Santa Lucía no Centro Galego / Santa Lucía en el Centro Gallego

14 diciembre 2017

O xoves día 14 de Decembro de 2017, co gallo da festividade de SANTA LUCÍA, as compoñentes da VOCALÍA DA MULLER do Centro Galego de Lleida, celebraron un xantar de irmandade nun restaurante da Capital.

Foto: Armando Gil Bardanca

Ver máis fotos

Castellano
El Jueves día 14 de diciembre de 2017, con motivo de la festividad de SANTA LUCÍA, las componentes de la VOCALÍA DA MULLER del Centro Galego de Lleida, celebraron un almuerzo de hermandad en un restaurante de la Capital.

Anuncios

Villancicos 2017 no Escorxador /Villancicos 2017 en el Escorxador

13 diciembre 2017

Ás 19,30 horas do mércores día 13 de decembro de 2017 igual que en anos precedentes, o noso Centro colaborou na Maratón de TV3, participando na XVII edición do festival de Nadales que se celebrou no Teatro Municipal de l`Escorxador de Lleida. O acto foi organizado pola Federación de Casas Rexionais de Lleida ante numeroso público e autoridades locais. Actuaron as Entidades por este orden: Centro Extremeño, Casa de Castela e León, Casa de Aragón, Casa de Andalucía, Casa de Cantabria, e Centro Galego. O noso Centro foi representado polo noso coro CENGALLEI que baixo a dirección de Gemma María Naranjo Yuste, interpretaron a seguintes cancións: “Soan as cantigas”, Chegou, chegou na noite”, “Veño veño de Galicia” y “Vinde ve-lo  neno”, sendo todas elas moi aplaudidas.

Foto: Cosme García Mir

Ver máis fotos

Castellano

A las 19,30 horas del miércoles día 13 de diciembre de 2017 igual que en años anteriores, nuestro Centro colaboró en la Maratón de TV3, participando en la XVIII edición del festival de Villancicos que se celebró en el Teatro Municipal de l`Escorxador de Lleida. El acto fue organizado por la Federación de Casas Regionales de Lleida ante numeroso público y autoridades locales. Actuaron las Entidades por este orden: Centro Extremeño, Casa de Castilla y León, Casa de Aragón, Casa de Andalucía, Casa de Cantabria, y el Centro Galego. Nuestro centro fue representado por el coro CENGALLEI que bajo la dirección de Gemma Naranjo Yuste, interpretaron las siguientes canciones: “Soan as cantigas”, Chegou, chegou na noite”, “Veño veño de Galicia” y “Vinde ve-lo  neno”, siendo todas ellas muy aplaudidas.

Foto: Juan Rodríguez Gómez-Dacal

Ver más fotos

 

35º ANIVERSARIO CASAS REXIONAIS DE LLEIDA / 35º ANIVERSARIO CASAS REGIONALES DE LÉRIDA

12 diciembre 2017

O martes día 12 de decembro de 2017, as 20 horas na Igrexa San Juan Bautista de Lleida, celebrouse unha MISA INTER CENTROS REXIONAIS, para conmemorar o 35º Aniversario da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, oficiada po lo Señor bispo da Dioceses de Lleida Excmo. y Rvdmo. D. Salvador Giménez Valls, cantada po los grupos corales seguintes: “ROMERO Y JARA” da Casa de Andalucía; “RAICES DE ZAHUTE” da Casa de Aragón, “NACENCIA” do Centro Extremeño e, o Coro “CENGALLEI” do Centro Galego de Lleida, participou cantando, “Velaqui Señor o Viño”, “A Paz” e, “Volve Señor”. Acompañáronnos varias autoridades locais e número público que enchía e Igrexa. Foi un rotundo éxito.

Foto: Juan Rodríguez Gómez-Dacal

Ver máis fotos

Castellano
El martes día 12 de diciembre de 2017, a las 20 horas en la Iglesia San Juan Bautista de Lleida, se celebró una MISA INTER CENTROS REGIONALES, para conmemorar el 35º Aniversario de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida,  oficiada por el Señor Obispo de la Diócesis de Lleida Excmo. y Rvdmo. D. Salvador Giménez Valls, cantada por los grupos corales: “ROMERO Y JARA” de la Casa de Andalucía, “RAICES DE ZAHUTE” de la Casa de Aragón, “NACENCIA” del Centro Extremeño y el Coro “CENGALLEI” del Centro Galego de Lleida, participó cantando, “Velaqui Señor o Viño”,  “A Paz” y, “Volve Señor”. Nos acompañaron varias autoridades locales y número público que llenaba la Iglesia. Fue un rotundo éxito.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

