Archive for the ‘Actividades’ Category

Pregón Semana Cultural Federación Casas Regionales de Lleida

15 noviembre 2017

Ás 20 horas do día 15 de Novembro de 2017, a Federación Provincial de Casas e Centros Rexionais de Lleida iniciou as súas xornadas culturais, que se prolongarán ata o día 26 de novembro segundo explicou o seu Presidente Cosme García. A inauguración das xornadas celebrouse no Teatre Municipal de “l`Escorxador” cun pregón, a cargo do Excmo. Sr. Alcalde do concello de Huesca D. Luis Felipe Serrate. A Continuación por parte da Federación, fíxose un acto de recoñecemento pola súa labor nas entidades que a compoñen, ás seguintes persoas: entre outros, ó socio do Centro Galego de Lleida, D. Juan Rodríguez Gómez-Dacal. Acto seguido, levouse a cabo un extraordinario concerto de música tradicional e popular, a cargo da Unidad de Música da Academia Xeral Militar de Zaragoza, baixo a dirección do Suboficial Mayor D. Vicente Masmano Ortíz e do Capitán D. Roberto Sancasto Calvo.

Foto: Carlos Alonso Bellmun

Ver máis fotos

Castellano

A las 20 horas del día 15 de Noviembre de 2017, la Federación Provincial de Casas y Centros Regionales de Lleida inició sus jornadas culturales, que se prolongarán hasta el día 26 de noviembre según explicó su Presidente Cosme García. La inauguración de las jornadas se celebró en el Teatre Municipal del “Èscorxador” con un pregón, a cargo del Excmo. Sr. Alcalde de Huesca D. Luis Felipe Serrate. A continuación por parte de la Federación, se hizo un acto de reconocimiento por la suya labor en las entidades que la componen, a las siguientes personas: entre otros, al socio del Centro Gallego de Lleida, D. Juan Rodríguez Gómez-Dacal. Acto seguido, se llevó a cabo un extraordinario concierto de música tradicional y popular, a cargo de la Unidad de Música de la Academia General Militar de Zaragoza, bajo la dirección del Suboficial Mayor D. Vicente Masmano Ortíz y del Capitán D. Roberto Sancasto Calvo.

Foto: Carlos Alonso Bellmunt

Ver más fotos

 

Anuncios

Tódolos Santos y magosto en el Centro Galego

28 octubre 2017

O sábado día 28 de Outubro de 2017, o Centro Galego de Lleida celebrou o DÍA DE TÓDOLOS SANTOS, coa asistencia á Santa Misa ás 19,30 horas, na Parroquia de “Sant Jaume” á que pertencen cantada polo noso coro Cengallei. Posteriormente, e no local Social, os socios e simpatizantes asistiron ó tradicional magosto, sendo acompañados polas seguintes autoridades: os concelleiros do Concello de Lleida, D. Josep Francesc Cerdà Esteve, Dña. Dolors López Aguilar y D. Daniel Rubio Ruiz; o Presidente da Federación de Casas e Centro Rexionais de Lleida, D. Cosme García i Mir e o Presidente da Casa de Aragón D. Jesús Monter.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano

El sábado día 28 de Octubre de 2017, el Centro Gallego de Lleida celebró el DÍA DE TODOS LOS SANTOS, con la asistencia a la Santa Misa a las 19 30 horas, en la Parroquia de “Sant Jaume” a la que pertenecen, cantada por nuestro coro Cengallei. Posteriormente, y en el local Social, los socios y simpatizantes asistieron al tradicional magosto, siendo acompañados por las siguientes autoridades: los concejales del Ayuntamiento de Lleida, D. Josep Francesc Cerdà Esteve, Dña. Dolors López Aguilar y D. Daniel Rubio Ruiz; el presidente de la Federación de Casas y Centro Regionales de Lleida, D. Cosme García i Mir y el presidente de la Casa de Aragón Jesús Monter.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

 

 

Breogan 2017

8 octubre 2017

O domingo día 8 de outubro de 2017, o Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia) organizou a festividade de Breogán, no local social da Entidade, na C/ Pare Palau de Lleida, co seguinte programa: Ás 09:30 horas, o Centro invitou ós asistentes a un desoíuno. A continuación excursión polo parque da Mitxana, e  comida de irmandade ás 14 horas. Despois do xantar, realizáronse diferentes partidas de “Tute”.  Foi un día espléndido e inolvidable.

