Posts Tagged ‘Vocalía da muller’

Actos nos meses de xuño-xullo / Actos en los meses de junio-julio.

1 junio 2017

VOGALÍA DA MULLER
Ás actividades de este curso finalizarán o día 22 de xuño de 2017, celebrándolo cun xantar de irmandade, todolos socios/as que queiran asistir, teñen que comunicalo ata o día 20 de xuño nas oficinas do centro. As actividades reiniciaranse na última semana de setembro.
 XVIII RECITAL POÉTICO-MUSICAL.
O venres día 30 de Xuño de 2017, ás 20 horas na aula do Teatro de l`Escorxador, celebrarase a 18ª edición do certame poético-musical organizado pola Federación de Casas Rexionais de Lleida no que está previsto que interveñan as entidades asociadas. En representasión do noso Centro intervirá a nosa Coral CENGALLEI.
FANALETS DE SANT JAUME.
Às 19,30 horas do mércores día 19 de xullo de 2017, o noso Centro participará na festa “Dels Fanalets de Sant Jaume”, asistindo á Ofrenda Floral que se levará a cabo na Capela do Peu do Romeu. Por outra parte o día 24 de xullo, se fará a ROMARÍA DELS FANALETS DE SANT JAUME.
PATRÓN DE GALICIA.
O venres, día 21 de xullo de 2017, e do mesmo xeito que outros anos, celebraremos a cea de Santiago cunha “MARISCADA” ás 21:30 horas, no restaurante do Centro, prezo por persoa: Socios 25 €uros, e non Socios 30 €uros. Os que desexen asistir á mesma, deberán confirmalo nas nosas Oficinas antes do día 19 de xullo.

===========================================
Castellano
VOCALÍA DE LA MUJER.
Las actividades de este Curso finalizarán el día 22 de junio de 2017, celebrándolo con una comida de hermandad, todos los socios/as que quieran asistir tendrán que comunicarlo, hasta el día 20 de junio en las oficinas del centro. Las actividades se reanudarán en la última semana de de septiembre.
XVIII RECITAL POÉTICO-MUSICAL.
El viernes día 30 de Junio de 2017, a las 20 horas en el aula del Teatro de l`Escorxador, se celebrará la 18ª edición del certamen poético-musical organizado por la Federación de Casas Regionales de Lleida en el que está previsto que intervengan las entidades asociadas. En representación de nuestro Centro intervendrá nuestra Coral CENGALLEI.
FANALETS DE SANT JAUME.
A las 19,30 horas del miércoles día 19 de julio de 2017, nuestro Centro participará en la fiesta “Dels Fanalets de Sant Jaume”, asistiendo a la Ofrenda Floral que se llevará a cabo en la Capilla del “Peu del Romeu”. Por otra parte, el día 24 de julio, se celebrará la ROMERÍA DELS FANALETS DE SANT JAUME.
PATRÓN DE GALICIA.
El viernes, día 21 de julio de 2017, y al igual que otros años, celebraremos la cena de Santiago con una “MARISCADA” a las 21:30 horas, en el restaurante del Centro, precio por persona: Socios 25 €uros, y no Socios 30 €uros. Los que deseen asistir a la misma, deberán confirmarlo en nuestras Oficinas antes del día 19 de julio.

 

Anuncios

Inauguración Semana Cultural

1 febrero 2016

O luns día 1 de febreiro de 2016, ás 19 horas, polo Presidente da Entidade D. Xosé Terceiro Folgar, a Presidenta da Vocalía da Muller, Dñª. Marta Roigé Mostany, a profesora de patchwork Dña. María Alba Gil Bardanca e, as “Rexedoras” do Concello de Lleida, Dñª. Sara Mestres i Llussà e Dñª. Dolors López Aguilar, foi inaugurada a Semana Cultural do Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia) coa exposición de manualidades, que preparou a Vogalía da Muller durante cúrsoo. Ao final do acto, foi ofrecido a todos os asistentes, un ágape regado con viño do Ribeiro.
P1070023

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
El lunes día 1 de febrero de 2016, a las 19 horas, por el Presidente de la Entidad D. José Tercero Descansar, la Presidenta de la Vocalía de la Mujer, Dñª. Marta Roigé Mostany, la profesora de patchwork Dña. María Alba Gil Bardanca y las “Regidoras” del Ayuntamiento de Lleida, Dñª. Sara Maestros i Llussà y Dñª. Dolors López Aguilar, fue inaugurada la Semana Cultural del Centro Gallego de Lleida (Casa de Galicia) con la exposición de manualidades, que preparó la Vocalía de la Mujer durante lo curso. Al final del acto, fue ofrecido a todos los asistentes, un ágape regado con vino del Ribeiro.