Actos en el mes de diciembre / Actos no mes de decembro

1 diciembre 2017

XXXV ANIVERSARIO  DE LA FEDERACION DE CASAS REGIONALES DE LLEIDA.
El martes día 12 de diciembre de 2017, a las 20 horas en la Iglesia San Juan Bautista de Lleida, se celebrará una MISA INTER CENTROS REGIONALES, oficiada por el Señor Obispo de la Diócesis de Lleida Excmo. y Rvdmo. D. Salvador Giménez Valls y concelebrada por los conciliarios de las Casa y Centros Regionales de la Federación, cantada por los grupos corales:
“ROMERO Y JARA” de la Casa de Andalucía, “RAICES DE ZAHUTE” de la Casa de Aragón, “NACENCIA” del Centro Extremeño y el Coro “CENGALLEI” del Centro Galego de Lleida.
MARATÓ DE “TV3”.
El miércoles día 13 de Diciembre de 2017, a las 19,30 horas, nuestro Centro, participará en el RECITAL DE NADALES, que organiza la Federación de Centros y Casas Regionales de Lleida en colaboración con la “MARATÓ TV3”.
Dicho acto tendrá lugar en el TEATRO MUNICIPAL DE L’ ESCORXADOR, C/ Lluis Companys (antiguo matadero) con entrada libre, rogando encarecidamente vuestra asistencia y puntualidad.
SANTA LUCÍA:
El jueves 14 de diciembre de 2017, a las 14,00 horas, la VOCALÍA DE LA MUJER con motivo de la festividad de SANTA LUCIA, tiene previsto celebrarlo con una comida de hermandad, los socios/as interesados, deberán participarlo antes del día 12 del mismo mes.
LOTERÍA.- NUM. 83.600.
Se recuerda a todos los Socios, amigos y simpatizantes que aún no tengan lotería del Centro, no se descuiden que se está agotando.
REVISTA.
Estando próxima la edición del número 31 de la Revista Xurdimento, todos aquellos socios, amigos o simpatizantes que deseen colaborar con algún artículo, narración o poesía, no deberán descuidarse en presentarlos. A criterio del Grupo de Redacción y Corrección, se eligirán (debido a la reducción de páginas) aquellos artículos que se consideren más convenientes. Así mismo se solicita la presentación de portadas para la revista, a fin de que nuestra Junta Directiva pueda escoger la más idónea.
El Presidente y los  miembros de la “Xunta” Directiva del Centro, os desea a todos un Feliz Nadal y un Próspero año 2018.
Sin más, aprovecho esta oportunidad para saludaros muy cordialmente contando con vuestra presencia en todos los actos programados.

======================================

XXXV ANIVERSARIO DA FEDERACION DE CASAS REXIONAIS DE LLEIDA.
O martes día 12 de decembro de 2017, as 20 horas na Igrexa San Juan Bautista de Lleida, celebrarse unha MISA INTER CENTROS REXIONAIS, oficiada po lo Señor bispo da Dioceses de Lleida Excmo. y Rvdmo. D. Salvador Giménez Valls e concelebrada po los conciliarios das Casas e Centros Rexionais da Federación, cantada po los grupos corales seguintes:
“ROMERO Y JARA” da Casa de Andalucía; “RAICES DE ZAHUTE” da Casa de Aragón, “NACENCIA” do Centro Extremeño e, o Coro “CENGALLEI” do Centro Galego de Lleida.
MARATÓ DE “TV3”.
O mércores día 13 de decembro de 2017, ás 18,30 horas, o noso Centro, participará no RECITAL DE NADALES, que organiza a Federación de Centros e Casas Rexionais de Lleida en colaboración coa “MARATÓ TV3”.
Devandito acto terá lugar no TEATRO MUNICIPAL DE L’ ESCORXADOR, C/ Lluis Companys (antigo matadoiro) con entrada libre, rogando encarecidamente a vosa asistencia e puntualidade.
SANTA LUCÍA.
O xoves 14 de decembro de 2017, ás 14,00 horas, a VOCALÍA DA MULLER con motivo da festividade de SANTA LUCIA, ten previsto celebralo cun xantar de irmandade, os socios/as interesados, deberán participalo antes do día 12 do mesmo mes.
LOTARÍA.- NUM. 83.600.
Lémbrase a todos os Socios, amigos e simpatizantes que aínda non teñan lotaría do Centro, non se descoiden que se está esgotando.
REVISTA.
Estando próxima a edición do número 31 da Revista Xurdimento, todos aqueles socios, amigos ou simpatizantes que desexen colaborar con algún artigo, narración ou poesía, non deberán descoidarse en presentalos. A criterio do Grupo de Redacción e Corrección, se elixirán (debido á redución de páxinas) aqueles artigos que se consideren máis convenientes. Así mesmo solicítase a presentación de portadas para a revista, a fin de que a nosa Xunta Directiva poida escoller a máis idónea.
O Presidente e os membros da “Xunta” Directiva do Centro, deséxavos a todos un Feliz Nadal e un Próspero ano 2018.
Sen máis, aproveito esta oportunidade para saudarvos moi cordialmente contando coa vosa presenza en todos os actos programados.