Foto: Carlos Alonso Bellumnt

Castellano

El domingo día 8 de Octubre de 2017, el Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia) organizó la festividad de Breogán, en el local social de la Entidad en la Calle Pere Palau de Lleida. Con el siguiente programa: A las 9,30 horas, el Centro invitó a los asistentes a un desayuno. A continuación realizaron una excursión por el parque de la Mitxana, y comida de hermandad a las 14 horas. Después de la comida, se realizaron diferentes partidas de “Tute”. Fue un día espléndido e inolvidable.

Breogán 2017 (3)
Foto: Carlos Alonso Bellmunt

Les Bruixes del Pont del Boc

7 octubre 2017

O Sábado día 7 de Outubro de 2017, o Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia), participou, nunha festa espectáculo, na partida Copa d`Or de Lleida, baixo o título “Les Bruixes del Pont del Boc” que se iniciou ás 19,15 horas cun mercado “D`oficis i titelles” e contos a veira do Río, contribuíndo a nosa Entidade cunha queimada e o seu conxuro, sendo moi apreciada por tódolos asistentes que tamén a degustaron; terminándose as súas existencias todas.

Foto: José Luis Raposo Toja

Ver máis fotos

Castellano

El Sábado día 7de octubre de 2017, el Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia), participó en una fiesta-espetáculo, en la partida de “Copa d`Or” de Lleida, bajo el título “Les Bruixes del Pont del Boc”, que se inició a las 19.15 horas con un mercado “d`oficis i titelles” y cuentos a la orilla del rio, contribuyendo nuestra Entidad con una queimada y su conjuro, siendo muy apreciada por todos los asistentes que también la degustaron, terminando con las existencias.

Foto: José Luis Raposo Toja

Ver más fotos

 

Patrón de Galicia 2017

25 julio 2017

O mércores día 19 de xullo de 2017, ás 19 horas na Capela do “Peu do Romeu”, tivo lugar a ofrenda floral do Centro Galego ao seu patrón Santiago. O venres día 21 procedeuse a entrega do premio que fai o Centro Galego ó mellor “Fanalet” dedicado a Galicia; asistiron socios da nosa Entidade acompañados polo Presidente da Federación de Casas Rexionais de Lleida D. Cosme García Mir e varios Rexedores do Concello de Lleida, e o venres día 21 de xullo de 2017, celebrárono cunha cea de Irmandade no Restaurante do Centro Galego, acompañados por lo Rexedor D. Joan Gómez López e a súa dona, Paquita Sanviçen, rematando coa clásica bebida da nosa terra: ¡A QUEIMADA! Foi un rotundo éxito.

Foto: Antonio Sanmartín Sanmartín

Ver máis fotos

Castellano
El miércoles día 19 de julio de 2017, a las 19 horas en la Capilla del “Peu del Romeu”, tuvo lugar la ofrenda floral del Centro Gallego a su patrón Santiago. El viernes día 21 se procedió a la entrega del premio que hace el Centro Gallego el mejor “Fanalet” dedicado a Galicia, asistieron socios de nuestra Entidad acompañados por el Presidente de la Federación de Casas Regionales de Lleida D. Cosme García Mir y varios Regidores del Ayuntamiento de Lleida; y el viernes día 21 de julio de 2016, lo celebraron con una cena de Hermandad en el Restaurante del Centro Gallego, acompañados por el Regidor D. Joan Gómez López y su esposa, Paquita Sanvicen, rematando con la clásica bebida de nuestra tierra: ¡La QUEIMADA! Fue un rotundo éxito.

Fanalets de Sant Jaume (3)

Foto: Antonio Sanmartín Sanmartín

Ver más fotos

Certame poético-musical / Certamen poético-musical

1 julio 2017

O Teatro do Escorxador de Lleida, acolleu ás 20 horas do venres día 30 de xuño de 2017, o décimo noveno Certame poético-musical, organizado pola Federación de Casas Rexionais de Lleida, contando coa participación das casas de: Extremadura, Castela e León, Andalucía, Galicia, Cantabria, e Aragón.
A nosa casa foi a cuarta en actuar, e baixo a dirección da súa directora Dña. Gemma Naranjo, interpretou as seguintes cancións: “Alalá de Lemos”, “Vela ahi vai e vela ahí vai”, “Catro vellos mariñeiros”, “Foliada de Cambados” “Lévame, Lévame” e “A Rianxeira”,  sendo moi aplaudida a súa intervención por todos os asistentes.

Foto: Azucena Terceiro Folgar

Ver máis fotos

Castellano
El Teatro del Escorxador de Lleida, acogió a las 20 horas del viernes día 30 de junio de 2017, el décimo noveno Certamen poético-musical, organizado por la Federación de Casas Regionales de Lleida, contando con la participación de las casas de: Extremadura, Castilla y León, Andalucía, Galicia, Cantabria, y Aragón.
Nuestra casa fue la cuarta en actuar y bajo la dirección de su directora Dña. Gemma Naranjo, interpretaron las siguientes canciones: “Alalá de Lemos”, “Vela ahí vai e vela ahí vai”, “Catro vellos mariñeiros”, “Foliada de Cambados” “Lévame, Lévame” e, “A Rianxeira”, siendo muy aplaudida su intervención por todos los asistentes.

