Conferencia no Centro Galego / Conferencia en el Centro Galego

10 marzo 2020

Ás 19 horas do martes día 10 de marzo de 2020, e organizado pola Vogalía da Muller do Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia), celebrouse unha conferencia impartida polo historiador e xornalista D. JORDI CURCO I PUEYO, baixo o título ¿Lleida é nome de Muller?. O conferenciante fixo unha exposición das rúas de Lleida e, das 88 que levan nome de muller, detallando minuciosamente as circunstancias polas que a Paeria, lle asignou o nome. Ao final, a Presidenta da Vogalía da Muller, Dona Marta Roigé Mostany, entregoulle un Obsequio o conferenciante. Foi un grande éxito.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
A las 19 horas del martes día 10 de marzo de 2020, y organizado por la Vocalía de la Mujer del Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia), se ha celebrado una conferencia impartida por el historiador y periodista D. JORDI CURCO I PUEYO, bajo el título ¿Lleida es nombre de Mujer?. El conferenciante hizo una exposición de las calles de Lleida y, de las 88 que llevan nombre de mujer, detallando minuciosamente las circunstancias por las que la Paeria, le asignó el nombre. Al final, la Presidenta de la Vocalía de la Mujer, Dña. Marta Roigé Mostany, le entregó un Obsequio al conferenciante. Ha sido un gran éxito.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

Misa, Asamblea e Xantar de Irmandade/ Misa, Asamblea y Comida de Hermandad

23 febrero 2020

O Domingo día 23 de febreiro de 2020, ás 12,30 horas, celebración da Santa misa na igrexa parroquial de “Sant Jaume” cantada pola coral “L`Estel del Cercle de Belles Arts de Lleida” e, ás 13,30 horas, no local social da nosa Entidade, tivo lugar a Asemblea Xeral Ordinaria dos socios na que, seguindo a orde do día, procedeuse a ler a acta da asemblea anterior que foi aprobada por unanimidade; acto seguido o Secretario leu o estado das contas da Entidade mailos orzamentos para o ano 2020 que foron aprobados por unanimidade; o vicesecretario leu un resumo das actividades levadas a cabo no ano 2019 e un anticipo das que se ten a desenrolar no ano 2020 na Entidade; despois e seguindo o contido dos artigos 16 e 21 dos estatutos, procedeuse a confirmar a Xunta directiva quedando da seguinte forma: Presidente, D. Xosé Terceiro Folgar; Vicepresidenta Dª. María Alba Gil Bardanca; Secretario D. Eligio Suevos Otero, Tesoreiro D. Antonio Sanmartín Sanmartín; Vocal de Organización dos actos D. Xosé Domínguez Rodríguez; Pta. Vogalía da Muller, Dª. Marta Roigé Mostany, Vogal relacións Públicas, Dª. Dolores Blanco Roo, e Vogales, D. Victoriano Camilo Rocha González e D Xosé Gigato Trujillo. Despois tódolos asistentes degustaron un bo viño procedente de Galicia e máis un apetitoso aperitivo.
Acto seguido tódolos asistentes remataron a xornada cun bo xantar de irmandade con queimada incluída, e sendo todo ilo amenizado polo conxunto musical GRUPO THE GOLDEM SAXO”, que nos deu un extraordinario recital de música. Tamén nos acompañaron os concelleiros do “Ajuntament” de Lleida, D. Francesc Josep Cerdà Esteve, Dona Regina Cairol Berengueres; o Subdelegado de Defensa en Lleida Coronel DEM, D. Fernando Rodríguez de Rávena, ademais do Presidente da Federación de Casa e Centros Rexionais de Lleida D. Cosme García i Mir. Todo rematou con grande éxito.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
El Domingo día 23 de  febrero de 2020, a las 12,30 horas, celebración de la Santa misa en la iglesia parroquial de “Sant Jaume” cantada por la coral “L`Estel del Cercle de Belles Arts de Lleida” y, a las 13,30 horas, en el local social de nuestra Entidad, tuvo lugar a Asamblea General Común de los socios en la que, siguiendo la orden del día, se procedió a leer el acta de la asamblea anterior que fue aprobada por unanimidad; acto seguido el Secretario leyó el estado de las cuentas de la Entidad y los presupuestos para el año 2020 que fueron aprobados por unanimidad; el vicesecretario leyó un resumen de las actividades llevadas a cabo en el año 2019 y un anticipo de las que se previsto desenrollar en el año 2020 en la Entidad; después y siguiendo el contenido de los artículos 16 y 21 de los estatutos, se procedió a confirmar la Xunta directiva quedando de la siguiente forma: Presidente, D. José Tercero Folgar; Vicepresidenta Dª. María Alba Gil Bardanca; Secretario D.  Eligio Suevos Otero,  Tesorero D. Antonio Sanmartín Sanmartín; Vocal de Organización de los actos D. José Domínguez Rodríguez;  Pta. Vocalía de la Mujer, Dª. Marta  Roigé  Mostany, Vocal relaciones Públicas, Dª. Dolores Blanco Roo, y  Vocales, D. Victoriano Camilo Rocha González y D José Gigato Trujillo. Después todos los asistentes degustaron un buen vino procedente de Galicia y más un apetitoso aperitivo.
Acto seguido todos los asistentes, finalizaron la jornada con un bueno almuerzo de hermandad con queimada incluida, y siendo todo irlo amenizado por el conjunto musical GRUPO THE GOLDEM SAXO”, que nos dio un extraordinario recital de música. También nos acompañaron los concejales del “Ajuntament” de Lleida, D.  Francesc Josep  Cerdà Esteve, Doña Regina Cairol Berengueres; el Subdelegado de Defensa en Lleida, Coronel DEM, D. Fernando Rodríguez de Rávena, además del Presidente de la Federación de Casa y Centros Regionales de Lleida D. Cosme García i  Mir. Todo finalizó con gran éxito.


Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver más fotos

Presentación da revista Xurdimento / Presentación de la revista Xurdimento

21 febrero 2020

O venres día 21 de xaneiro de 2020, ás 20,00 horas, e cun cheo total do local social da Entidade, procedeuse á presentación do número 33 da Revista “Xurdimento 2020” a cargo de D. Antonio Casas Calviño, Subsecretario Xeral de Emigración da Xunta de Galicia. O Presidente do Centro, Sr. José Terceiro Folgar, deu a benvida a todos os presentes, socios, amigos e simpatizantes, e moi especialmente ás distintas Autoridades locais que nos acompañaban, entre elas o Subdelegado do Goberno en Lleida D. José Crespín Gómez; os “rexedores” do concello de Lleida, D. Jaume Rutllant i Casas,D. Francesc Josep Cerdá Esteve, Dona. Elena Ferre Toldrà, Dona. Marisa Xardri Pujol, e D. José Luis Osorio Fernández; o presidente da Federación de Casas e Centros  Rexionais de Lleida, D. Cosme García i Mir; o presidente dos pesebristas de Lleida, D. Jordi Curcó Pueyo, ademais dos presidentes das Casas Rexionais que pertencen á Federación de Lleida. Tamén nos acompañaron a presidenta da Irmandade Galega de Rubí (Barcelona), Dona. Silvia Castañeda, o presidente a Asociación Cultural Galega de Saudade (Barcelona), D. Francisco Javier Rodríguez López e o seu tesoureiro, D. Senén López, o famoso locutor de radio, Manolo Valdés e, o Profesor da Universidade de Lleida D. Amat Baró González. Ao finalizar o acto, o Presidente do Centro, entregoulle un agasallo ao conferenciante. Despois, todos os presentes foron obsequiados cun viño galego e un ágape. Foi todo un grande éxito.

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver máis fotos

Castellano
El viernes día 21  de enero  de 2020, a las 20,00 horas, y con un lleno total del local social de la Entidad, se procedió a la presentación del número 33 de la Revista “Xurdimento 2020” a cargo de D. Antonio Casas Calviño, Subsecretario General de Emigración de la Xunta de Galicia. El Presidente del Centro, Sr. José Terceiro Folgar, dio la bienvenida a todos los presentes, socios, amigos y simpatizantes, y muy especialmente a las distintas Autoridades locales que nos acompañaban, entre ellas el Subdelegado del Gobierno en Lleida D. José Crespín Gómez, los “regidores” del ayuntamiento de Lleida; D. Jaume Rutllant i Casas, D.  Francesc Josep  Cerdá Esteve, Doña. Elena Ferre Toldrà, Doña. Marisa Xardri Pujol, y D. José Luis Osorio Fernández, el Presidente de la Federación de Casas Regionales de Lleida, D. Cosme García i  Mir, el presidente de los pesebristas de Lleida, D. Jordi Curcó Pueyo, además de los presidentes de las casas regionales que pertenecen a la Federación de Lleida. También nos acompañaron, la presidenta de la “Irmandade” Galega de Rubí (Barcelona), Doña. Silvia Castañeda, el Presidente de la Asociación Cultural Galega de Saudade (Barcelona), D. Francisco Javier Rodríguez López y su tesorero, D. Senén López, el famoso locutor de radio, Manolo Valdés y el Profesor de la Universidad de Lleida D. Amat Baró González. Al finalizar el acto, el Presidente del Centro le entregó un obsequio al conferenciante. Después, todos los presentes fueron obsequiados con un vino gallego y un ágape. Fue todo un gran éxito.

