Archive for the ‘Actividades’ Category

Asamblea e Xantar de Irmandade

11 febrero 2018

O Domingo día 11 de Febreiro de 2018, ás 12,30 horas, celebración da Santa misa na igrexa parroquial de Sant Jaume e ás 13,30 horas, no local social da nosa Entidade, tivo lugar a Asemblea Xeral Ordinaria dos socios na que, seguindo a orde do día, procedeuse a ler a acta da asemblea anterior que foi aprobada por unanimidade; acto seguido o Secretario leu o estado das contas da Entidade mailos orzamentos para o ano 2018 que foron aprobados por unanimidade; o vicesecretario leu un resumo das actividades levadas a cabo no ano 2017 e un anticipo das que se ten a desenrolar no ano 2018 na Entidade; despois e seguindo o contido dos artigos 16 e 21 dos estatutos, procedeuse a confirmar a Xunta directiva, por outro ano máis, quedando da seguinte forma: Presidente, D. Xosé Terceiro Folgar; Vicepresidenta primeira Dª. María Alba Gil Bardanca; Secretario D. Eligio Suevos Otero, Vicesecretario D. Daniel Vila López, Tesoreiro D. Antonio Sanmartín Sanmartín; Vocal Organización actos D. Xosé Domínguez Rodríguez; Pta. Vogalía da Muller, Dª. Marta Roigé Mostany, Vogal relaciones Públicas, Dª. Dolores Blanco Roo, e Vogales, Carlos Alonso Bellmunt e D. Victoriano Camilo Rocha González. Despois tódolos asistentes degustaron un bo viño procedente de Galicia e máis un apetitoso aperitivo.
Acto seguido tódolos asistentes remataron a xornada cun bo xantar de irmandade con queimada incluída, e sendo todo ilo amenizado polo conxunto musical THE GOLDEN SAXO, que nos deu un extraordinario recital de música.
Tamén nos acompañaron os concelleiros do “Ajuntament” de Lleida D. Francesc Josep Cerdà Esteve, D. Rafael Perís Martín, e D. José Luis Osorio Fernández, ademais do Presidente da Federación de Casa e Centros Rexionais de Lleida D. Cosme García i Mir. Todo rematou con grande éxito
Misa Asamblea 2018 (01)

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
El domingo día 11 de febrero de 2018, a las 12,30 horas, celebración de la Santa misa cantada por la coral Cengallei, en la iglesia parroquial de “Sant Jaume” y, a las 13,30 horas, en el local social de nuestra Entidad, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de los socios, en la que siguiendo el orden del día, se procedió a leer el acta de la asamblea anterior que fue aprobada por unanimidad; acto seguido el Secretario leyó el estado de las cuentas de la Entidad y los presupuestos para el año 2018 que fueron aprobados por unanimidad; el vicesecretario, leyó un resumen de las actividades llevadas a cabo en el año 2017 y un anticipo de las que se ha previsto desarrollar en el año 2018 en la Entidad; después y siguiendo el contenido de los artículos 16 y 21 de los estatutos, se procedió a confirmar la Xunta directiva, por un año más, quedando de la siguiente forma: Presidente, D. José Tercero Folgar; Vicepresidenta primera Dª. María Alba Gil Bardanca; Secretario D. Eligio Suevos Otero, Vicesecretario D. Daniel Vila López; Tesorero D. Antonio Sanmartin Sanmartin; Vocal Organización actos D. José Domínguez Rodríguez; Pta. Vocalía de la Mujer, Dª. Marta Roigé Mostany, Vocal relaciones Públicas, Dª. Dolores Blanco Roo, y Vocales, Carlos Alonso Bellmunt y D. Victoriano Camilo Rocha González. Después todos los asistentes, degustaron un buen vino procedente de Galicia y un apetitoso aperitivo.
Acto seguido todos los asistentes remataron la jornada con un buen almuerzo de hermandad con queimada incluida, siendo todo ello amenizado por el conjunto musical “THE GOLDEN SAXO”, que nos dio un extraordinario recital de música.
También nos acompañaron los Concejales del “Ajuntament” de Lleida D. Francesc Josep Cerdà Esteve, D. Rafael Perís Martín, y D. José Luis Osorio Fernández, además del Presidente de la Federación de Casa y Centros Regionales de Lleida D. Cosme García i Mir. Todo acabó con un gran éxito.
Asamblea 2018 (06)

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver más fotos

Anuncios

Presentación Revista XURDIMENTO no Centro Galego.