Foto: Azucena Terceiro Folgar

Ver más fotos

Actos nos meses de xuño-xullo / Actos en los meses de junio-julio.

1 junio 2017

VOGALÍA DA MULLER
Ás actividades de este curso finalizarán o día 22 de xuño de 2017, celebrándolo cun xantar de irmandade, todolos socios/as que queiran asistir, teñen que comunicalo ata o día 20 de xuño nas oficinas do centro. As actividades reiniciaranse na última semana de setembro.
 XVIII RECITAL POÉTICO-MUSICAL.
O venres día 30 de Xuño de 2017, ás 20 horas na aula do Teatro de l`Escorxador, celebrarase a 18ª edición do certame poético-musical organizado pola Federación de Casas Rexionais de Lleida no que está previsto que interveñan as entidades asociadas. En representasión do noso Centro intervirá a nosa Coral CENGALLEI.
FANALETS DE SANT JAUME.
Às 19,30 horas do mércores día 19 de xullo de 2017, o noso Centro participará na festa “Dels Fanalets de Sant Jaume”, asistindo á Ofrenda Floral que se levará a cabo na Capela do Peu do Romeu. Por outra parte o día 24 de xullo, se fará a ROMARÍA DELS FANALETS DE SANT JAUME.
PATRÓN DE GALICIA.
O venres, día 21 de xullo de 2017, e do mesmo xeito que outros anos, celebraremos a cea de Santiago cunha “MARISCADA” ás 21:30 horas, no restaurante do Centro, prezo por persoa: Socios 25 €uros, e non Socios 30 €uros. Os que desexen asistir á mesma, deberán confirmalo nas nosas Oficinas antes do día 19 de xullo.

===========================================
Castellano
VOCALÍA DE LA MUJER.
Las actividades de este Curso finalizarán el día 22 de junio de 2017, celebrándolo con una comida de hermandad, todos los socios/as que quieran asistir tendrán que comunicarlo, hasta el día 20 de junio en las oficinas del centro. Las actividades se reanudarán en la última semana de de septiembre.
XVIII RECITAL POÉTICO-MUSICAL.
El viernes día 30 de Junio de 2017, a las 20 horas en el aula del Teatro de l`Escorxador, se celebrará la 18ª edición del certamen poético-musical organizado por la Federación de Casas Regionales de Lleida en el que está previsto que intervengan las entidades asociadas. En representación de nuestro Centro intervendrá nuestra Coral CENGALLEI.
FANALETS DE SANT JAUME.
A las 19,30 horas del miércoles día 19 de julio de 2017, nuestro Centro participará en la fiesta “Dels Fanalets de Sant Jaume”, asistiendo a la Ofrenda Floral que se llevará a cabo en la Capilla del “Peu del Romeu”. Por otra parte, el día 24 de julio, se celebrará la ROMERÍA DELS FANALETS DE SANT JAUME.
PATRÓN DE GALICIA.
El viernes, día 21 de julio de 2017, y al igual que otros años, celebraremos la cena de Santiago con una “MARISCADA” a las 21:30 horas, en el restaurante del Centro, precio por persona: Socios 25 €uros, y no Socios 30 €uros. Los que deseen asistir a la misma, deberán confirmarlo en nuestras Oficinas antes del día 19 de julio.

 

Festa de Mouros e Cristiáns / Fiesta de Moros y Cristianos.

22 mayo 2017

Ás 12,00 horas do día 21 de maio de 2017, a Vogalía da Muller do Centro Galego de Lleida, participou na festa de Mouros e Cristiáns que principiou cun pasarrúas polo Centro Comercial ata a Praza de Sant Joan onde houbo unha audición musical a cargo das bandas de música que participan no desfile e na loita final.
Ás 19,00 horas desfile de Mouros e Cristiáns dende a Seu Vella ata a Praza de Sant Joan e, de seguido, a loita na praza da Sardana da Seu Vella.
Mouros e Cristiáns (01)

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
A las 12,00 horas del día 21 de mayo de 2017, la Vocalía de la Mujer del Centro Galego de Lleida, participó en la fiesta de Moros y Cristianos que se inicio con un pasacalles por el Centro Comercial hasta la Plaza “Sant Joan” donde hubo una audición musical a cargo de las bandas de música que participan en el desfile y en la lucha final.
A las 19,00 horas desfile de Moros y Cristianos desde la Seu Vella hasta la Plaza “Sant Joan” y,  acto seguido la lucha en la plaza de la Sardana de la Seu Vella.
Mouros e Cristiáns (06)