Xantar de Irmandade Intercentros / Comida de Hermandad Intercentros.

26 noviembre 2017

O Domingo día 26 de novembro de 2017, no pavillón da partida de Rufea de Lleida, celebrouse un xantar de Irmandade Inter Centros, como clausura das xornadas culturais organizadas pola Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, que se iniciaron co Pregón do día 15 do mesmo mes. Ó remate, foron entregados os trofeos ás parellas gañadoras dos xogos inter-centros, nas seguintes modalidades e resultados:
En PARCHÍS  campións a parella composta por Dñª. Rosa Blancas, da Casa de Aragón e Dñª María Rodríguez do Centro Galego, e subcampionas a parella composta por, Dñª. Isabel Mateo do Centro Galego e Dñª. Gloria Ester da Casa de Aragón.
En CINQUILLO  campionas a parella composta por Dñª. Delmira Gómez do Centro Galego e D. Ferran López da Casa de Andalucía, e subcampionas Dña. Lola Blanco do Centro Galego e Dñª. Mari Moreno da Casa de Aragón.
En BUTIFARRA campións a parella composta por e D. Feliciano Esteban do Centro Galego e D. Josep Vigatá do Centro Extremeño; e subcampións a parella composta por D. Eligio Suevos do Centro Galego  e D. Fermín Rodríguez do Centro Extremeño.
Ó final do xantar acabaron todos bailando ó son da música amenizada polo “Dúo Zarabanda”. Acompañáronnos as seguintes autoridades locais: os concelleiros do “Ajuntament” de Lleida, D. Francesc Josep Cerdà Esteve, D. Joan Vilella Jounou e D. José Luis Osorio Fernández, e tamén o Presidente “dels Armats de Lleida” D. José Ángel Comes i Serret. Cabe destacar o grande éxito da mesma, xa que en todas as actividades enchéronse os locais sociais. É de resaltar tamén, a presenza das Autoridades locais que sempre nos acompañaron.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
El Domingo día 26 de noviembre de 2017, en el pabellón de la partida de Rufea de Lleida, se celebró un almuerzo de Hermandad Inter Centros, como clausura de las jornadas culturales organizadas por la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, que se iniciaron con el Pregón del día 15 del mismo mes. Al final, fueron entregados los trofeos a las parejas ganadoras de los juegos inter-centros, en las siguientes modalidades y resultados:
En PARCHÍS campeonas la pareja compuesta por Dñª Rosa Blancas, de la Casa de Aragón y Dñª María Rodríguez del Centro Gallego, y Subcampeonas la pareja compuesta por, Dñª Isabel Mateo del Centro Gallego y Dñª Gloria Ester de la Casa de Aragón.
En CINQUILLO  campeonas la pareja compuesta por Dñª Delmira Gómez del Centro Gallego y D. Ferran López de la Casa de Andalucía, y Subcampeonas Dña. Lola Blanco del Centro Gallego y Dñª Mari Moreno de la Casa de Aragón.
En BUTIFARRA campeones la pareja compuesta por y D. Feliciano Esteban del Centro Gallego y D. Josep Vigatá del Centro Extremeño; y Subcampeones la pareja compuesta por D. Eligio Suevos del Centro Gallego  y D. Fermín Rodríguez del Centro Extremeño.
Al final del almorzar, acabaron todos bailando al son de la música amenizada por el “Dúo Zarabanda”. Nos acompañaron las siguientes autoridades locales: los concejales del “Ajuntament” de Lleida, D. Francesc Josep Cerdà Esteve, D. Joan Vilella Jounou y D. José Luis Osorio Fernández, y también el Presidente “dels Armats de Lleida” D. José Ángel Comes i Serret. Cabe destacar el gran éxito de las mismas, ya que en todas las actividades, se llenaron los locales sociales. Es de resaltar también, la presencia de las Autoridades locales que siempre nos acompañaron.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