P1070024

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más Fotos

Actos no mes de febreiro / Actos en el mes de febrero

28 enero 2016

SEMANA CULTURAL (Do día 1 o 7 de febreiro / del día 1 al 7 de febrero)

Programa:
Luns día 1-02-16. Ás 19,00 horas exposición no local social das manualidades feitas durante o curso po as compoñentes  da Vogalía da Muller,  rematando  o  acto cun ágape.
Martes día 2-02-16. Ás 18,00 horas día dedicado ós nenos e xogos de mesa pros grandes. Unha vez rematado o acto, obsequiarase ós asistentes cunha chocolatada.
Mércores día 3-02-16. Ás 20:00 horas presentación do número 29 da Revista Xurdimento, por Dñª. Mª Belén Iglesias Cortés concelleira do Concello de Ourense. Rematarase o acto cun aperitivo.
Xoves día 4-02-16. Ás 19,30 horas demostración culinaria de diferentes pratos salgados e doces aberta a tódolos socios/as do Centro.
Venres dia 5-02-16. Ás 20,00 horas conferencia a cargo de D. Joan-Ramón González, Presidente da “Associació Amics de la Seu Vella”, baixo o título Candidatura de la Seu Vella de Lleida a Patrimoni de la Humanitat de la Unesco”. O remate servirase un aperitivo os asistentes.
Domingo día 7-02-16: Ás 12,30 horas misa na Parroquia de Sant Jaume. A continuación e no noso local social, celebrarase a Asemblea Xeral Ordinaria, e unha vez finalizada a mesma haberá un vermut para tódolos asistentes, rematando o acto cun xantar de Irmandade ás 15,00 horas e posterior sesión de baile.
============================================
Castellano

Programa:
Lunes día 1-02-16. A las 19,00 horas exposición en el local social de las manualidades hechas durante el curso por las componentes de la Vocalía de la Mujer, finalizando el acto con un ágape.
Martes día 2-02-16. A las 18,00 Horas día dedicado a los niños y juegos de mesa para los mayores. Una vez acabado, se obsequiará a los asistentes con una chocolatada.
Miércoles día 3-02-16. A las 20:00 horas presentación del número 29 de la Revista Xurdimento, por Dñª. Mª Belén Iglesias Cortés concejal del Ayuntamiento de Ourense. Finalizará el acto con un aperitivo.
Jueves día 4-02-16. A las 19,30 horas demostración culinaria de diferentes platos salados y dulces abierta a todos los socios/as del Centro.
Viernes día 5-02-16. A las 20,00 horas conferencia a cargo de D. Joan-Ramón González, “President de l’Associació Amics de la Seu Vella”, bajo el título Candidatura de la Seu Vella de Lleida a Patrimoni de la Humanitat de la Unesco”. A su finalización, se servirá un aperitivo a los asistentes.
Domingo día 7-02-16: A las 12,30 horas misa en la Parroquia de Sant Jaume. A continuación, y en nuestro local social, se celebrará la Asamblea General Ordinaria, y una vez finalizada la misma habrá un vermut para todos los asistentes, finalizando el acto con una comida de Hermandad a las 15,00 horas y posterior sesión de baile.
 

Santa Lucía no Centro Galego / Santa Lucía en el Centro Galego

15 diciembre 2015

O martes día 15 de decembro de 2015, co gallo da festividade de SANTA LUCÍA, as compoñentes da vogalía da muller do Centro Galego de Lleida, celebraron un xantar de irmandade no restaurante do Centro Galego.

P1060925

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver máis Fotos/Ver más Fotos

Castellano
El martes día 15 de diciembre de 2015, con motivo de la festividad de SANTA LICÍA, las componentes de la vocalía de la mujer del Centro Galego de Lleida, celebraron una comida de hermandad en el restaurante del Centro Galego.