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

LETRAS GALEGAS 2017 EN LLEIDA

20 mayo 2017

O Sábado día 20 de Maio de 2017, conmemoramos o día DAS LETRAS GALEGAS, no “Institut d’Estudis Ilerdencs”, co seguinte programa: Ás  19 horas, conferencia a cargo da licenciada en fololoxía galega, Dñª. Eva García Fernández, sobre a figura do poeta ourensán, D.Carlos Casares Mouriño. A continuación o Coral CENGALLEI deleitounos cun recital musical. Ao remate cantaron todos o Himno Galego. No devandito acto estiveron presentes os rexedores do Concello de Lleida, D. Juan Gómez López, D. Joan Vilella Jounou, D. José Luis Osorio Fernández, e Dñª. Rosa María Salmerón Pallarés; o deputado no Parlamento de Cataluña D. José María Forné, e o Presidente da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme García i Mir. Despois, ás 22,00 horas, no restaurante do Centro, levouse a cabo unha cea de Irmandade con queimada incluída.
Letras 2017 (02)

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis todos

Castellano
El Sábado día 20 de Mayo de 2017, conmemoramos el día “DAS LETRAS GALEGAS”, en el  “Institut d`Estudis Ilerdencs”, con el siguiente programa: A las  19 horas, conferencia a cargo de la licenciada en folología gallega, Dñª. Eva García Fernández, sobre la figura del poeta ourensano, D. Carlos Casares Mouriño. A continuación el Coral CENGALLEI,  nos deleitó con un recital musical.  Al remate cantaron todos el Himno Gallego. En el dicho acto estuvieron presentes los regidores del Ayuntamiento de Lleida, D. Juan Gómez López, D. Joan Vilella Jounou, D. José Luis Osorio Fernández, y Dñª. Rosa María Salmerón Pallarés; el diputado en el Parlamento de Cataluña D. José María Forné y el Presidente de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, D. Cosme García i Mir. Después, a las 22,00 horas en el restaurante del Centro, se llevó a cabo una cena de Hermandad con queimada incluida.
Letras 2017 (06)

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Actuación do Grupo “Rosalía de Castro de Cornella” e Verbena / Actuación del Grupo “Rosalía de Castro de Cornella” y Verbena.

14 mayo 2017

Ás 19,00 horas do sábado día 13 de Maio de 2017 con motivo das Festas  de “Sant Anastasi” patrón de Lleida, e coa colaboración do Centro Galego de Lleida, a Praza Ricard Vinyes, foi testigo na tarde-noite, da excelente actuación do Grupo da Asociación Cultural “Rosalía de Castro de Cornella” (Barcelona).
O sábado día 13 de Maio de 2017, o Centro Galego de Lleida, participou cunha caseta na verbena dos “Camps Elisis” de Lleida, onde ofreceu produtos típicos galegos como empanada, tarta de Santiago, sardiñas, queimada, lacón, chourizos e pulpo. A afluencia de público e a demanda dos nosos artigos foi un éxito, non só pola calidade dos produtos ofrecidos, senón tamén polo bo tempo reinante que acompañou durante a celebración da verbena. Visitaron o noso “Stand” tódolos grupos do Concello de Lleida, entre os que cabe destacar a presenza do Sr. Alcalde, D. Ángel Ros i Domingo.

Foto: Cosme García i Mir

Ver máis fotos

Castellano
A las 19,00 horas del sábado día 13 de Mayo de 2017 con motivo de las Fiestas  de “Sant Anastasi” patrón de Lleida, y con la colaboración del Centro Gallego de Lleida, la Plaza “Ricard Vinyes”, fue testigo en la tarde-noche, de la excelente actuación del Grupo de la Asociación Cultural “Rosalía de Castro de Cornella” (Barcelona).
El sábado día 13 de Mayo de 2017, el Centro Gallego de Lleida, participó con un stand en la verbena de los “Camps Elisis” de Lleida, donde ofrece productos típicos gallegos como empanada, tarta de Santiago, sardinas, queimada, lacón, chorizos y pulpo. La afluencia de público y la demanda de nuestros artículos fue un éxito, no sólo por la calidad de los productos ofrecidos, sino también por el bueno tiempo reinante que acompañó durante la celebración de la verbena. Visitaron nuestro “Stand” todos los grupos del Ayuntamiento de Lleida, entre los que cabe destacar la presencia del Sr. Alcalde, D. Ángel Ros i Domingo.  

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos