Panxoliñas no Escorxador / Villancicos en el Escorxador

16 diciembre 2021

Principio del formulario

Ás 19,30 horas do xoves día 16 de decembro de 2021 igual que en anos precedentes, o noso Centro colaborou na Maratón de TV3, participando na XX edición do festival de “Nadales” que se celebrou no Teatro Municipal de l`Escorxador de Lleida. O acto foi organizado pola Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida #ante numeroso público e autoridades locais. Actuaron as Entidades por esta orde: Centro Galego, Casa de Cantabria, Casa de Aragón, Casa de Castela e León, Casa de Estremadura e Casa de Andalucía. O noso Centro foi representado por a“Coral l´ Estel”, baixo a dirección de Gemma M. Naranjo Yuste, interpretaron as seguintes cancións: “Adeste Fideles”, “Gloria a Deus”, “Santa Nit/Noite de Deus” e un “Pupurri de Panxoliñas”, sendo todas elas moi aplaudidas.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano

A las 19,30 horas del jueves día 126 de diciembre de 2021 igual que en años precedentes, nuestro Centro colaboró en la Maratón de TV3, participando en la XX edición del festival de “Nadales” que se celebró en el Teatro Municipal de l`Escorxador de Lleida. El acto fue organizado por la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida ante numeroso público y autoridades locales. Actuaron las Entidades por este orden: Centro Galego, Casa de Cantabria, Casa de Aragón, Casa de Castilla y León, Casa de Extremadura y Casa de Andalucía. Nuestro Centro fue representado por la“Coral l´ Estel”, bajo la dirección de Gemma M. Naranjo Yuste, interpretaron las siguientes canciones: “Adeste Fideles”, “Gloria a Dios”, “Santa Nit/Noche de Dios”y un “Pupurri de Villancicos”, siendo todas ellas muy aplaudidas.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

Misa Intercentros

13 diciembre 2021

O luns día 13 de decembro de 2021, as 20 horas na Igrexa San Juan Bautista de Lleida, celebrouse unha MISA INTER CENTROS REXIONAIS , oficiada po lo Señor bispo da Dioceses de Lleida Excmo. e Rvdo. D. Salvador Giménez Valls, cantada po los grupos corais seguintes: “ROMERO Y JARA” da Casa de Andalucía; “RAICES DE ZAHUTE” da Casa de Aragón, “NACENCIA” do Centro Extremeño e, o “Coral l`Estel” que representou o Centro Galego de Lleida. Acompañáronnos varias autoridades locais e número público que enchía e Igrexa. Foi un rotundo éxito.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano

El lunes día 13 de diciembre de 2021, a las 20 horas en la Iglesia San Juan Bautista de Lleida, se celebró una MISA INTER CENTROS REGIONALES, oficiada por el Señor Obispo de la Diócesis de Lleida Excmo. y Rvdo. D. Salvador Giménez Valls, cantada por los grupos corales siguientes: “ROMERO Y JARA” de la Casa de Andalucía, “RAICES DE ZAHUTE” de la Casa de Aragón, “NACENCIA” del Centro Extremeño y la Coral l`Estel” que representó al Centro Galego de Lleida. Nos acompañaron varias autoridades locales y número público que llenaba la Iglesia. Fue un rotundo éxito.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

Conferencia no Centro Galego / Conferencia en el Centro Gallego

2 diciembre 2021

O Xoves día 2 de decembro de 2021, ás 20 horas no local social do Centro Galego de Lleida, e dentro da programación da Semana Cultural da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, tivo lugar unha conferencia baixo o título, “Novos modelos de Sociedades Culturais: O reto de capitalizar talentos”, impartida por D. Xosé Carlos García González, Filólogo e Escritor, Director do programa “Ecos Dá Terra” de Radio Tele Taxi, Presidente de “Xuntanzas de Catalunya”, sendo acompañados polo Presidente da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme García Mir; e, os Presidentes das outras casas rexionáis que forman parte da Federación, ademais do numeroso público que enchía completamente o local social. Cabe resaltar que durante a súa intervención actuou un “Gaiteiro”, e, ao finalizar a súa intervención, por algúns dos antigos membros do Coro Cengallei, foron interpretadas as cancións “Alalá de Lemos” e o Himno Galego e, a Presidenta da Casa de Cantabria María Eugenia Fernández Puente, recitou dúas poesías dedicadas a Pepe Terceiro Folgar.

Ao final, foron intercambiados unhos agasallos entre o secretario do Centro Gallego, o Presidente da Federación de Lleida e o conferenciante. Foi todo un grande éxito.

Foto: Carlos Alonso Bellmunt

Ver máis Fotos

Castellano

El Jueves día 2 de diciembre de 2021, a las 20 horas en el local social del Centro Gallego de Lleida, y dentro de la programación de la Semana Cultural de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, tuvo lugar una conferencia bajo el título, “Novos modelos de Sociedades Culturais: O reto de capitalizar talentos”, impartida por D. Xosé Carlos García González, Filólogo y Escritor, Director del programa “Ecos Da Terra” de Radio Tele Taxi, Presidente de “Xuntanzas de Catalunya”, siendo acompañados por el Presidente de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, D. Cosme García Mir; y los Presidentes de las otras casas regionales que forman parte de la Federación, además del numeroso público que llenaba completamente el local social. Cabe resaltar que durante su intervención actuó un “Gaiteiro”, y, al finalizar su intervención, por algunos de los antiguos miembros del Coro Cengallei, fueron interpretadas las canciones “Alala de Lemos” y el Himno Gallego y, la Presidenta de la Casa de Cantabria María Eugenia Fernández Puente, recitó dos poesías dedicadas a Pepe Terceiro Folgar.  

Al final, fueron intercambiados unos regalos entre el secretario del Centro Gallego, el Presidente de la Federación de Lleida y el conferenciante. Fue todo un gran éxito.

Foto: Carlos Alonso Bellmunt

Ver más fotos

Pregón Semana Cultural Federación

25 noviembre 2021

Ás 20 horas do día 25 de decembro de 2021, a Federación Provincial de Casas e Centros Rexionais de Lleida iniciou as súas xornadas culturais, que se prolongarán ata o día 5 de decembro, segundo explicou o seu Presidente Cosme García. A inauguración das xornadas celebrouse no Teatre Municipal de “l`Escorxador” cun pregón, a cargo do Vicepresidente ol Goberno de Aragón, D. Arturo Aliaga López. A Continuación por parte da Federación, fíxose un acto de recoñecemento pola súa labor nas entidades que a compoñen, ás seguintes persoas: entre outros, á socia do Centro Galego de Lleida, Dña. Maria Alba Gil Bardanca. Acto seguido, levouse a cabo un extraordinario concerto de Habaneras a cargo do grupo lleidatá “Arrels de la Terra Ferma,  todo resultou un grande éxito.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano

A las 20 horas del día 25 de Noviembre de 2021, la Federación Provincial de Casas y Centros Regionales de Lleida inició sus jornadas culturales, que se prolongarán hasta el día 5 de diciembre, según explicó su Presidente, Cosme García. La inauguración de las jornadas se celebró en el Teatre Municipal de “l` Escorxador” con un pregón, a cargo del Vicepresidente del Gobierno de Aragón, D. Arturo Aliaga López. A continuación por parte de la Federación, se hizo un acto de reconocimiento por la su labor en las entidades que la componen, a las siguientes personas: entre otros, a la socia del Centro Gallego de Lleida, Dña. María Alba Gil Bardanca. Acto seguido, se llevó a cabo un extraordinario concierto de Habaneras a cargo del grupo lleidatá “Arrels de la Terra Ferma”,  resultando todo, un gran éxito.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

Patrón de Galicia no Centro Galego

24 julio 2021

Ás 14,00 horas, do sábado día 24 de xullo de 2021, no restaurante do Centro  Galego de Lleida, celebrouse cun «xantar», a festividade do Patrón de Galicia, asistindo á mesma, varios socios e socias da Entidade, así como algúns amigos e simpatizantes. Tamén nos acompañaron as seguintes autoridades locais; Sandra Castro, 3º tenente alcalde,  Paco  Cerdà, 5º tenente alcalde e Begoña Iglesias, concelleiros do » Ajuntament» de Lleida; o párroco da parroquia de Sant Jaume, Daniel Turmo, o Presidente da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, Cosme García, o Presidente do Centro Extremeño, Ramón González, o Vicepresidente da Casa de Andalucía, Ferrán López e, a Directora da escola de baile e responsable da Xuventude da Casa de Andalucía, María Piedad Martín. O acto rematouse, coa preparación e degustación dunha queimada, resultando todo un grande éxito.

