de 2021, a Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, con motivo das festas dedicadas ao seu Patrón “SANT ANASTASI”, organizou vía “ONLINE”, un acto, no que participaron, tódalas casas da Federación. O noso Centro, tamén contribuíu cun saúda do noso presidente, José Terceiro Folgar e con varias fotografías de anos anteriores, acompañados musicalmente coa canción “A Rianxeira”, que no seu día gravou, a nosa Coral Cengallei.

Foto: Centro Galego

Ver más fotos

Castellano

El martes día 11 de mayo de 2021, la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, con motivo de las fiestas dedicadas a su Patrón “SANT ANASTASI”, organizó vía «ONLINE», un acto, en el que han participado, todas las casas de la Federación. Nuestro Centro, también contribuyó con un saluda de nuestro presidente, José Terceiro Folgar y con varias fotografías de años anteriores, acompañados musicalmente con la canción “A Rianxeira”, que en su día grabó, nuestra Coral Cengallei.

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver más fotos