Actos no mes de Novembro / actos en el mes de Noviembre

1 noviembre 2015

VOGALÍA DA MULLER.
A Vogalía da Muller a partire do día 15 de setembro, iniciará o curso de manualidades e “PATCHWORK” os martes e os xoves de cada semana, convidando as socias que estean interesadas, a incorporarse ao mesmo.
SEMANA CULTURAL FEDERACIÓN CASAS REXIONAIS. (do 16 ao 22 de Novembro)
Achegarase programa os socios, axiña que como obre no noso poder, así como tamén do “Pregón” que se efectuará no Escorxador o martes día 10 de novembro as 20 horas a cargo do Excmo Sr. D. Antonio Cosculluela Bergua Presidente das Cortes de Aragón.
O Venres día 20 de Novembro de 2015, no local Social do Centro, ás 20,00 horas conferencia impartida polo Sr. D. ANTONIO RODRÍGUEZ MIRANDA, Secretario Xeral da Emigración da Xunta de Galicia, que nos aportará o tema: “Galicia chea de atractivos, unha comunidade con moito que ver e ofrecer”.
O Domingo día 22 de Novembro de 2015, ás 15,00 horas, xantar de Irmandade e baile no restaurante “La Llojta”, prezo por persoa 20 €uros. Data límite para adquirir o tiket: el día 18 de noviembre.
LOTERÍA.-Núm. 85.356
Xa temos dispoñible no Centro do mesmo xeito que en anos anteriores, “A LOTERÍA DE NADAL. Esperamos que, como sempre, todos vos esforcedes en vendela.
REVISTA.
Proximamente empezaremos a preparar a edición do número 29 da Revista Xurdimento, e do mesmo xeito que en anos anteriores, rógase a tédolos socios, amigos ou simpatizantes que desexen colaborar con alghún artigo, narración, poesía ou portada, váiano achegando ao Centro e poder así confeccionala. De igual modo tamén se roga a colaboración, coa achega de anuncios publicitarios.

=============================================
Castellano
VOCALÍA DE LA MUJER.
La Vocalía de la Mujer, a partir del día 15 de septiembre ha iniciado el curso de manualidades y “PATCHWORK” los martes y los jueves de cada semana, invitando a las socias que estén interesadas, a incorporarse al mismo.
SEMANA CULTURAL FEDERACIÓN CASAS REGIONALES. (del 16 al 22 de Noviembre)
Se adjuntará programa a los socios, tan pronto como obre en nuestro poder, así como también del “Pregón” que se efectuará en el “Escorxador” el martes día 10 de noviembre a las 20 horas a cargo del Excmo Sr. D. Antonio Cosculluela Bergua Presidente de las Cortes de Aragón.
El Viernes día 20 de Noviembre de 2015, en el Local Social del Centro, a las 20 horas conferencia impartida por el Sr. D. ANTONIO RODRÍGUEZ MIRANDA, Secretario General de Emigración de la Xunta de Galicia, que nos aportará el tema: “Galicia llena de atractivos, una comunidad con mucho que ver y ofrecer”.
El Domingo día 22 de Noviembre de 2015, a las 15,00 horas, comida de Hermandad y baile en el restaurante “La Llojta”, precio por persona 20 €uros. Fecha límite para adquirir el tiket: el día 18 de noviembre no restaurante.
LOTERÍA Núm. 85.356
Ya tenemos disponible en el Centro al igual que en años anteriores, “LA LOTERÍA DE NAVIDAD”. Esperamos que, como siempre, todos os esforcéis en venderla.
REVISTA.
Próximamente empezaremos a preparar la edición del número 29 de la Revista Xurdimento, y al igual que en años anteriores, se ruega a todos los socios, amigos o simpatizantes que deseen colaborar con algún artículo, narración, poesía, o portada, lo vayan aportando al Centro y poder así confeccionarla. De igual modo también se ruega la colaboración con la aportación de anuncios publicitarios.

Actos no mes de Xuño-Xullo / Actos en el mes de Junio-Julio

1 junio 2015

XVII RECITAL POÉTICO-MUSICAL. O Xoves día 25 de Xuño, ás 20 horas na aula do Teatro de l`Escorxador, celebrarase a 17ª edición do certame poético-musical organizado pola Federación de Casas Rexionais de Lleida no que está previsto que interveñan as entidades asociadas. En representasión do noso Centro intervirá a nosa Coral CENGALLEI.

