Día das Águedas / Día de las Águedas

5 febrero 2019

O martes día 5 de febreiro de 2019, as compoñentes da Vogalía da Muller do Centro Galego de Lleida, reuníronse nun restaurante da cidade, para celebrar cun bo xantar de irmandade  “O día das Águedas”. Pola tarde, e despois dun longo departir, remataron a xornada no local social do Centro.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
El martes día 5 de febrero de 2019, las componentes de la Vocalía de la Mujer del Centro Gallego de Lleida, se reunieron en un restaurante de la ciudad, para celebrar con un buen almuerzo de hermandad “El día de las Águedas”. Por la tarde, y después de un largo departir, finalizaron la jornada en el local social del Centro.

Anuncios

Visita a Residencia de Anciáns de Aitona / Visita a la Residencia de Ancianos de Aitona.

3 febrero 2019

O domingo día 3 de febreiro de 2019, varios socios do noso Centro, desprazáronse á Residencia das “Hermanitas dos Anciáns Desamparados” de Aitona, onde asistiron ás 11,00 horas á Santa Misa, interpretando os antigos membros do GRUPO CORAL CENGALLEI a parte cantada da mesma así como tamén, e posteriormente no Salón de Actos, as seguintes pezas musicáis: ”Vinde ve-lo neno”, “ O galego do sombreiro de pallas”, “Toca o pandeiro, Manoel”, “Ala pola noite”, “Alalá da pena”, e “A Rianxeira”, ó remate, e a petición do público que enchía a sala, cantaron tamén Alalá de Lemos, todo ilo coma homenaxe a Sor Teresa Martínez Díaz, de oríxe galego, nacida fai 95 años en Cariño (A Coruña). A súa actuación, acadou un rotundo éxito. Despois foron a degustar un aperitivo que lles ofreceron. O día resultou francamente espléndido.

Foto: María Pilar Arbellón Fontana

Ver máis fotos

Castellano.
El domingo día 3 de Febrero de 2019, varios socios de nuestro Centro, se desplazaron a la Residencia de las “Hermanitas de los Ancianos Desamparados” de Aitona, donde asistieron a las 11,00 horas a la Santa Misa, interpretando los antiguos miembros del GRUPO CORAL CENGALLEI, la parte cantada de la misma así como también, y posteriormente en el Salón de Actos, las siguientes piezas musicales: “Vinde ve-lo neno”, “O galego do sombreiro de pallas”, “Toca o pandeiro, Manoel”, “Ala pola noite”, “Alalá da pena”, y “A Rianxeira”, al final, y a petición del público que llenaba la sala, cantaron también “Alalá de Lemos”, todo ello como homenaje a Sor Teresa Martínez Díaz, de origen gallego, nacida hace 95 años en Cariño (A Coruña). Su actuación, consiguió un rotundo éxito. Después fueron a degustar un aperitivo que les ofrecieron. El día resultó francamente espléndido.

Foto: Maria Pilar Arbellón Fontana

Ver más fotos

Festa da matanza do porco / Fiesta de la matanza del cerdo

27 enero 2019

O Domingo día 27 de xaneiro de 2019, ás 14 horas, o Centro Galego de Lleida celebrou no seu local social situado na Rúa/ Pare Palau, número 2 de Pardinyes, “A Matanza do Porco”. Esta celebración reuniu a un numeroso grupo de comensais, sendo acompañados tamén polo Alcalde de Lleida D. Felix Larrosa Pique, ademáis dos  concelleiros do Concello de Lleida: D. Antoni Postius Terrado; Dñª. Dolors López Aguilar; D. Rafael Peris Martín; e D. Francesc Josep Cerdá Esteve, o Subdelegado de Defensa Coronel DEM, D. Fernándo Rodríguez de Rávena; o Presidente dos “Armats de Lleida” D. José Ángel Comes i Serret; e o Presidente da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme García i Mir, que puideron degustar un xantar baseado en produtos derivados do porco, rematando coa clásica bebida da nosa terra: ¡A QUEIMADA! grazas ó noso socio, Xosé Domínguez e aos membros da Xunta directiva; que lle axudaron, todo saíu moi ben.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
El Domingo día 27 de enero de 2019, a las 14,00 horas, el Centro Gallego de Lleida, celebró en su local social situado en la Rúa/ Pare Palau, número 2 de Pardinyes, “La Matanza del Cerdo”. Esta celebración reunió a un numeroso grupo de comensales, siendo acompañados por el Alcalde de Lleida, D. Felix Larrosa Piqué y también por los concejales del Ayuntamiento de Lleida: D. Antoni Postius Terrado; Dñª. Dolors López Aguilar, D. Rafael Peris Martín; y D. Francesc Josep Cerdá Esteve; el Subdelegado de Defensa Coronel DEM, D. Fernándo Rodríguez de Rávena; el Presidente de los “Armats de Lleida”, D. José Ángel Comes i Serret; y el Presidente de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida D. Cosme García i Mir, que pudieron degustar un almuerzo basado en productos derivados del cerdo, rematando con la clásica bebida de nuestra tierra: ¡A QUEIMADA! Gracias a nuestro socio José Domínguez y a los miembros de la Junta directiva, que le ayudaron, todo salió muy bien.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