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver más fotos

Conferencia no Centro Galego / Conferencia en el Centro Galego

20 febrero 2020

Ás 20,00 horas do xoves día 20 de febreiro de 2020, no local social da Entidade, D. Francesc Guillaumet Pijuán, director do diario A Mañá de Lleida, pronunciou unha conferencia baixo o título “Prensa escrita ou prensa dixital”. O conferenciante fixo unha disertación moi detallada da evolución dos periódicos tanto escrita como dixital. Acompañáronnos as seguintes Autoridades locais; Subdelegado do Goberno en Lleida, D. José Crespín Gómez, os concelleiros do “Ajuntament” de Lleida, D. Felix Larrosa Piqué Xefe da Oposición; Dna. Bogoña Iglesias Delgado, D. Paco Cerdá Esteve, D. Sergio González Arroio e D. Javi Palau Altarriba; e o presidente da Federación de casas e Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme García Mir. Unha vez finalizado o acto, todos os asistentes degustaron un refrixerio regado con viño do Ribeiro. Todo foi un rotundo éxito.

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver máis fotos

Castellano
A las 20,00 horas del jueves día 20 de febrero de 2020, en el local social de la Entidad, D. Francesc Guillaumet Pijuán, director del diario La Mañana de Lleida, pronunció una conferencia bajo el título “Prensa escrita o prensa digital”. El conferenciante hizo una disertación muy detallada de la evolución de los periódicos intento escrita cómo digital. Nos acompañaron las siguientes Autoridades locales; Subdelegado del Gobierno en Lleida, D. José Crespín Gómez, los concejales del “Ajuntament” de Lleida, D. Felix Larrosa Piqué Jefe de lana Oposición; Dña. Bogoña Iglesias Delgado, D. Paco Cerdá Esteve, D. Sergio González Arroyo y D. Javi Palau Altarriba; y el presidente de la Federación de casas y Centros Regionales de Lleida, D. Cosme García Mir. Una vez finalizado el acto, todos los asistentes degustaron un refrigerio regado con vino del Ribeiro. Todo fue un rotundo éxito.

Foto: Dionisio Paul Torralba

 

Ver mas fotos

Debuxos nenos e chocolatada / Dibujos niños y chocolatada

19 febrero 2020

O mércores día 19 de febreiro de 2020, ás 18,30 horas, no local social da Entidade, os nenos, fillos e netos, dos socios do Centro, fixeron unhos divertidos debuxos; ó mesmo tempo celebráronse interesantes e disputadas partidas de cartas e de parchís. Unha vez rematados os actos, todos foron obsequiados cun saboroso e rico chocolate acompañado dunha exquisita coca doce e creps.

Foto: Nuria Molina Checa

Ver máis foto

Castellano
El miércoles día 19 de febrero de 2020, a las 18,30 horas, en el local social de la Entidad, los niños, hijos y netos, de los socios del Centro, hicieron unos divertidos dibujos; al mismo tiempo se celebraron interesantes y disputadas partidas de cartas y de parchís. Una vez finalizados los actos, todos fueron obsequiados con un sabroso y rico chocolate acompañado de una exquisita coca dulce y creps.

Foto: Dionisio Paul Torralba

 

Ver más fotos

Demostración Culinaria no Centro Galego / Demostración Culinaria en el Centro Galego

18 febrero 2020

O martes día 18 de febreiro de 2020, ás 19,30 horas e no local social do Centro Galego de Lleida, levouse a cabo unha demostración culinaria de diferentes pratos salgados e doces que os socios e simpatizantes achegaron, contando coa presenza do concelleiro do “Ajuntament” de Lleida, D. Francesc Josep Cerdà Esteve.  O acto finalizou coa degustación, por tódolos presentes, dos múltiples, exquisitos e variados pratos, tal como se pode ver na foto adxunta. O Presidente da Entidade e a Presidenta da Vogalía da muller, entregáronlle os participantes una planta. Foi todo un grande éxito.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
El martes día 18 de febrero de 2020, a las 19,30 horas y en el local social del Centro Gallego de Lleida, se llevó a cabo una demostración culinaria de diferentes platos salados y dulces que los socios y simpatizantes acercaron, contando con la presencia del concejal del “ Ajuntament” de Lleida, D.  Francesc Josep  Cerdà Esteve.  El acto finalizó con la degustación, por todos los presentes, de los múltiples, exquisitos y variados platos, tal como se puede ver en la foto adjunta. El  Presidente de la Entidad y la Presidenta de la Vocalía de la mujer, le entregaron a todos los participantes una planta. Fue todo un grande éxito.