Foto: Cosme Garcia

Ver máis fotos

Castellano

A las 14,00 horas, del sábado día 24 de julio de 2021, en el restaurante del Centro Galego de Lleida, se celebró con un «almuerzo», la festividad del Patrón de Galicia, asistiendo a la misma, varios socios y socias de la Entidad, así como algunos amigos y simpatizantes. También nos  acompañaron las siguientes autoridades locales; Sandra Castro, 3º teniente alcalde, Paco Cerdà, 5º teniente alcalde y Begoña Iglesias, concejales del «Ajuntament» de Lleida; el párroco de la parroquia de Sant Jaume, Daniel Turmo, el Presidente de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, Cosme García, el Presidente del Centro Extremeño, Ramón González, el Vicepresidente de la Casa de Andalucía, Ferrán López, y la Directora de la escuela de baile y responsable de Juventud de la Casa de Andalucía, María Piedad Martín. El acto se remató, con la preparación y degustación de una «queimada», resultando todo un gran éxito.

Foto: José Domínguez

Ver más fotos

Fanalest de Sant Jaume 2021

20 julio 2021

Ás 19,00 horas do martes día 20 de xullo de 2021, no Oratorio do » Peu do Romeu» da Capela de Sant Jaume de Lleida, tivo lugar a entrega de premios, do LXXIX concurso de «Fanalest de Sant Jaume» do ano 2021. O Presidente do Centro Galego de Lleida D. José Terceiro Folgar, entregou o premio ao » BotaFanalet» da “Llar Terres de Ponent” de Lleida que resultou elixido polo Xurado, pola simboloxía co Botafumeiro da Catedral de Santiago de Compostela.

Fotos: Cosme García Mir

Ver máis fotos

Castellano

A las 19,00 horas del martes día 20 de julio de 2021, en el Oratorio del «Peu del Romeu» de la Capilla de Sant Jaume de Lleida, ha tenido lugar la entrega de premios del LXXIX concurso de «Fanalest de Sant Jaume» del año 2021. El Presidente del Centro Galego de Lleida D. José Terceiro Folgar, entregó el premio al «BotaFanalet» de la Llar Terres de Ponent de Lleida que resultó elegido por el Jurado, por la simbología con el Botafumeiro de la Catedral de Santiago de Compostela.

Fotos: Cosme García Mir

Ver más fotos

Poemas musicales 2021

28 junio 2021

O luns día 28 de xuño de 2021, ás 20,00 horas, no teatro de L’ escorxador de Lleida, celebrouse o festival poético- musical, organizado pola Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, actuando por esta orde: a Casa de Aragón, o Centro Estremeño, a Casa de Castela e León, a Casa de Cantabria, o Centro Galego e a Casa de Andalucía. O Centro Galego, estivo representado pola Coral l’ Estel de Lleida, dirixida pola Directora Dna. Gemma Naranjo Yuste, interpretando os seguintes temas: «Cantares» de Juan Manuel Serrat, «O voso galo comadre», «Non abano» de Emilia Pardo Bazán, » Alalá dá Pena», » Predestinados», «Cura o Mon», e «Sant Jaume ve de Galicia». Os poemas foron recitados polo rapsoda, Juan Carlos Rodríguez Blancas. A actuación do noso Centro, foi moi aplaudida, polo público asistente.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano

El lunes día 28 de junio de 2021, a las 20,00 horas, en el teatro de L’ escorxador de Lleida, se ha celebrado el festival poético- musical, organizado por la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, actuando por este orden: la Casa de Aragón, el Centro Extremeño, la Casa de Castilla y León, la Casa de Cantabria, el Centro Galego y la Casa de Andalucía. El Centro Galego, estuvo representado por la Coral l’ Estel de Lleida, dirigida por la Directora Dña. Gemma Naranjo Yuste, interpretando los siguientes temas: «Cantares» de Juan Manuel Serrat, «O voso galo comadre», «No abano» de Emilia Pardo Bazán, «Alalá da Pena», «Predestinados», «Cura el Mon», y «Sant Jaume ve de Galicia». Los poemas han sido recitados por el rapsoda, Juan Carlos Rodríguez Blancas. La actuación de nuestro Centro, fue muy aplaudida, por el público asistente.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

Festas de Sant Anastasi / Fiestas de San Anastasio

11 mayo 2021

O martes día 11 de maio de 2021, a Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, con motivo das festas dedicadas ao seu Patrón “SANT ANASTASI”, organizou vía “ONLINE”, un acto, no que participaron, tódalas casas da Federación. O noso Centro, tamén contribuíu cun saúda do noso presidente, José Terceiro Folgar e con varias fotografías de anos anteriores, acompañados musicalmente coa canción “A Rianxeira”, que no seu día gravou, a nosa Coral Cengallei.

Foto: Centro Galego

Ver más fotos

Castellano

El martes día 11 de mayo de 2021, la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, con motivo de las fiestas dedicadas a su Patrón “SANT ANASTASI”, organizó vía «ONLINE», un acto, en el que han participado, todas las casas de la Federación. Nuestro Centro, también contribuyó con un saluda de nuestro presidente, José Terceiro Folgar y con varias fotografías de años anteriores, acompañados musicalmente con la canción “A Rianxeira”, que en su día grabó, nuestra Coral Cengallei.

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver más fotos

Sant Jordi no Centro Galego / San Jorge en el Centro Galego

23 abril 2021

O día 23 de abril de 2021, no local social do Centro Galego de Lérida, entre as 11 e 12 horas da mañá e, de 17 a 19 horas da tarde, polo Presidente da Entidade, D. Xosé Terceiro Folgar e a Presidenta da Vogalía da Muller, Dna. Marta Roigé Mostany, foille entregada unha ROSA ás socias e esposas dos socios, unha ROSA para celebrar o Día de Sant Jordi, todo iso seguindo estrictamente, todas as medidas de seguridade, para evitar posibles contaxios do Covid 19.

Ver máis fotos

Fotos: Centro Galego

Castellano

El día 23 de abril de 2021, en el local social del Centro Galego de Lérida, entre las 11 y 12 horas de la mañana y, de 17 a 19 horas de la tarde, por el Presidente de la Entidad D. José Terceiro Folgar y la Presidenta de la Vocalía de la Mujer, Dña. Marta Roigé Mostany, le fue entregada una ROSA a las socias y esposas de los socios, para celebrar el Día de Sant Jordi, todo ello siguiendo estrictamente, todas las medidas de seguridad, para evitar posibles contagios del Covid 19.

Ver más fotos

Fotos: Centro Galego

Presentación revista Xurdimento

12 febrero 2021

O venres día 12 de febreiro de 2021, ás 17,00 horas, no local social da Entidade, e extremando as medidas de seguridade, para evitar a propagación do COVID 19, procedeuse á presentación “ONLINE” do número 34 da Revista Xurdimento que este ano, estivo a cargo de D. José Crespín Gómez, Subdelegado do Goberno de España en Lleida, facendo a presentación da mesma, nas tres linguas usadas polos escritores da revista: galego, castelán e catalán, foi un gran detalle moi ben acollido por todos os presentes. A continuación polo Presidente do Centro Galego Sr. Terceiro, foille entregado un obsequio como agradecemento, e acto seguido escoitouse e visualizou un vídeo que a Agrupación Saudade de Barcelona, editou con motivo do seu 25 aniversario da súa fundación. O socio, José Luís Raposo Toja, fixo a gravación do acto, cando estea dispoñible, participarase a todos, para que poidan visionala e escoitala.