Misa polos falecidos do Coro Cengallei / Misa por los fallecidos del Coro Cengallei

15 diciembre 2018

Ás 19,30 horas do sábado día 15 de decembro de 2018, na Igrexa de “Sant Jaume” de Lleida, celebrouse unha misa en recordo de todos os falecidos que no seu momento, pertenceron ao Coro Cengallei do Centro Galego de Lleida, Rosa González Mahía, ao comezo da cerimonia leu o seguinte texto:
“A primeira Ex-coral CENGALLEI do Centro Galego de Lleida, está de loito e moitos outros, tamén, perdemos os desta beira, a bastantes membros que se nos foron digamos que…..“máis aló das estrelas” empezando por Segundo Valera e finalizando por Albert Vilanova, que hai moi poucas hora que faleceu, o mesmo que Sara Fonseca, a primeira muller que nos deixou en moi pouco tempo tamén e de forma inesperada. Ademais, deixáronnos: Francisco Rubianes, Maximiliano Castro, os irmáns Castro (Pepe e Manolo), Pepe Rodríguez, Guillermo Jodar, Manolo Buján, e Daniel Vila que tamén nos abandonou de forma inesperada.
Hoxe vimos aquí para telos presentes na nosa mente e corazóns. Todos eles, aparte dos participantes, merecen un recordo específico e as nosas oracións; e facémolo desde aquí, porque aquí cantamos en numerosas ocasións ao Señor de todos. Así é que pedimos ao noso Deus que os envolva na súa luz divina e que entoen polos séculos dos séculos, novas e inacabadas melodías. Tamén pediremos polos enfermos e as súas familias  e para todos os demais, un forte abrazo envolto nas nosas oracións”.
A misa foi cantada polos antigos membros e compañeiros dos que xa se foron definitivamente, baixo a dirección de Rosa González Mahía. A cerimonia resultou moi emotiva e foi moi aplaudida por todos os asistentes.

Foto: Pilar Arbellón

Ver máis fotos

Castellano
A las 19,30 horas del sábado día 15 de diciembre de 2018, en la Iglesia de “Sant Jaume” de Lleida, se celebró una misa en recuerdo de todos los fallecidos que en su momento, pertenecieron al Coro Cengallei del Centro Galego de Lleida. Rosa González Mahía, al inicio de la ceremonia leyó el siguiente texto:
“¡La primera Ex–coral CENGALLEI del Centro Galego de Lleida, está de luto! y muchos otros, también, hemos perdido los de esta orilla, a bastantes miembros que se nos fueron digamos que….. “más allá de las estrellas” empezando por Segundo Valera y finalizando por Albert Vilanova, que hace muy pocas hora que falleció, lo mismo que Sara Fonseca, la primera mujer que nos dejó en muy poco tiempo también y de forma inesperada. Además, nos han dejado: Francisco Rubianes, Maximiliano Castro, los hermanos Castro (Pepe y Manolo), Pepe Rodríguez, Guillermo Jodar, Manolo Buján, y Daniel Vila que también nos abandonó de forma inesperada.
Hoy venimos aquí para tenerlos presentes en nuestra mente y corazones. Todos ellos, aparte de los participantes, merecen un recuerdo específico y nuestras oraciones; y lo hacemos desde aquí, porque aquí hemos cantado en numerosas ocasiones al Señor de todos. Así es que pedimos a nuestro Dios que los envuelva en su luz divina y que entonen por los siglos de los siglos, nuevas e inacabadas melodías. También pediremos por los enfermos y sus familias  y para todos los demás, un fuerte abrazo envuelto en nuestras oraciones”
La misa fue cantada por los antiguos miembros y compañeros de los que ya se fueron definitivamente, bajo la dirección de Rosa González Mahía. La ceremonia, resultó muy emotiva y fue muy aplaudida por todos los asistentes.

