Posts Tagged ‘Verbena Camps Elisis’

Actos no mes de maio / Actos en el mes de mayo

1 mayo 2017

FESTA MAIOR DE LLEIDA:
O Centro Galego, o mesmo que en anos anteriores participará, na Festa Maior cos seguintes actos:
* O Martes día 9 de Maio:
Ás 19,00 horas no local social do Centro celebrarase unha reunión cos colaboradores que vaian participar na verbena dos “Camps Elisis”, co fin de asignar a tarefa asignada a cada un e entregarlles as credenciales.
*O xoves día 11 de Maio:
Ás 11 horas Misa na Catredal, procesión e ofrenda floral ó Santo Patrono, na praza de Sant Joan, por tódolos nenos/as e socios/as do Centro que ataviados co traxe típico galego así o desexan, debendo comunica-lo no Centro pra adquirir os oportunos ramos de flores.
*O Sábado día 13 de Maio:
Ás 19,0 horas na Praza “Ricard Vinyes” actuación do Grupo de Gaitas e Danzas “Agarimos de Badalona” de Barcelona.
Ás 20,00 horas, o Centro participará como cada ano, na verbena “Dels Camps Elisis”. Para ilo solicitase a colaboración de todos os socios que queiran contribuir coa sua axuda, chamando o Centro, para organizar a tarefa asignada a cada un.
LETRAS GALEGAS EN LLEIDA:
O Sábado día 20 de Maio de 2017, conmemoraremos o DÍA DAS LETRAS GALEGAS, no “Institut d’Estudis Ilerdencs”, co seguinte programa:

  • Ás  19 horas, conferencia a cargo de Eva García Fernández licenciada en filoloxía galega, sobre a figura do escritor ourensán Carlos Casares Mouriño.
  • Ás 19,45 horas recital musical a cargo da  Coral “Cengallei” do Centro Galego.
  • Ás 22 horas celebrarase unha cea de Irmandade no Restaurante do Centro, para todos aqueles socios/as e amigos que o desexen, debendo confirmar a súa asistencia no Centro ou ben chamando ao teléfono 973 27 48 27, antes das 20 horas do día 7 de xuño de 2014.

MOUROS E CRISTIÁNS:
*O Domingo día 21 de Maio ás 11 horas, a Vogalía da Muller participará na festa de Mouros e Cristiáns que principiará cun pasarrúas polo Centro Comercial ata a Praza de Sant Joan, onde haberá unha audición musical a cargo das bandas que van participar no desfile e na loita.
Ás 18,00 horas, desfile de Mouros e Cristiáns dende a Seu Vella ata a Praza de Sant Joan e, de seguido, a loita na praza da Sardana da Seu Vella.

=========================================
Castellano
FIESTA MAYOR DE LLEIDA:
El Centro Galego al igual que en años anteriores, participará en la Fiesta Mayor con los siguientes actos:
*El martes día 9 de Mayo:
A las 19,00 horas en el local social do Centro se celebrará una reunión con los colaboradores que vayan a participar en la verbena “Camps Elisis, con el fin de asignar la tarea asignada a cada uno y entregarle las credenciales.
*El jueves día 11 de Mayo.
A las 11:00 horas, Misa en la Catedral, procesión y ofrenda floral al Santo Patrón en la plaza Sant Joan, por todos los niños/as y socios/as del Centro que, ataviados con el traje típico gallego así lo deseen, debiendo comunicarlo en el Centro, para adquirir los oportunos ramos de flores.
*El Sábado día 13 de mayo:
A las 19,00 horas, en la Plaza “Ricard Vinyes” actuación del Grupo de Gaitas y Danzas “Agarimos de Badalona” de Barcelona.
A las 20:00 horas, el Centro participará, como cada año, en la verbena “Dels Camps Elísis”. Para ello se solicita la colaboración de todos los socios que quieran contribuir con su ayuda, llamando al Centro, para organizar la tarea asignada a cada uno
LETRAS GALEGAS EN LLEIDA:
El Sábado día 20 de Mayo de 2017, conmemoraremos el DÍA DE LAS LETRAS GALEGAS, en el “Institut d’Estudis Ilerdencs”, con el siguiente programa:

  • A las  19 horas, conferencia a cargo de Eva García Fernández licenciada en filología gallega, sobre la figura del escritor orensano Carlos Casares Mouriño.
  • A las 19,45 horas recital musical a cargo de la  Coral “Cengallei” del Centro Galego.
  • A las 22 horas se celebrará una cena de Hermandad en el Restaurante del Centro, para todos aquellos socios/as y amigos que lo deseen, debiendo confirmar su asistencia en el Centro o bien llamando al teléfono 973 27 48 27, antes de las 20 horas del día 7 de junio de 2014.

