Posts Tagged ‘Coral Cengallei’

Actos nos meses de xuño-xullo / Actos en los meses de junio-julio.

1 junio 2017

VOGALÍA DA MULLER
Ás actividades de este curso finalizarán o día 22 de xuño de 2017, celebrándolo cun xantar de irmandade, todolos socios/as que queiran asistir, teñen que comunicalo ata o día 20 de xuño nas oficinas do centro. As actividades reiniciaranse na última semana de setembro.
 XVIII RECITAL POÉTICO-MUSICAL.
O venres día 30 de Xuño de 2017, ás 20 horas na aula do Teatro de l`Escorxador, celebrarase a 18ª edición do certame poético-musical organizado pola Federación de Casas Rexionais de Lleida no que está previsto que interveñan as entidades asociadas. En representasión do noso Centro intervirá a nosa Coral CENGALLEI.
FANALETS DE SANT JAUME.
Às 19,30 horas do mércores día 19 de xullo de 2017, o noso Centro participará na festa “Dels Fanalets de Sant Jaume”, asistindo á Ofrenda Floral que se levará a cabo na Capela do Peu do Romeu. Por outra parte o día 24 de xullo, se fará a ROMARÍA DELS FANALETS DE SANT JAUME.
PATRÓN DE GALICIA.
O venres, día 21 de xullo de 2017, e do mesmo xeito que outros anos, celebraremos a cea de Santiago cunha “MARISCADA” ás 21:30 horas, no restaurante do Centro, prezo por persoa: Socios 25 €uros, e non Socios 30 €uros. Os que desexen asistir á mesma, deberán confirmalo nas nosas Oficinas antes do día 19 de xullo.

===========================================
Castellano
VOCALÍA DE LA MUJER.
Las actividades de este Curso finalizarán el día 22 de junio de 2017, celebrándolo con una comida de hermandad, todos los socios/as que quieran asistir tendrán que comunicarlo, hasta el día 20 de junio en las oficinas del centro. Las actividades se reanudarán en la última semana de de septiembre.
XVIII RECITAL POÉTICO-MUSICAL.
El viernes día 30 de Junio de 2017, a las 20 horas en el aula del Teatro de l`Escorxador, se celebrará la 18ª edición del certamen poético-musical organizado por la Federación de Casas Regionales de Lleida en el que está previsto que intervengan las entidades asociadas. En representación de nuestro Centro intervendrá nuestra Coral CENGALLEI.
FANALETS DE SANT JAUME.
A las 19,30 horas del miércoles día 19 de julio de 2017, nuestro Centro participará en la fiesta “Dels Fanalets de Sant Jaume”, asistiendo a la Ofrenda Floral que se llevará a cabo en la Capilla del “Peu del Romeu”. Por otra parte, el día 24 de julio, se celebrará la ROMERÍA DELS FANALETS DE SANT JAUME.
PATRÓN DE GALICIA.
El viernes, día 21 de julio de 2017, y al igual que otros años, celebraremos la cena de Santiago con una “MARISCADA” a las 21:30 horas, en el restaurante del Centro, precio por persona: Socios 25 €uros, y no Socios 30 €uros. Los que deseen asistir a la misma, deberán confirmarlo en nuestras Oficinas antes del día 19 de julio.

 

Anuncios

Todos los Santos y magosto en el Centro Galego

30 octubre 2016

O domingo día 30 de Outubro de 2016, o Centro Galego de Lleida celebrou o DÍA DE TÓDOLOS SANTOS, coa asistencia á Santa Misa ás 19,30 horas, na Parroquia de “Sant Jaume” á que pertencen cantada polo noso coro Cengallei. Posteriormente, e no local Social, os socios e simpatizantes asistiron ó tradicional magosto, sendo acompañados polas seguintes autoridades: os concelleiros do Concello de Lleida, D. Josep Francesc Cerdà Esteve, Dña. Dolors López Aguilar y D. José Luis Osorio Fernández; tamén nos acompañaron o Presidente “dels Armats de Lleida” D. José Ángel Comes i Serret, e o Presidente da Federación de Casas e Centro Rexionais de Lleida, D. Cosme García i Mir.