Ver máis fotos

Castellano

El viernes día 12 de febrero de 2021, a las 17,00 horas, en el local social de la Entidad, y extremando las medidas de seguridad, para evitar la propagación del COVID 19, se procedió a la presentación ONLINE” del número 34 de la Revista Xurdimento  que este año, estuvo a cargo de D. José Crespín Gómez, Subdelegado del Gobierno de España en Lleida, haciendo la presentación de la misma, en las tres lenguas usadas por los escritores de la revista: gallego, castellano y catalán, fue un gran detalle muy bien acogido por todos los presentes. A continuación por el Presidente del Centro Galego Sr. Terceiro, le fue entregado un obsequio como agradecimiento, y acto seguido se escuchó y visualizó un video que la Agrupación Saudade de Barcelona, editó con motivo de su 25 aniversario de su fundación. El socio, José Luis Raposo Toja, ha hecho la grabación del acto, cuando esté disponible, se participará a todos, para que puedan visionarla y escucharla.

Ver más fotos

Cesta de Nadal / Cesta de Navidad

5 febrero 2021

O venres día 05 de febreiro de 2021, no restaurante do Centro Galego de Lleida, foi entregada por Nuria Molina Checa, a Cesta de Nadal, a D. Florencio García Cuenca, que se sorteaba en combinación coa Lotería Nacional do día 22/12/2020. Noraboa ao gañador.

Castellano

El viernes día 5 de febrero de 2021, en el restaurante del Centro Galego de Lleida, fue entregada por Nuria Molina Checa, la Cesta de Navidad, a D. Florencio García Cuenca, que se sorteaba en combinación con la Lotería de Navidad del día 22-12-2020. Enhorabuena al ganador

CONCIERTO DE VILLANCICOS ONLINE

19 diciembre 2020

O sábado dia 19 de decembro de 2020, a nosa Entidade, igual que todos los anos, participou “ON LINE”, no “TRADICIONAL CONCERTO DE VILLANCICOS” organizado pola Federación de Casas e Centros Rexionáis de Lleida, que poden volver a visualizar e escoitar se o desexan, no ligazón seguinte: https//www.facebook.com/1832509747/posts/10214905641154522/?d=n

Castellano

El sábado la dice 19 de diciembre de 2020, nuestra Entidad, igual que todos  los años, participó “ONLINE”, en el “TRADICIONAL  CONCIERTO DE  VILLANCICOS” organizado por la Federación de Casas y Centros  Regionales de Lleida, que pueden volver a visualizar y escuchar si lo desean, en el enlace siguiente: https//www.facebook.com/1832509747/posts/10214905641154522/?d=n

Conferencia Semana Cultural Federación

20 noviembre 2020

O venres día 20 de Novembro de 2020, as 20 horas, conferencia “0N LINE” impartida por D. Xosé Carlos García González, Filólogo e Escritor, Director do programa Ecos da Terra en Radio Tele Taxi. Presidente de Xuntanzas de Catalunya, sobre o tema “Galicia Territorial e Galicia Exterior: Unha xeneración, dous mundos”. Que poden volver a escoitar no seguinte enlace: https//fb.watch/1TPeazfVqf/

Castellano

El viernes día 20 de Noviembre de 2020, las 20 horas, conferencia “0NLINE” impartida por D. José Carlos García González, Filólogo y Escritor, Director del programa “Ecos de la Tierra en Radio Tele Taxi”. Presidente de Reuniones de Catalunya, sobre el tema “Galicia Territorial y Galicia Exterior: Una  generación, dos mundos”. Que pueden volver a escuchar en el siguiente enlace: https//fb.watch/1TPeazfVqf/.

Ver más fotos

Poemas musicales Online

22 julio 2020

O domingo día 12 de Xullo de 2020, a nosa Entidade, participou no Recital Poético-musical, organizado “online”, pola Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, que poden volver visualizar e escoitar se o desexan, pulsando a ligazón Seguinte:  https://youtu.be/HM2h4n9zbe4

Castellano

El domingo día 12 de Julio de 2020, nuestra Entidad, participó en el Recital Poético-musical, organizado “ONLINE”, por la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, que pueden volver a visualizar y escuchar se lo desean, pulsando el enlace siguiente:  https://youtu.be/HM2h4n9zbe4