MOROS Y CRISTIANOS
*El Domingo día 21 de mayo,  A las 11:00 horas La Vocalía de la Mujer participará en la Fiesta de Moros y Cristianos que se iniciará con un pasacalles por el Centro Comercial hasta la Plaza San Juan, donde habrá una audición musical a cargo de las bandas que participarán en el desfile y en la batalla.
A las 18:00 horas, desfile de Moros y cristianos desde la Seu Vella hasta la Plaza de Sant Joan, y a continuación, a  las 21:00 H. la batalla en la Plaza de la Sardana de la Seu Vella.

Anuncios

Sant Anastasi en Lleida

11 mayo 2014

O Sábado día 10 de Maio de 2014, o Centro Galego de Lleida, participou cunha caseta na verbena dos “Camps Elisis” de Lleida, onde ofrecemos produtos típicos galegos como empanada, tarta de Santiago, sardiñas, queimada, lacón e pulpo. A afluencia de público e a demanda dos nosos artigos foi un éxito, non só pola calidade dos produtos ofrecidos, senón tamén polo bo tempo reinante que acompañou durante a celebración da verbena. Visitaron o noso “Stand” tódolos grupos do Concello de Lleida, entre os que cabe destacar a presenza do Sr. Alcalde, D. Ángel Ros i Domingo.
O Domingo día 11 de Maio de 2014, tivo lugar a Ofrenda de flores ao Patrón “Sant Anastasi”, á que como xa é habitual vén asistindo a nosa Casa Rexional coa presenza de compoñentes do noso Centro ataviados co traxe típico da nosa terra, e a quen acompañaron os membros da Xunta Directiva e outros socios e amigos.

Berbena Campos Elisis 3

Foto: Santiago Rodríguez Blancas

Ver máis fotos

Castellano
El Sábado día 10 de Mayo de 2014, el Centro Galego de Lleida, participó con una caseta en la verbena de los “Camps Elisis” de Lleida, donde ofrecieron productos típicos gallegos como empanada, tarta de Santiago, sardinas, queimada, lacón y pulpo. La afluencia de público y la demanda de nuestros productos fue un gran éxito, no solo por la calidad de los productos ofrecidos, sino también por el buen tiempo reinante que nos acompañó durante la celebración de la verbena. Visitaron nuestro “Stand”,  todos los grupos del Ayuntamiento de Lleida, entre los que cabe destacar la presencia del Sr. Alcalde D. Ángel Ros i Domingo.
El Domingo día 11 de Mayo de 2014, tuvo lugar la ofrenda de flores al Patrón “Sant Anastasi”, a la que como ya es habitual viene asistiendo nuestra casa Regional con la presencia de componentes de nuestro Centro ataviados con el traje típico de nuestra tierra, y a quien acompañaron los miembros de la Junta Directiva y otros socios y amigos.

Ofrenda Sant Anastasi (6)

Foto: Luis Trigo Dominguez

Ver más fotos

Verbena “Camps Elisis” de Lleida

13 mayo 2012

O Sábado día 12 de Maio de 2012, 0 Centro Galego de Lleida, participou cunha caseta na verbena dos “Camps Elisis” de Lleida, onde ofrecemos productos típicos galegos como empanada, tarta de Santiago, sardiñas, queimada, lacón e pulpo. A afluencia de público e a demanda dos nosos artigos foi un éxito, non só pola calidade dos productos ofrecidos, senón tamén polo bo tempo reinante que acompañou durante a celebración da verbena (salvo un pequeno chaparrón). Visitaron o noso “Stand” tódolos grupos do Concello de Lleida, entre os que cabe destacar a presenza do Sr. Alcalce, D. Ángel Ros i Domingo.

Foto: María Pilar Arbellón

Ver máis Fotos na Rede Social

Castellano
El Sábado día 12 de Mayo de 2012, el Centro Gallego de Lleida, participó con una caseta en la verbena de los “Camps Elisis” de Lleida, dónde ofrecemos productos típicos gallegos como empanada, tarta de Santiago, sardinas, queimada, lacón y pulpo. La afluencia de público y la demanda de nuestros artículos fue un éxito, no solo por la calidad de los productos ofrecidos, sino también polo bueno tiempo reinante durante la celebración de la verbena(salvo un pequeño chaparrón). Visitaron nuestro “Stand” todos los grupos del  Ayuntamiento de Lleida, entre los que cabe destacar la presencia del Sr. Alcalce, D. Ángel Ros i Domingo.

Foto: María Pilar Arbellón

Ver más fotos en la Red Social