9 febrero 2018

O venres día 9 de febreiro de 2018, ás 20,00 horas, e cun cheo total do local social da Entidade, procedeuse á presentación do número 31 da Revista Xurdimento 2018 a cargo de D. José Luis Osorio Fernández, concelleiro do “Ajuntament” de Lleida. O Presidente do Centro, Sr. Xosé Terceiro Folgar, deu a benvida a todos os presentes, socios, amigos e simpatizantes, e moi especialmente ás distintas Autoridades locais que nos acompañaban, entre elas ós “rexedores” do concello de Lleida; D. Joan Gómez López, Dñª. Dolors López Aguilar, e D. José Maria Lorenzo Córdoba, o Presidente da Federación de Casas Rexionais de Lleida, D. Cosme García i Mir, e o Presidente “dels Armats de Lleida” D. José Ángel Comes i Serret, ademais dos presidentes das casas rexionais que pertencen á Federación de Lleida. Ao finalizar, tódolos presentes foron obsequiados cun viño galego e un ágape. Foi todo un grande éxito.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos 

Castellano
El viernes día 9 de febrero de 2018, a las 20,00 horas, y con un lleno total del local social de la Entidad, se procedió a la presentación del número 31 de la Revista Xurdimento 2018 a cargo de D. José Luis Osorio Fernández, concejal del “Ajuntament” de Lleida. El Presidente del Centro, Sr. José Tercero Folgar, dio la bienvenida a todos los presentes, socios, amigos y simpatizantes, y muy especialmente a las distintas Autoridades locales que nos acompañaban, entre ellas los “regidores” del ayuntamiento de Lleida, D. Joan Gómez López, Dñª. Dolors López Aguilar, D. José María Lorenzo Córdoba, el Presidente de la Federación de Casas Regionales de Lleida, D. Cosme García i Mir, y el Presidente “dels Armats de Lleida” D. José Ángel Comes i Serret ademáis de los presidentes de las casas que pertenecen a la Federación de Lleida. Al finalizar, todos los presentes fueron obsequiados con un vino gallego y un ágape. Fue todo un gran éxito.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos 

 

Demostración culinaria no Centro Galego / Demostración culinaria en el Centro Galego

8 febrero 2018

O xoves día 8 de febreiro de 2018, ás 19,00 horas e no local social do Centro Galego de Lleida, levouse a cabo unha demostración culinaria de diferentes pratos salgados e doces que os socios e simpatizantes achegaron. O acto finalizou coa degustación, por tódolos presentes, dos múltiples e exquisitos pratos, tal como se pode ver na foto adxunta. Foi un grande éxito.

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver máis fotos

Castellano
El jueves día 8 de febrero de 2018, a las 19,00 horas en el local social del Centro Galego de Lleida, se llevó a cabo una demostración culinaria de diferentes platos salados y dulces que los socios y simpatizantes trajeron. El acto finalizó con la degustación por todos los presentes de los múltiples y exquisitos platos, tal como se puede ver, en la foto adjuntada. Fue un gran éxito.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

 

Debuxos nenos e chocolatada / Dibujos niños y chocolatada

7 febrero 2018

O mércores 7 de febreiro de 2018 ás 18,00 horas, no local social da Entidade, os nenos, fillos e netos, dos socios do Centro, fixeron unhos divertidos debuxos; ó mesmo tempo celebráronse interesantes e disputadas partidas de cartas e parchís. Unha vez rematados os actos, todos foron obsequiados cun saboroso e rico chocolate acompañado dunha exquisita coca doce.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
“El miércoles día 7 de febrero de 2017, a las 18,00 horas, en el local social del Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia), los niños hijos y netos de los socios del Centro, hicieron unos divertidos dibujos; al mismo tiempo se celebraron interesantes y disputadas partidas de cartas y parchís. Una vez rematados los actos, todos fueron obsequiados con un sabroso y rico chocolate acompañado de una exquisita coca dulce”

Foto: Sofia Prim Farré

Ver más fotos

Conferencia no Centro Galego / Conferencia en el Centro Galego

6 febrero 2018

Ás 20,00 horas do martes día 6 de febreiro de 2018, no local social do Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia), Dña. Rosa Mari Pérez Pérez, Doutora en Medicina Legal Forense, pronunciou unha conferencia baixo o título “A violencia na Sociedade do Século XXI”. A conferenciante fixo unha disertación moi detallada dos diferentes tipos de violencia que existen na sociedade actual, resaltando as formas emerxentes de violencia, sobre todo polo uso das novas tecnoloxías. Acompañounos D. Juan Vilella Jounou cencelleiro do “Ajuntament” de Lleida. Unha vez rematado o acto, todos os asistentes degustaron un refrixerio regado con viño do Ribeiro. Foi un rotundo éxito.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos 

Castellano
A las 20,00 horas del martes día 6 de febrero de 2018, en el local social del Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia), Dña. Rosa Mari Pérez Pérez, Doctora en Medicina Legal Forense, pronunció una conferencia bajo el título “La violencia en la Sociedad del Siglo XXI”. La  conferenciante hizo una disertación muy detallada de los diferentes tipos de violencia que existen en la sociedad actual, resaltando las formas emergentes de violencia, sobre todo por el uso de las nuevas tecnologías. Nos acompañó D. Juan Vilella Jounou concejal del “Ajuntament” de Lleida. Una vez rematado el acto, todos los asistentes degustaron un refrigerio regado con vino del Ribeiro. Fue un rotundo éxito.