castanada-6

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver máis fotos

Castellano

El domingo día 30 de Octubre de 2016, el Centro Gallego de Lleida celebró el DÍA DE TODOS LOS SANTOS, con la asistencia a la Santa Misa a las 19 30 horas, en la Parroquia de “Sant Jaume” a la que pertenecen, cantada por nuestro coro Cengallei. Posteriormente, y en el local Social, los socios y simpatizantes asistieron al tradicional magosto, siendo acompañados por las siguientes autoridades: los concejales del Ayuntamiento de Lleida, D. Josep Francesc Cerdà Esteve. Dña. Dolors López Aguilar, D. José Luis Osorio Fernández; también nos acompañaron el Presidente “dels Armats de Lleida” D. José Ángel Comes i Serret, y el Presidente de la Federación de Casas y Centro Regionales de Lleida, D. Cosme García i Mir.

castanada-8

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

Panxoliñas no “escorxador” / Villancicos en el “escorxador”

16 diciembre 2015

Ás 19,30 horas do martes día 15 de decembro de 2015 igual que en anos precedentes, o noso Centro colaborou na Maratón de TV3, participando na XVIII edición do festival de Nadales que se celebrou no Teatro Municipal de l`Escorxador de Lleida. O acto foi organizado pola Federación de Casas Rexionais de Lleida ante numeroso público e autoridades locais. Actuaron as Entidades por este orden: Casa de Cantabria, Casa de Andalucía, Casa de Aragón, Centro Galego, Centro Extremeño, e a Casa de Castela e León. O noso Centro foi representado polo noso coro CENGALLEI que baixo a dirección de María Jesús Castell Palacín, interpretaron as seguintes cancións: “Un galego en Belén”, “Les dotze van tocant”, “Fum, Fum Fum” e, “Veña ledicia”, sendo todas elas moi aplaudidas.

6 P1060949Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
A las 19,30 horas del martes día 15 de diciembre de 2015 igual que en años precedentes, nuestro Centro colaboró en la Maratón de TV3, participando en la XVIII edición del festival de Villancicos que se celebró en el Teatro Municipal de l`Escorxador de Lleida. El acto fue organizado por la Federación de Casas Regionales de Lleida ante numeroso público y autoridades locales. Actuaron las Entidades por este orden: Casa de Cantabria, Casa de Andalucía, Casa de Aragón, Centro Gallego, Centro Extremeño, y la Casa de Castilla y León. Nuestro Centro fue representado por nuestro coro CENGALLEI que bajo la dirección de María Jesús Castell Palacín, interpretaron las siguientes canciones: “Un galego en Belén”, “Les dotze van tocant”, “Fum, Fum Fum” y, “Veña ledicía”, siendo todas ellas muy aplaudidas.

11 P1060931
Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

 

Décimo sétimo recital poético-musical / Décimo séptimo recital poético-musical

25 junio 2015

O Teatro do Escorxador de Lleida, acolleu o 25 de Xuño de 2015, o décimo sétimo Certame poético-musical, organizado pola Federación de Casas Rexionais de Lleida, contando coa participación das casas de: Andalucía, Galicia, Cantabria, Aragón, Extremadura, e Castela e León.
A nosa casa foi a segunda en actuar, interpretando a Coral Cengallei, baixo a dirección da súa directora Mª Jesús Castell Palacín, as seguintes cancións: “Brazos pra seitura”, “A Rianxeira”, “Sant Farriol”, e “Lévame”, sendo moi aplaudida a súa intervención por todos os asistentes que enchían o Teatro.

Poemas 2

Ver vídeo en Youtube

Castellano
El Teatro del Escorxador de Lleida, acogió el 25 de Junio de 2015, el décimo séptimo Certamen poético-musical, organizado por la Federación de Casas Regionales de Lleida, contando con la participación de las casas de: Andalucía, Galicia, Cantabria, Aragón, Extremadura, y Castilla y León.
Nuestra casa fue la segunda en actuar, interpretando la Coral Cengallei, bajo la dirección de su directora Mª Jesús Castell Palacín, las siguientes canciones: “Brazos pra seitura”, “A Rianxeira”, “Sant Farriol”, y “Lévame”, siendo muy aplaudida su intervención por todos los asistentes que llenaban el Teatro.