PATRÓN DE GALICIA. O venres, día 24 de xullo de 2015, e do mesmo xeito que outros anos, celebraremos a cea de Santiago cunha “MARISCADA” ás 21:30 horas, no restaurante do Centro, prezo por persoa Socios 25 €uros, e non Socios 30 €uros. Os que desexen asistir á mesma, deberán confirmalo nas nosas Oficinas antes do día 22 de xullo.

FANALETS DE SANT JAUME. O noso Centro participará na festa “Dels Fanalets de Sant Jaume”, asistindo á Ofrenda Floral que se levará a cabo na Capela do Peu do Romeu, sin saber aun a fecha concreta do noso Centro.  Por outra parte o día 24 de Xullo, venres, farase a ROMARÍA DELS FANALETS DE SANT JAUME.

VOCALIA DA MULLER As actividades deste curso, finalizarán o día 18 de xuño, celebrándolo cun xantar de irmandade o día 16, no noso local social, e reinociándose o día 15 de setembro.

Todos aqueles socios que teñan “correo electrónico”, “whatsapp”, etc. seria conveniente que nolo facilitasen, pois estamos a tratar de modernizarnos, e para certos avisos urxentes nos vendría moi ben.

================================================

Castellano

XVII RECITAL POÉTICO-MUSICAL. El Jueves día 25 de Junio, a las 20 horas en el aula del Teatro de l`Escorxador, se celebrará la 17ª edición del certamen poético-musical organizado por la Federación de Casas Regionales de Lleida en el que está previsto que intervengan las entidades asociadas. En representación de nuestro Centro, intervendrá nuestra Coral CENGALLEI.

PATRÓN DE GALICIA. El viernes, día 24 de julio de 2015, y al igual que otros años, celebraremos la cena de Santiago con una “MARISCADA” a las 21:30 horas, en el restaurante del Centro, precio por persona Socios 25 €uros, y no Socios 30 €uros. Los que deseen asistir a la misma, deberán confirmarlo en nuestras Oficinas antes del día 22 de julio.

FANALETS DE SANT JAUME. Nuestro Centro participará en la fiesta “Dels Fanalets de Sant Jaume”, asistiendo a la Ofrenda Floral que se llevará a cabo en la Capilla del Peu del Romeu, sin saber todavía la fecha concreta de nuestra entidad. Por otra parte, el día 24 de Julio, viernes, se celebrará la ROMERÍA DELS FANALETS DE SANT JAUME.

VOCALIA DA MULLER.- Las actividades de este Curso, finalizarán el día 18 de junio, celebrándolo con una comida de hermandad el día 16 en nuestro local social, y se reanudarán el día 15 de septiembre.

Todos aquellos socios que tengan “correo electrónico”, “whatsapp”, etc. sería conveniente que nos lo facilitaran, pues estamos tratando de modernizarnos, y para ciertos avisos urgentes nos vendria muy bien.

Santa Lucía no Centro Galego

16 diciembre 2014

O Martes día 16 de Decembro de 2014, con motivo da festividade de SANTA LUCÍA, as compoñentes da VOCALÍA DA MULLER do Centro Galego de Lleida, celebraron un xantar de Irmandade no restaurante do Centro Galego. P1050920

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver máis fotos

Castellano

El Martes día 16 de Diciembre de 2014, con motivo de la festividad de SANTA LUCÍA, las componentes de la VOCALÍA DE LA MUJER del Centro Galego de Lleida, celebraron una comida de Hermandad en el Restaurante del Centro Galego. P1050910