Conferencia no Centro Galego / Conferencia en el Centro Galego

24 noviembre 2017

O venres día 24 de novembro de 2017, ás 20 horas no local social do Centro Galego de Lleida, e dentro da programación da Semana Cultural da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, tivo lugar unha conferencia baixo o título, “Arbo, Capital Mundial da Lamprea”, pronunciada por D. Horacio Gil Expósito, alcalde de Arbo (Pontevedra) e o concelleiro D. Raimundo Rodríguez Guntín, sendo acompañados polas seguintes autoridades locais: os concelleiros do “Ajuntament” de Lleida, D. Joan Gómez López, Dñª. Dolors López Aguilar, Francesc Josep Cerdá Esteve e D. Xosé Luís Osorio Fernández; o Presidente da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme García Mir;  o Presidente da Casa de Aragón  D. Jesús Monter; o Presidente da Casa de Extremadura D. Gregorio Gálvez; o Presidente da Casa de Castela e León, D. Pere Sisó; a Presidenta da Casa de Cantabria Dñª, María Eugenia Fernández e o Vicepresidente da Casa de Andalucía D. Juan Guerrero, ademais do numeroso público que enchía completamente o local social.
O conferenciante destacou que Arbo este situada nunha zona privilexiada de Galicia, considerada como a Capital Mundial da Lamprea.
Desfruta dun microclima especial, conseguíndose  unhos viños de magníficos contrastes, elaborados con las especies vinícolas; Albariño, Treixidura e Loureira.
Ó remate, foron intercambiados unhos agasallos entre o presidente do Centro Galego, o Presidente da Federación de Lleida e o conferenciante, rematando todos cunha degustación dun viño da terra. Foi todo un grande éxito.

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver máis fotos

Castellano
El viernes día 24 de noviembre de 2017, a las 20 horas en el local social del Centro Gallego de Lleida, y dentro de la programación de la Semana Cultural de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, tuvo lugar una conferencia bajo el título, “Arbo, Capital Mundial de la Lamprea”, pronunciada por D. Horacio Gil Expósito, alcalde de Arbo (Pontevedra) y el concejal D. Raimundo Rodríguez Guntín, siendo acompañados por las siguientes autoridades locales: los concejales del “Ajuntament” de Lleida, D. Joan Gómez López, Dñª. Dolors López Aguilar, Francesc Josep Cerdá Esteve y D. Xosé Luis Osorio Fernández; el Presidente de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, D. Cosme García Mir;  el Presidente de la Casa de Aragón  D. Jesús Monter; el Presidente de la Casa de Extremadura D. Gregorio Gálvez; el Presidente de la Casa de Castilla y León, D. Pere Sisó; la Presidenta de la Casa de Cantabria Dñª, María Eugenia Fernández y el Vicepresidente de la Casa de Andalucía D. Juan Guerrero, además del numeroso público que llenaba completamente el local social.
El conferenciante destacó que Arbo este situada en una zona privilegiada de Galicia, considerada como la Capital Mundial de la Lamprea.
Desfruta de un microclima especial, consiguiéndose  unhos vinos de magníficos contrastes, elaborados cas especies vinícolas; Albariño, Treixidura y Loureira.
Al final, fueron intercambiados unos regalos entre el presidente del Centro Gallego, el Presidente de la Federación de Lleida y el conferenciante, rematando todos con una degustación de un vino de la tierra. Fue todo un grande éxito.

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver más fotos

Pregón Semana Cultural Federación Casas Regionales de Lleida

15 noviembre 2017

Ás 20 horas do día 15 de Novembro de 2017, a Federación Provincial de Casas e Centros Rexionais de Lleida iniciou as súas xornadas culturais, que se prolongarán ata o día 26 de novembro segundo explicou o seu Presidente Cosme García. A inauguración das xornadas celebrouse no Teatre Municipal de “l`Escorxador” cun pregón, a cargo do Excmo. Sr. Alcalde do concello de Huesca D. Luis Felipe Serrate. A Continuación por parte da Federación, fíxose un acto de recoñecemento pola súa labor nas entidades que a compoñen, ás seguintes persoas: entre outros, ó socio do Centro Galego de Lleida, D. Juan Rodríguez Gómez-Dacal. Acto seguido, levouse a cabo un extraordinario concerto de música tradicional e popular, a cargo da Unidad de Música da Academia Xeral Militar de Zaragoza, baixo a dirección do Suboficial Mayor D. Vicente Masmano Ortíz e do Capitán D. Roberto Sancasto Calvo.