Poemas 3

Ver vídeo en Youtube

Actos no mes de Xuño-Xullo / Actos en el mes de Junio-Julio

1 junio 2015

XVII RECITAL POÉTICO-MUSICAL. O Xoves día 25 de Xuño, ás 20 horas na aula do Teatro de l`Escorxador, celebrarase a 17ª edición do certame poético-musical organizado pola Federación de Casas Rexionais de Lleida no que está previsto que interveñan as entidades asociadas. En representasión do noso Centro intervirá a nosa Coral CENGALLEI.

PATRÓN DE GALICIA. O venres, día 24 de xullo de 2015, e do mesmo xeito que outros anos, celebraremos a cea de Santiago cunha “MARISCADA” ás 21:30 horas, no restaurante do Centro, prezo por persoa Socios 25 €uros, e non Socios 30 €uros. Os que desexen asistir á mesma, deberán confirmalo nas nosas Oficinas antes do día 22 de xullo.

FANALETS DE SANT JAUME. O noso Centro participará na festa “Dels Fanalets de Sant Jaume”, asistindo á Ofrenda Floral que se levará a cabo na Capela do Peu do Romeu, sin saber aun a fecha concreta do noso Centro.  Por outra parte o día 24 de Xullo, venres, farase a ROMARÍA DELS FANALETS DE SANT JAUME.

VOCALIA DA MULLER As actividades deste curso, finalizarán o día 18 de xuño, celebrándolo cun xantar de irmandade o día 16, no noso local social, e reinociándose o día 15 de setembro.

Todos aqueles socios que teñan “correo electrónico”, “whatsapp”, etc. seria conveniente que nolo facilitasen, pois estamos a tratar de modernizarnos, e para certos avisos urxentes nos vendría moi ben.

================================================

Castellano

XVII RECITAL POÉTICO-MUSICAL. El Jueves día 25 de Junio, a las 20 horas en el aula del Teatro de l`Escorxador, se celebrará la 17ª edición del certamen poético-musical organizado por la Federación de Casas Regionales de Lleida en el que está previsto que intervengan las entidades asociadas. En representación de nuestro Centro, intervendrá nuestra Coral CENGALLEI.

PATRÓN DE GALICIA. El viernes, día 24 de julio de 2015, y al igual que otros años, celebraremos la cena de Santiago con una “MARISCADA” a las 21:30 horas, en el restaurante del Centro, precio por persona Socios 25 €uros, y no Socios 30 €uros. Los que deseen asistir a la misma, deberán confirmarlo en nuestras Oficinas antes del día 22 de julio.

FANALETS DE SANT JAUME. Nuestro Centro participará en la fiesta “Dels Fanalets de Sant Jaume”, asistiendo a la Ofrenda Floral que se llevará a cabo en la Capilla del Peu del Romeu, sin saber todavía la fecha concreta de nuestra entidad. Por otra parte, el día 24 de Julio, viernes, se celebrará la ROMERÍA DELS FANALETS DE SANT JAUME.

VOCALIA DA MULLER.- Las actividades de este Curso, finalizarán el día 18 de junio, celebrándolo con una comida de hermandad el día 16 en nuestro local social, y se reanudarán el día 15 de septiembre.

Todos aquellos socios que tengan “correo electrónico”, “whatsapp”, etc. sería conveniente que nos lo facilitaran, pues estamos tratando de modernizarnos, y para ciertos avisos urgentes nos vendria muy bien.

Letras Galegas en Lleida

16 mayo 2015

O Sábado día 16 de Maio de 2015, conmemoramos o día DAS LETRAS GALEGAS, no “Institut d’Estudis Ilerdencs”, co seguinte programa: Ás  19 horas, conferencia a cargo de  D. Josep Varela Serra profesor y ex-senador, sobre a figura do escritor pontevedrés,D.Xosé Fernando Filgueira Valverde. A continuación o Coral CENGALLEI deleitounos cun recital musical.  Ao remate cantaron todos o Himno Galego. No devandito acto estiveron presentes o rexedor do Concello de Lleida, Dna. Monte Parra Alba, D. Francesc Josep Cerdà Esteve, o Presidente “dels Armats de Lleida” D. José Ángel Comes i Serret, e o Presidente da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme García i Mir. Despois, ás 22,00 horas no restaurante do Centro, levouse a cabo unha cea de Irmandade con queimada incluída .

Letras galegas (1)

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano El Sábado día 16 de Mayo de 2015, conmemoramos el DÍA DE LAS LETRAS GALLEGAS, en el “Institut d`Estudis Ilerdencs”, con el siguiente programa: A las  19 horas, conferencia a cargo de D. Josep Varela Serra, profesor y ex-senador, sobre la figura del escritor pontevedrés, D. Xosé Fernando Filgueira Valverde. A continuación la Coral CENGALLEI nos deleitó con un recital musical.  Al remate cantaron todos el Himno Gallego. En dicho acto, estuvieron presentes los regidores del Ayuntamiento de Lleida, Dña. Montse Parra Alba, D. Francesc Josep Cerdà Esteve, el Presidente “dels Armats de Lleida” D. José Ángel Comes i Serret, y el Presidente de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, D. Cosme García i Mir. Después, a las 22,00 horas en el restaurante del Centro, se llevó a cabo una cena de Hermandad con “queimada” incluída.

Letras galegas (7)

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

Concerto de Nadal na “Associació Puis XII-Germanor”

19 diciembre 2013

O Xoves día 19 de decembro de 2013, ás 21,00 horas e no local da “ASSOCIACIÓ DE VEÍNS PIUS XII-GERMANOR”, o noso GRUPO CORAL CENGALLEI dirixido pola súa directora Rosa González Mahía, participou nun “Concert de Nadal” organizado pola referida Asociación, interpretando as seguintes cancións, “Canta o Sol, canta o mar”, “Con un sombreiro de pallas”, ”El Bohío”, ”A Belén vinde, pastores”, “A Rianxeira”, “O neno Durmía”,  e “Toca o pandeiro, Manoel” e, como remate, todos degustaron un aperitivo, acadando coma sempre, un rotundo éxito.

P1040985

Foto: Sofía Prim Farré

Ver máis fotos na Rede Social

y en Flickr

Castellano

El Jueves día 19 de diciembre de 2013, a las 21,00 horas y en el local de la “ASSOCIACIÓ DE VEÍNS PIUS XII-GERMANOR”, nuestro GRUPO CORAL CENGALLEI dirigido por su directora Rosa González Mahía, participó en uno “Concert de Nadal” organizado por la referida Asociación, interpretando las siguientes canciones, “Canta o Sol, canta o mar”, “Con un sombreiro de pallas”, ”El Bohío”, ”A Belén vinde, pastores”, “A Rianxeira”, “O neno Durmía”,  e “Toca o pandeiro, Manoel” y, como final, todos degustaron un aperitivo, consiguiendo como siempre, un rotundo éxito.

P1040986

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos en la Red Social

y en FLICKR

Recital de Nadalas en el Casal de Cap Pont

18 diciembre 2013

O Mércores día 18 de decembro de 2013, ás 17,30 horas e no salón de actos do “Casal de la Dona de Cap Pont”, o noso GRUPO CORAL CENGALLEI dirixido pola súa directora Rosa González Mahía, participou nun  “concert de Nadal” organizado pola “Àrea de la dona” do referido Casal, interpretando as seguintes cancións, “Canta o Sol, canta o mar”, “Con un sombreiro de pallas”,”A Belén vinde, pastores”, “A Rianxeira”, “O neno Durmía”,  e “Toca o pandeiro, Manoel” e, como remate, xunto coa coral “Cants i Rialles de l`Àrea de la Dona de Cap Pont”, interpretaron “Santa Nit” acadando coma sempre, un rotundo éxito. A continuación todos brindaron cunha copa de cava e turrons.

P1040923
Foto: Tony Alcántará

Ver máis fotos na Rede Social

Castellano
El Miércoles día 18 de diciembre de 2013, a las 17,30 horas y en el salón de actos del “Casal de la Doña de Cap Pont”, nuestro GRUPO CORAL CENGALLEI dirigido por su directora Rosa González Mahía, participó en un “concert de Nadal” organizado por la “Àrea de la Dona” del referido Casal, interpretando las siguientes canciones, “Canta o Sol, canta o mar”, “Con un sombreiro de pallas”,”A Belén vinde, pastores”, “A Rianxeira”, “O neno Durmía”,  y “Toca o pandeiro, Manoel” y, como final, junto con la coral “Cants i Rialles de l`Àrea de la Doña de Cap Pont”, interpretaron “Santa Nit” consiguiendo como siempre, un rotundo éxito. A continuación todos brindaron con una copa de cava y turrones.