Foto: Pilar Arbellón

Ver más fotos

 

Misa Inter-centros

13 diciembre 2018

O xoves día 13 de decembro de 2018, as 20 horas na Igrexa San Juan Bautista de Lleida, celebrouse unha MISA INTER CENTROS REXIONAIS en conmemoración do 36º Aniversario da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, oficiada po lo Señor bispo da Dioceses de Lleida Excmo. y Rvdmo. D. Salvador Giménez Valls, cantada po los grupos corales seguintes: “ROMERO Y JARA” da Casa de Andalucía; “RAICES DE ZAHUTE” da Casa de Aragón, “NACENCIA” do Centro Extremeño e, o Coro “CENGALLEI” do Centro Galego de Lleida. Acompañáronnos varias autoridades locais e número público que enchía e Igrexa. Foi un rotundo éxito.

Toto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
El jueves día 13 de diciembre de 2018, a las 20 horas en la Iglesia San Juan Bautista de Lleida, se celebró una MISA INTER CENTROS REGIONALES, en conmemoración del 36º Aniversario de la Federación de Casas y Centros Reg
ionales de Lleida, oficiada por el Señor Obispo de la Diócesis de Lleida Excmo. y Rvdmo. D. Salvador Giménez Valls, cantada por los grupos corales: “ROMERO Y JARA” de la Casa de Andalucía, “RAICES DE ZAHUTE” de la Casa de Aragón, “NACENCIA” del Centro Extremeño y el Coro “CENGALLEI” del Centro Galego de Lleida. Nos acompañaron varias autoridades locales y número público que llenaba la Iglesia. Fue un rotundo éxito.

Foto; Juan Rodríguez Gómez

Ver más Fotos

 

Santa Lucia no Centro Galego / Santa Lucia en el Centro Galego

13 diciembre 2018

O xoves día 13 de Decembro de 2018, co gallo da festividade de SANTA LUCÍA, as compoñentes da VOCALÍA DA MULLER do Centro Galego de Lleida, celebraron un xantar de irmandade nun restaurante ca Capital.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fatos

Castellano
El jueves día 13 de diciembre de 2018, con motivo de la festividad de SANTA LUCÍA, las componentes de la VOCALÍA DA MULLER del Centro Galego de Lleida, celebraron un almuerzo de hermandad en un restaurante de la Capital.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

Villancicos 2018

12 diciembre 2018

Ás 19,30 horas do mércores día 12 de decembro de 2018 igual que en anos precedentes, o noso Centro colaborou na Maratón de TV3, participando na XIV edición do festival de Nadales que se celebrou no Teatro Municipal de l`Escorxador de Lleida. O acto foi organizado pola Federación de Casas Rexionais de Lleida ante numeroso público e autoridades locais. Actuaron as Entidades por este orden: Centro Galego, Centro Extremeño, Casa de Castela e León, Casa de Aragón, Casa de Andalucía, e Casa de Cantabria. O noso Centro foi representado polo noso coro CENGALLEI que baixo a dirección de Gemma María Naranjo Yuste, interpretaron a seguintes cancións: “Vinde ve-lo neno”, “No media da noite”, “Durme meniño”, e “Veño veño de Galicia”, sendo todas elas moi aplaudidas.

Villancisos (06)

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano.
A las 19,30 horas del miércoles día 12 de diciembre de 2018 igual que en años anteriores, nuestro Centro colaboró en la Maratón de TV3, participando en la XIV edición del festival de Villancicos que se celebró en el Teatro Municipal de l`Escorxador de Lleida. El acto fue organizado por la Federación de Casas Regionales de Lleida ante numeroso público y autoridades locales. Actuaron las Entidades por este orden: Centro Galego, Centro Extremeño, Casa de Castilla y León, Casa de Aragón, Casa de Andalucía, y la Casa de Cantabria. Nuestro centro fue representado por el coro CENGALLEI que bajo la dirección de Gemma Naranjo Yuste, interpretaron las siguientes canciones: “Vinde ve-lo neno”, “No media da noite”, “Durme meniño”, e “Veño veño de Galicia” y siendo todas ellas muy aplaudidas.


Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

Actos no mes de decembro / Actos en el mes de diciembre

1 diciembre 2018

MARATÓ DE “TV3”.
O mércores día 12 de decembro de 2018, ás 19,30 horas, o noso Centro, participará no RECITAL DE NADALES, que organiza a Federación de Centros e Casas Rexionais de Lleida en colaboración coa “MARATÓ TV3”.
Devandito acto terá lugar no TEATRO MUNICIPAL DE L’ ESCORXADOR, C/ Lluis Companys (antigo matadoiro) con entrada libre, rogando encarecidamente a vosa asistencia e puntualidade.
SANTA LUCÍA.
O xoves 13 de decembro de 2018, ás 14,00 horas, a VOCALÍA DA MULLER con motivo da festividade de SANTA LUCIA, ten previsto celebralo cun xantar de irmandade, os socios/as interesados, deberán participalo antes do día 11 do mesmo mes.
MISA DAS CASAS REXIONALES.
O xoves día 13 de diciembre de 2018, as 20 horas na Iglesia San Juan Bautista de Lleida, celebrarase unha MISA INTER CENTROS REGIONALES cantada polas corales das casas Rexionais.
MISA EN MEMORIA DOS FALECIDOS DO CORO CENGALLEI
O sábado día 15 de decembro de 2018, as 19,30 horas, celebrarase unha misa na Igresa de Sant Jaume, cantada po los antigos membros do Coro Cengallei, en memoria de tódolos falecidos que perteñeceron a dito CORO.
HERMANITAS DA RESIDENCIA DE AITONA.
O Domingo día 23 de Decembro de 2018, actuarase neste Centro benéfico-social de Aitona ás 11,00 horas, cunha misa e un recital de panxoliñas que cantará a nosa Coral CENGALLEI
 
===========================================
Castellano
MARATÓ DE “TV3”.
El miércoles día 12 de Diciembre de 2018, a las 19,30 horas, nuestro Centro, participará en el RECITAL DE NADALES, que organiza la Federación de Centros y Casas Regionales de Lleida en colaboración con la “MARATÓ TV3”.
Dicho acto tendrá lugar en el TEATRO MUNICIPAL DE L’ ESCORXADOR, C/ Lluis Companys (antiguo matadero) con entrada libre, rogando encarecidamente vuestra asistencia y puntualidad.
SANTA LUCÍA:
El jueves 13 de diciembre de 2018, a las 14,00 horas, la VOCALÍA DE LA MUJER con motivo de la festividad de SANTA LUCIA, tiene previsto celebrarlo con una comida de hermandad. Los socios/as interesados, deberán participarlo antes del día 12 del mismo mes.
MISA DE LAS CASAS REGIONALES.
El Jueves día 13 de diciembre de 2018, a las 20 horas en la Iglesia San Juan Bautista de Lleida, se celebrará una MISA INTER CENTROS REGIONALES cantada por las corales de las casas Regionales.
MISA EN MEMORIA DE LOS FALLECIDOS DEL CORO CENGALLEI
El sábado día 15 de diciembre de 2018, a las 19,30 horas, se celebrará una misa en la Iglesia de Sant Jaume, cantada por los antiguos miembros del Coro Cengallei, en memoria de todos los fallecidos que en su momento pertenecieron a dicho CORO.
HERMANITAS DE LA RESIDENCIA DE AITONA.
El Domingo día 23 de diciembre de 2018, se actuará en este Centro benéfico-social de Aitona a las 11,00 horas, con una misa y un recital de “panxoliñas” que cantará nuestra Coral CENGALLEI.

Xantar de Irmandade da Federación / Almuerzo de Hermandad de la Federación

25 noviembre 2018

O Domingo día 25 de novembro de 2018, no pavillón da partida de Rufea de Lleida, celebrouse un xantar de Irmandade Inter Centros, como clausura das xornadas culturais organizadas pola Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, que se iniciaron co Pregón do día 15 do mesmo mes. Ó remate, foron entregados os trofeos ás parellas gañadoras dos xogos inter-centros, nas seguintes modalidades e resultados:
No PARCHÍS: Primeiros Rosa Blancas, da Casa de Aragón e María Rodríguez, dol Centro Galego. Segundos: Puri Teniente e Ana González do Centro  Extremeño.
No CINQUILLO: Primeiros, Pere Sisó do Centro de Castilla-León e Irene Cortiello, da Casa de Aragón. Segundos, Carmen Andújar e Antonio Amador do Centro Extremeño.
Na BUTIFARRA: Primeiros, Ramón Ganau,  dos Aragón-Armats e Fermín Rodrígue do  Centro Extremeño. Segundos, Eligió Suevos,  do Centro Galego e Josep Vigatà do  Centro Extremeño.
Ó final do xantar acabaron todos bailando ó son da música amenizada polo “Dúo Zarabanda”. Acompañáronnos as seguintes autoridades locais: os concelleiros do “Ajuntament” de Lleida, D. Joan Gómez Lòpez, D. Antoni Postius Terrado, D. Francesc Josep Cerdà Esteve, Dña. Dolors López Aguilar, e D José María Lorenzo Córdoba Alos. Cabe destacar o grande éxito da mesma, xa que en todas as actividades enchéronse os locais sociais. É de resaltar tamén, a presenza das Autoridades locais que sempre nos acompañaron en tódolos actos.