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver más fotos

 

Águedas e Inauguración Semana Cultural no Centro Galego

6 febrero 2018

Ás 10,30 horas do luns día 5 de Febreiro de 2018, as compoñentes da Vogalía da Muller, reuníronse no local social do Centro Galego, para preparar a exposición dos traballos manuais realizados durante o curso, con motivo do inicio da Semana Cultural da Entidade e, celebrar tamén, cun xantar de irmandade, a festividade de Santa Águeda, no restaurante do Centro.
E pola tarde, ás 19,00 horas, polo Presidente da Entidade, D. José Terceiro Folgar, a Presidenta da Vogalía da Muller, Dñª. Marta Roigé Mostany, e a profesora de patchwork, Dna. María Alba Gil Bardanca, foi inaugurada a Semana Cultural do Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia), contando coa presenza dos concelleiros do “Ajuntament” de Lleida, D. Antoni Postius Terrado, D. Francesc Josep Cerdà Esteve e Dna. Dolors López Aguilar, á vez que lle foi entregada a cada unha das compoñentes da vogalía, un detalle pola súa participación durante o curso. Ao final  do acto foi ofrecido a todos os asistentes, un ágape regado con viño do Ribeiro.

Foto: Antonio Sanmartín

Ver máis fotos

Castellano
A las 10,30 horas del lunes día 5 de Febrero de 2018, las componentes de la Vocalía de la Mujer, se reunieron en el local social del Centro Galego, para preparar la exposición de los trabajos manuales realizados durante el curso, con motivo del inicio de la Semana Cultural de la Entidad y celebrar también, con una comida de hermandad, la festividad de Santa Águeda en el restaurante del Centro.
Y por la tarde, a las 19,00 horas, por el Presidente de la Entidad, D. José Terceiro Folgar, la Presidenta de la Vocalía de la Mujer, Dñª. Marta Roigé Mostany, y la profesora de patchwork Dña. María Alba Gil Bardanca, fue inaugurada la Semana Cultural del Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia), contando con la presencia de los concejales del “Ajuntament” de Lleida, D. Antoni Postius Terrado, D. Francesc Josep Cerdà Esteve y Dña. Dolors López Aguilar, a la vez que le fue entregada a cada una de las componentes de la vocalía, un detalle por su participación durante el curso. Al  final del acto fue ofrecido a todos los asistentes, un ágape regado con vino del Ribeiro.

Foto: Maribel del Olmo

Ver más fotos

Semana cultural no Centro Galego / Semana Cultural en el Centro Galego

1 febrero 2018

Luns día 05-02-18. Ás 19,00 horas.
Exposición no local social das manualidades feitas durante o curso po las compoñentes  da Vogalía da Muller,  rematando  o  acto cun ágape.
Martes día 06-02-18. Ás 20:00 horas.
Conferencia a cargo de Dñª. Rosa Mari Pérez Pérez, Doutora en Medicina Legal Forense, baixo o título “A violencia na Sociedade do Século XXI. O remate servirase un aperitivo os asistentes.
Mércores día 07-02-18. Ás 18,00 horas:
Día dedicado ós nenos e xogos de mesa pros grandes. Unha vez rematado o acto, obsequiarase ós asistentes cunha chocolatada.
Xoves día 08-02-18. Ás 19,30 horas.
Demostración culinaria de diferentes pratos salgados e doces aberta a tódolos socios/as do Centro.
Venres dia 09-02-18. Ás 20,00 horas
Presentación do número 31 da Revista Xurdimento, por D. José Luis Osorio Fernández concelleiro do “Ajuntament” de Lleida. Rematarase o acto cun aperitivo.
Domingo día 11-02-18:
Ás 12,30 horas misa na Parroquia de “Sant Jaume”, cantada polo coro Cengallei. A continuación e no noso local social, celebrarase a Asemblea Xeral Ordinaria, e unha vez finalizada a mesma haberá un Vermut para tódolos asistentes, rematando o acto cun xantar de Irmandade ás 15,00 horas e posterior sesión de baile.

========================================
Castellano
Lunes día 05-02-18. A las 19,00 horas.
Exposición en el local social de las manualidades hechas durante el curso por las componentes de la Vocalía de la Mujer, finalizando el acto con un ágape.
Martes día 06-02-18. A las 20:00 horas.
Conferencias a cargo del Dñª. Rosa Mari Pérez Pérez, Doctora en Medicina Legal Forense, bajo el título “La violencia en la Sociedad del Siglo XXI”. A su finalización, se servirá un aperitivo a los asistentes.
Miércoles día 07-02-18. A las 18,00 Horas.
Día dedicado a los niños y juegos de mesa para los mayores. Una vez acabado, se obsequiará a los asistentes con una chocolatada.
Jueves día 08-02-18. A las 19,30 horas:
Demostración culinaria de diferentes platos salados y dulces abierta a todos los socios/as del Centro.
Viernes día 09-02-18. A las 20,00 horas.
Presentación del número 31 de la Revista Xurdimento por D. José Luis Osorio Fernández, concejal del “Ajuntament” de Lleida. Finalizará el acto con un aperitivo.
Domingo día 11-02-18:
A las 12,30 horas misa en la Parroquia de “Sant Jaume”, cantada por el Coro Cengallei. A continuación y en nuestro local social, se celebrará la Asamblea General Ordinaria, y una vez finalizada la misma habrá un Vermut para todos los asistentes, finalizando el acto con una comida de Hermandad a las 15,00 horas y posterior sesión de baile.

 

Matanza do porco 2018 / Matanza del cerdo 2018

21 enero 2018

O Domingo día 21 de xaneiro de 2018, ás 14 horas, o Centro Galego de Lleida, celebrou no seu local social situado na Rúa/ Pare Palau, número 2 de Pardinyes, “A Matanza do Porco”. Esta celebración reuniu a un numeroso grupo de comensais, sendo acompañados tamén polos concelleiros do Concello de Lleida: Dñª. Dolors López Aguilar,  D. José Luis Osorio Fernández, D. Rafael Peris Martín. e Dña. María Carme Culleré Llavoré; o Presidente dos Armats de Lleida D. José Ángel Comes i Serret; o Presidente da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme García i Mir, que puideron degustar un xantar baseado en produtos derivados do porco rematando coa clásica bebida da nosa terra: ¡A QUEIMADA! grazas ó noso socio Xosé Domínguez e aos membros da Xunta directiva, que lle axudaron, todo saíu moi ben.

 

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
El Domingo día 21 de enero de 2018, a las 14,00 horas, el Centro Gallego de Lleida, celebró en su local social situado en la Rúa/ Pare Palau, número 2 de Pardinyes, “La Matanza del Cerdo”. Esta celebración reunió a un numeroso grupo de comensales, siendo acompañados también por los concejales del Ayuntamiento de Lleida: Dñª. Dolors López Aguilar,  D. José Luis Osorio Fernández, D. Rafael Peris Martín, y Dñª. María Carme Culleré Llavoré; el Presidente de los Armats de Lleida, D. José Ángel Comes i Serret; el Presidente de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida D. Cosme García i Mir, que pudieron degustar un almuerzo basado en productos derivados del cerdo, rematando con la clásica bebida de nuestra tierra: ¡A QUEIMADA! Gracias a nuestro socio José Domínguez y a los miembros de la Junta directiva, que le ayudaron, todo salió muy bien.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

Actos no mes de Xaneiro / actos en mes de Enero

1 enero 2018

O domingo día 21 de xaneiro ás 14 horas, e do mesmo xeito que nos anos anteriores, celebraremos “A Matanza do Porco”. Os socios, amigos e simpatizantes que desexen asistir ó mesmo han de participalo na oficiña do Centro antes do día 19 xaneiro. Prezo por persoa socios 10 €uros e non socios 12 €uros. Lugar: local do noso Centro, ubicado na C/ Pare Palau, número 2 de Pardinyes.

==========================================

Castellano

El domingo día 21 de enero a las 14 horas, al igual que en años anteriores, celebraremos “A Matanza do Porco. Los socios, amigos y simpatizantes que deseen asistir a la misma, deben participarlo en la oficina del Centro antes del día 19 de enero. Precio por persona socios 10 €uros y no socios 12 €uros. Lugar: local de nuestro Centro ubicado en la C/ Pare Palau, número 2 de Pardinyes.

ENTREGA CESTA DO NADAL / ENTREGA CESTA DE NAVIDAD

28 diciembre 2017

O día 28 de Decembro de 2017, nas oficinas do Centro Galego de Lleida, foi entregada a D. Carlos Sánchez Iglesias veciño de Lleida, a Cesta de Nadal que se sorteaba en combinación coa Lotería Nacional do día 22/12/2017. Noraboa ao gañador.

 

Foto

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver máis fotos

Castellano

El  día 28 de Diciembre de 2017, en las oficinas del Centro Galego de Lleida, fue entregada a D. Carlos Sánchez Iglesias vecino de Lleida, la Cesta de Nadal que se sorteaba en combinación con la Lotería Nacional del día 22/12/2017. Enhorabuena al ganador.

P1080678

Foto: Juan Rodríguez Gómez