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver más fotos

Actos no mes de Setembro-Outubro / Actos en el mes de Septiembre-Octubre

1 septiembre 2014

VOCALÍA DA MULLER.
A Vocalía da Muller a partire do día 16 de setembro, iniciará o curso de manualidades e “PATCHWORK”  os martes e os xoves de cada semana, convidando as socias que estean interesadas, a incorporarse ao mesmo.
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS “COPA D’OR”.
A nosa Entidade acordou participar nos actos que organizará a Asociación de ceciños “COPA D`OR”, cun espectáculo “Les bruixes del Pont del Boc”, o día 4 de outubro próximo, realizando o ritual da Queimada, e para o que fomos invitados.
DÍA DE BREOGÁN.
A Xunta Directiva do Centro acordou que o domingo día 5 de outubro, celebrarase este ano a festividade de Breogán no Parque das piscinas de Raïmat, como o ano pasado, co seguinte programa:
Ás 09:30 horas invitación polo Centro a un desaiuno con productos típicos gallegos.
Ás 11,30 horas na igrexa parroquial haberá misa.
Ás 14,00 horas obsequiarase a todos os asistentes cun aperitivo. Acto seguido, xantar campestre coa comida achegada por cada cal. Hai mesas e asentos.
As16,00 horas, organizaranse xogos de cartas entre os asistentes, así como xogos de Bitlles. Finalmente realizarase unha queimada como despedida.
NOTA: Se algunha persoa carece de medio propio de transporte para desprazarse ao devandito lugar, pode comunicalo á Secretaria do Centro, onde se lle solucionará o problema.
No caso de que o tempo non acompañe, o noso Centro ten previsto outra localización alternativa para o xantar.
LOTARÍA.- Núm. 94.118
Xa temos dispoñible no Centro do mesmo xeito que en anos anteriores, “A LOTERÍA DE NADAL”. Esperamos que, como sempre,  todos vos esforcedes en vendela.
REVISTA.
Proximamente empezaremos a preparar a edición do número 28 da Revista Xurdimento, e do mesmo xeito que en anos anteriores, rógase a todos os socios, amigos ou simpatizantes que desexen colaborar con alghún artigo, narración ou poesía, váiano  achegando ao Centro e  poder así confeccionala. De igual modo tamén se roga a colaboración, coa achega de anuncios publicitarios.

==============================================

Castellano

VOCALÍA DE LA MUJER.
La Vocalía de la Mujer, a partir del día 16 de septiembre iniciará el curso de manualidades y “PATCHWORK”  los martes y los jueves de cada semana, invitando a las socias que estén interesadas, a incorporarse al mismo.
ASOCIACIÓN DE VECINOS “COPA D’OR”.
Nuestra Entidad ha acordado participar en los actos que organizará la Asociación de Vecinos “COPA D`OR”, con el espectáculo “Les bruixes del Pont del Boc”, el día 4 de octubre próximo, realizando el ritual de la Queimada, y para lo cual hemos sido invitados.
DÍA DE BREOGÁN.
La Junta Directiva del Centro ha acordado que el domingo día 5 de octubre, se celebre este año la festividad de Breogán en el Parque de las piscinas de Raïmat, como el año pasado, con el siguiente programa:
A las 09:30 horas invitación por el Centro a un desayuno con productos típicos gallegos.
A las 11,30 horas en la iglesia parroquial habrá misa.
A las 14,00 horas se obsequiará a todos los asistentes con un aperitivo. Acto seguido, almuerzo campestre con la comida aportada por cada cual. Hay mesas y asientos.
A las16,00 horas, se organizarán juegos de cartas entre los asistentes, así como juegos de Bitlles. Finalmente se realizará una queimada como despedida.
NOTA: Si alguna persona carece de medio propio de transporte para desplazarse a dicho lugar, puede comunicarlo a la Secretaria del Centro, donde se le solucionará el problema.
En caso de que el tiempo no acompañe, nuestro Centro tiene previsto otra ubicación alternativa para el almuerzo
LOTERÍA.- Núm. 94.118
a tenemos disponible en el Centro al igual que en años anteriores, “LA LOTERÍA DE NAVIDAD”. Esperamos que, como siempre,  todos os esforcéis en venderla.
REVISTA.
Próximamente empezaremos a preparar la edición del número 28 de la Revista Xurdimento, y al igual que en años anteriores, se ruega a todos los socios, amigos o simpatizantes que deseen colaborar con algún artículo, narración o poesía, o portada, lo vayan  aportando al Centro y  poder así confeccionarla. De igual modo también se ruega la colaboración con la aportación de anuncios publicitarios

Inauguración Semana Cultural do Centro Galego de lleida

24 febrero 2014

O Luns día 24 de Febreiro de 2014, ás 19 horas, polo Presidente da Entidade D. Xosé Terceiro Folgar, a Presidenta da Vocalía da Muller, Dñª. Marta Roigé Mostany  e, a “Rexedora” Delegada de Drets Civils, Cooperació i Igualtat do Concello de Lleida, Dñª. María Rosa Ball i Papiol, foi inaugurada a Semana Cultural do Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia) coa exposición de manualidades que preparou a Vocalía da Muller durante o curso. Tamén nos acompañaron os Rexedores e as Rexedoras do Concello de Lleida, Dñª. Dolors Arderiu Sabaté, Dñª. María José Horcajada Bell-lloch, Dñª Bea Obis Aguilar, Dña. Gemma Batalla Casanovas, D. Francesc Josep Çerdá Esteve, e D. Antoni Postius Terrado, así coma o Presidente da Federación de casa e Centros Rexionais de Lleida D. Cosme García i Mir. Ó final do acto foi ofrecido a tódolos asistentes, un ágape regado con viño do Ribeiro.

Inauguración Semana Cultural (4)

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos na Rede Social

Castellano
El Lunes día 24 de Febrero de 2014, a las 19 horas, por el Presidente de la Entidad D. José Terceiro Folgar, la Presidenta de la Vocalía de la Mujer, Dñª. Marta Roigé Mostany  y, la “Regidora” Delegada de Derechos Civiles, Cooperación e Igualdad del Ayuntamiento de Lleida, Dñª. María Rosa Ball i Papiol, fue inaugurada la Semana Cultural del Centro Gallego de Lleida (Casa de Galicia), con la exposición de manualidades que preparó la Vocalía de la Mujer durante lo curso. También nos acompañaron los Regidores y las Regidoras del Ayuntamiento de Lleida, Dñª. Dolors Arderiu Sabaté, Dñª. María José Horcajada Bell-lloch, Dñª Bea Obis Aguilar, Dña. Gemma Batalla Casanovas, D. Francesc Josep Çerdá Esteve, y D. Antoni Postius Terrado, así como el Presidente de la Federación de casa y Centros Regionales de Lleida D. Cosme García i Mir. Al final del acto fue ofrecido a todos los asistentes, un ágape regado con vino del Ribeiro.

Inauguración Semana Cultural (1)

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos en la Red Social

Conferencia no Centro Galego

11 febrero 2014

EN FEMININO: ¿Que queren as mulleres?
O Martes día 11 de Febreiro de 2014 ás 18 horas, a vocalía da Muller do Centro Galego de Lleida, coa colaboración das monitoras Dñª. Montse Morera e Dñª. Sònia Pérez do Casal da Dona, e no local social da Entidade, organizou un Taller participativo EN FEMININO: ¿Que queren as mulleres?, con dinámicas de grupo para reflexionar sobre os modelos femininos.
Iniciaron a súa charla, facendo un amplo resumo da evolución dos dereitos da muller, desde épocas pasadas, onde as mulleres eran educadas para atender á familia e realizar as tarefas domésticas, con mención especial á pioneira norteamericana Rosa Parks, que deu inicio ao movemento contra a segregación e o apartheid,  así como do Dr. Martin Luther King.
Despois de pasar por infinidade de dificultades, avanzouse moito, pero as mulleres non deben conformarse co trato diferenciado que, aínda hoxe en día, seguen recibindo con respecto aos homes.
Acompañounos Dñª. María Rosa Ball i Papiol concelleira do Concello de Lleida. O acto foi un éxito, servíndose ao finalizar un refrixerio a todas as asistentes.

En Femení (5)

Foto: Tony Alcántara

Ver máis Fotos na Rede Social

Castellano
“EN FEMENÍ: Que volem les Dones”?
El Martes día 11 de Febrero de 2014 a las 18 horas, la vocalía de la Mujer del Centro Galego de Lleida, con la colaboración de las monitoras Dñª. Montse Morera y Dñª. Sònia Pérez del Casal de la Dona, y en el local social de la Entidad, ha organizado un Taller participativo EN FEMENÍ: Que volem les Dones”?, con dinámicas de grupo para reflexionar sobre los modelos femeninos.
Han iniciado su charla, haciendo un amplio resumen de la evolución de los derechos de la mujer, desde épocas pasadas, donde las mujeres eran educadas para atender a la familia y realizar las tareas domésticas, con mención especial a la pionera norteamericana Rosa Parks, que dio inicio al movimiento contra la segregación y el apartheid,  así como del Dr. Martin Luther King.
Después de haber pasado por infinidad de dificultades, se ha avanzado mucho, pero las mujeres no deben conformarse  con el trato diferenciado que, aún hoy en día, siguen recibiendo con respecto a los hombres.
Nos acompañó Dñª. María Rosa Ball i Papiol concejal del Ayuntamiento de Lleida. El acto ha sido un éxito, sirviéndose al finalizar un refrigerio a todas las asistentes.En Femení (7)

Foto: Juan Rodríguez

Ver más Fotos en la Red Social