Concert Cap Pont (24)

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos en Red Social

Recital de Nadal en el “Institut de Estudis Ilerdencs”

16 diciembre 2013

O martes día 16 de decembro de 2013, ás 19,30 horas e na Aula de “L`Institut de Estudis Ilerdencs” o noso GRUPO CORAL CENGALLEI dirixido pola súa directora Rosa González Mahía, participou no “9è Cicle dels Cors de Nadal” organizado pola “Agrupació Ilerdenc de Pessebristas” de Lleida. Interpretaron as seguintes cancións, “Canta o Sol, canta o mar”, “Con un sombreiro de pallas”,”A Belén vinde, pastores”,  “O neno Durmía”,  e “Toca o pandeiro, Manoel” e, como remate, xunto coa coral “Cants i Rialles de l`Àrea de la Dona de Cap Pont”, interpretaron “La Pastora Caterina” acadando coma sempre, un rotundo éxito.

P1040909

Foto: Sofía Prim Farré

Ver más fotos na Rede Social

Castellano
El martes día 16 de diciembre de 2013, a las 19,30 horas y en el Aula de “L`Institut de Estudis Ilerdencs” nuestro GRUPO CORAL CENGALLEI dirigido por su directora Rosa González Mahía, participó en el “9è Cicle dels Cors de Nadal” organizado por la “Agrupació Ilerdenc de Pessebristas” de Lleida. Interpretaron las siguientes canciones, “Canta o Sol, canta el mar”, “Con un sombreiro de pallas”,”La Belén vinde, pastores”,  “O neno Durmía”,  y “Toca o pandeiro, Manoel” y, como final, junto con la coral “Cants i Rialles de l`Àrea de lana Doña de Cap Pont”, interpretaron “La Pastora Caterina” consiguiendo como siempre, un rotundo éxito.

P1040906

Foto: Sofía Prim Farré

Ver más fotos en la Red Social

Visita a residencia de Anciáns de Aitona

15 diciembre 2013

O Domingo día 15 de Decembro de 2013 o noso Centro desprazouse á Residencia de Anciáns de Aitona, onde asistimos ás 11,00 horas, á Santa Misa interpretando o noso GRUPO CORAL CENGALLEI baixo a dirección da súa directora Dñª. Rosa González Mahía, a parte cantada da mesma así como tamén, posteriormente e no Salón de Actos, as seguintes pezas do seu repertorio: “Canta o Sol, canta o mar”, ”Con un sombreiro de pallas”, “A Belén vinde pastores”, “O Neno durmía”, e “Toca o pandeiro, Manoel”. A súa actuación, coma sempre, acadou un rotundo éxito. Despois foron a degustar un aperitivo que lles ofreceron e a continuación, celebráronno cun xantar de irmandade nun restaurante da zona, ó mesmo tempo que celebraron o NADAL con grande ledicia. O día resultou francamente espléndido.

Residencia Aitona (5)

Foto: Sofía Prim Farré

Ver máis fotos na Rede Social

Castellano
El Domingo día 15 de Diciembre de 2013 nuestro Centro se desplazó a la Residencia de Ancianos de Aitona, donde asistimos a las 11,00 horas, a la Santa Misa interpretando nuestro GRUPO CORAL CENGALLEI bajo la dirección de su directora Dñª. Rosa González Mahía, la parte cantada de la misma así como también, posteriormente y en el Salón de Actos, las siguientes piezas de su repertorio: “Canta o Sol, canta o mar”, ”Con un sombreiro de pallas”, “A Belén vinde pastores”, “O Neno durmía”, e “Toca o pandeiro, Manoel”. Su actuación, como siempre, consiguió un rotundo éxito. Después fueron a degustar un aperitivo que les ofrecieron y a continuación, lo celebraron con un almuerzo de hermandad en un restaurante de la zona, al incluso tiempo que celebraron la NAVIDAD con gran alegría. El día resultó francamente espléndido.

Residencia Aitona (12)Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos en la Red Social