Foto: Carlos Alonso Bellmun

Ver máis fotos

Castellano

A las 20 horas del día 15 de Noviembre de 2017, la Federación Provincial de Casas y Centros Regionales de Lleida inició sus jornadas culturales, que se prolongarán hasta el día 26 de noviembre según explicó su Presidente Cosme García. La inauguración de las jornadas se celebró en el Teatre Municipal del “Èscorxador” con un pregón, a cargo del Excmo. Sr. Alcalde de Huesca D. Luis Felipe Serrate. A continuación por parte de la Federación, se hizo un acto de reconocimiento por la suya labor en las entidades que la componen, a las siguientes personas: entre otros, al socio del Centro Gallego de Lleida, D. Juan Rodríguez Gómez-Dacal. Acto seguido, se llevó a cabo un extraordinario concierto de música tradicional y popular, a cargo de la Unidad de Música de la Academia General Militar de Zaragoza, bajo la dirección del Suboficial Mayor D. Vicente Masmano Ortíz y del Capitán D. Roberto Sancasto Calvo.

Foto: Carlos Alonso Bellmunt

Ver más fotos

 

Tódolos Santos y magosto en el Centro Galego

28 octubre 2017

O sábado día 28 de Outubro de 2017, o Centro Galego de Lleida celebrou o DÍA DE TÓDOLOS SANTOS, coa asistencia á Santa Misa ás 19,30 horas, na Parroquia de “Sant Jaume” á que pertencen cantada polo noso coro Cengallei. Posteriormente, e no local Social, os socios e simpatizantes asistiron ó tradicional magosto, sendo acompañados polas seguintes autoridades: os concelleiros do Concello de Lleida, D. Josep Francesc Cerdà Esteve, Dña. Dolors López Aguilar y D. Daniel Rubio Ruiz; o Presidente da Federación de Casas e Centro Rexionais de Lleida, D. Cosme García i Mir e o Presidente da Casa de Aragón D. Jesús Monter.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano

El sábado día 28 de Octubre de 2017, el Centro Gallego de Lleida celebró el DÍA DE TODOS LOS SANTOS, con la asistencia a la Santa Misa a las 19 30 horas, en la Parroquia de “Sant Jaume” a la que pertenecen, cantada por nuestro coro Cengallei. Posteriormente, y en el local Social, los socios y simpatizantes asistieron al tradicional magosto, siendo acompañados por las siguientes autoridades: los concejales del Ayuntamiento de Lleida, D. Josep Francesc Cerdà Esteve, Dña. Dolors López Aguilar y D. Daniel Rubio Ruiz; el presidente de la Federación de Casas y Centro Regionales de Lleida, D. Cosme García i Mir y el presidente de la Casa de Aragón Jesús Monter.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

 

 

Breogan 2017

8 octubre 2017

O domingo día 8 de outubro de 2017, o Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia) organizou a festividade de Breogán, no local social da Entidade, na C/ Pare Palau de Lleida, co seguinte programa: Ás 09:30 horas, o Centro invitou ós asistentes a un desoíuno. A continuación excursión polo parque da Mitxana, e  comida de irmandade ás 14 horas. Despois do xantar, realizáronse diferentes partidas de “Tute”.  Foi un día espléndido e inolvidable.

Foto: Carlos Alonso Bellumnt

Castellano

El domingo día 8 de Octubre de 2017, el Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia) organizó la festividad de Breogán, en el local social de la Entidad en la Calle Pere Palau de Lleida. Con el siguiente programa: A las 9,30 horas, el Centro invitó a los asistentes a un desayuno. A continuación realizaron una excursión por el parque de la Mitxana, y comida de hermandad a las 14 horas. Después de la comida, se realizaron diferentes partidas de “Tute”. Fue un día espléndido e inolvidable.

Breogán 2017 (3)
Foto: Carlos Alonso Bellmunt

Les Bruixes del Pont del Boc

7 octubre 2017

O Sábado día 7 de Outubro de 2017, o Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia), participou, nunha festa espectáculo, na partida Copa d`Or de Lleida, baixo o título “Les Bruixes del Pont del Boc” que se iniciou ás 19,15 horas cun mercado “D`oficis i titelles” e contos a veira do Río, contribuíndo a nosa Entidade cunha queimada e o seu conxuro, sendo moi apreciada por tódolos asistentes que tamén a degustaron; terminándose as súas existencias todas.

Foto: José Luis Raposo Toja

Ver máis fotos

Castellano

El Sábado día 7de octubre de 2017, el Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia), participó en una fiesta-espetáculo, en la partida de “Copa d`Or” de Lleida, bajo el título “Les Bruixes del Pont del Boc”, que se inició a las 19.15 horas con un mercado “d`oficis i titelles” y cuentos a la orilla del rio, contribuyendo nuestra Entidad con una queimada y su conjuro, siendo muy apreciada por todos los asistentes que también la degustaron, terminando con las existencias.

Foto: José Luis Raposo Toja

Ver más fotos