Foto: Cosme Garcia Mir

Ver máis fotos

Castellano
“El Domingo día 25 de noviembre de 2018, en el pabellón de la partida de Rufea de Lleida, se celebró un almuerzo de Hermandad Inter Centros, como clausura de las jornadas culturales organizadas por la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, que se iniciaron con el Pregón del día 15 del mismo mes. Al final, fueron entregados los trofeos a las parejas ganadoras de los juegos inter-centros, en las siguientes modalidades y resultados:
En PARCHÍS: Primeros Rosa Blancas, Casa de Aragón y María Rodríguez, del Centro Galego. Segundos: Puri Teniente y Ana González del Centro  Extremeño.
En CINQUILLO: Primeros, Pere Sisó del Centro Castilla-León e Irene Cortiello, de la  Casa de Aragón. Segundos, Carmen Andújar y Antonio Amador del  Centro Extremeño.
En BUTIFARRA: Primeros, Ramón Ganau, de los Aragón-Armats y Fermín Rodríguez del  Centro Extremeño. Segundos, Eligió Suevos, del Centro Galego y Josep Vigatà del  Centro Extremeño.
Al final del almuerzo, acabaron todos bailando al son de la música amenizada por el “Dúo Zarabanda”. Nos acompañaron las siguientes autoridades locales: los concejales del “Ajuntament” de Lleida, D. Joan Gómez Lòpez, D. Antoni Postius Terrado, D. Francesc Josep Cerdà Esteve, Dña. Dolors López Aguilar, y D. José María Lorenzo Córdoba Alos.
Cabe destacar el gran éxito de la misma, ya que en todas las actividades se llenaron los locales sociales. Es de resaltar también, la presencia de las Autoridades locales que siempre nos acompañaron en todos los actos”

 

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver más fotos

Conferencia no Centro Galego / Conferencia en el Centro Galego

21 noviembre 2018

O mércores día 21 de novembro de 2018, ás 20 horas no local social do Centro Galego de Lleida, e dentro da programación da Semana Cultural da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, tivo lugar unha conferencia baixo o título, “OS CAMIÑOS DE SANTIAGO, CAMIÑOS DE EUROPA”, sendo acompañados polas seguintes autoridades locais: os concelleiros do “Ajuntament” de Lleida, D. Joan Gómez López, Dñª. Dolors López Aguilar, Francesc Josep Cerdá Esteve e D. Xosé Luís Osorio Fernández; o Presidente da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme García Mir;  e os Presidentes das outras casas rexionais que forman parte da Federación, ademais do numeroso público que enchía completamente o local social.
O conferenciante destacou a importancia do camiño de Santiago, que foi considerado o cordón umbilical da Unión Europea que naceu da peregrinación procedente de toda Europa. Santiago de Compostela, e a identidade cultural da Comunidade Europea.
Ó remate, foron intercambiados unhos agasallos entre o presidente do Centro Galego, o Presidente da Federación de Lleida e o conferenciante, rematando todos cunha degustación dun viño da terra. Foi todo un grande éxito.

 
 Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
El miércoles día 21 de noviembre de 2018, a las 20 horas en el local social del Centro Gallego de Lleida, y dentro de la programación de la Semana Cultural de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, tuvo lugar una conferencia bajo el título, “LOS CAMINOS DE SANTIAGO, CAMINOS DE EUROPA”, siendo acompañados por las siguientes autoridades locales: los concejales del “Ajuntament” de Lleida, D. Joan Gómez López, Dñª. Dolors López Aguilar, Francesc Josep Cerdá Esteve y D. José Luis Osorio Fernández; el Presidente de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, D. Cosme García Mir;  y los Presidentes de las otras casas regionales que forman parte de la Federación, además del numeroso público que llenaba completamente el local social.
El conferenciante destacó la importancia del camino de Santiago, que fue considerado el cordón umbilical de la Unión Europea que nació de la peregrinación procedente de toda Europa. Santiago de Compostela, es la identidad cultural de la Comunidad Europea.
Al final, fueron intercambiados unos regalos entre el presidente del Centro Gallego, el Presidente de la Federación de Lleida y el conferenciante, rematando todos con una degustación de un vino de la tierra. Fue todo un grande éxito

Foto: Juan Rodrúguez Gómez

Ver más fotos