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver más fotos

Inauguración Semana Cultural no Centro Galego/Inauguración Semana Cultural en el Centro Galego.

17 febrero 2020

Ás 09,30 horas do luns día 17 de Febreiro de 2020, as compoñentes da Vogalía da Muller, reuníronse no local social do Centro Galego, para preparar a exposición dos traballos manuais realizados durante o curso, como inicio da Semana Cultural da Entidade, e celebralo cun xantar de irmandade no restaurante do Centro.
Pola tarde, ás 19,00 horas, polo Presidente da Entidade, D. José Terceiro Folgar, a Presidenta da Vogalía da Muller, Dñª. Marta Roigé Mostany, e a profesora de “patchwork”, Dna. María Alba Gil Bardanca, foi inaugurada a Semana Cultural do Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia), contando coa presenza do “7º tenient d´ alcalde de l` Ajuntament” de Lleida, D. Francesc Josep Cerdà Esteve. Ao final  do acto, foi ofrecido a todos os asistentes, un ágape regado con viño do Ribeiro.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
A las 09,30 horas del lunes día 17 de Febrero de 2020, las componentes de la Vocalía de la Mujer, se reunieron en el local social del Centro Gallego, para preparar la exposición de los trabajos manuales realizados durante lo curso, como inicio de la Semana Cultural de la Entidad, y celebrarlo con un almorzar de hermandad en el restaurante del Centro.
Por la tarde, a las 19,00 horas, por el Presidente de la Entidad, D. José Terceiro Folgar, la Presidenta de la Vocalía de la Mujer, Dñª. Marta  Roigé  Mostany, y la profesora de “patchwork”, Dña. María Alba Gil Bardanca, fue inaugurada la Semana Cultural del Centro Gallego de Lleida (Casa de Galicia), contando con la presencia del 7º teniente alcalde del “Ajuntament” de Lleida, D.  Francesc Josep  Cerdà Esteve. Al final  del acto, fue ofrecido a todos los asistentes, un ágape regado con vino del Ribeiro.


Foto: Gloria Farré Prunera

Ver más fotos

Festa da Matanza do Porco 2020

26 enero 2020

O Domingo día 26 de xaneiro de 2020, ás 14 horas, o Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia) celebrou no seu local social situado na Rúa Pare Palau, número 2 de Pardinyes, “A Matanza do Porco”. Esta celebración reuniu a un numeroso grupo de comensais, sendo acompañados tamén polos concelleiros do Concello de Lleida D. Felix Larrosa Pique, Dña. Marisa Xandri Pujol e, D. Francesc Josep Cerdá Esteve; o Subdelegado de Defensa Coronel DEM, D. Fernando Rodríguez de Rávena e, o Presidente da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme García i Mir, que puideron degustar un xantar baseado en produtos derivados do porco, rematando coa clásica bebida da nosa terra: ¡A QUEIMADA! grazas ó noso socio, Xosé Domínguez e aos membros da Xunta directiva que lle axudaron. Todo saíu moi ben.

Foto: Juan Rdríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano

El Domingo día 26 de enero de 2020, a las 14 horas, el Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia) celebró en su local social situado en la Calle Pare Palau, número 2 de Pardinyes, “La Matanza del Cerdo”. Esta celebración reunió a un numeroso grupo de comensales, siendo acompañados también por los concejales del Ayuntamiento de Lleida D. Felix Larrosa Pique, Dña. Marisa Xandri Pujol y, D. Francesc Josep Cerdá Esteve; el Subdelegado de Defensa Coronel DEM, D. Fernando Rodríguez de Rávena y, el Presidente de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, D. Cosme García i Mir, que pudieron degustar un almuerzo basado en productos derivados del cerdo, finalizando con la clásica bebida de nuestra tierra: ¡A QUEIMADA! gracias a nuestro socio, José Domínguez y a los miembros de la Xunta directiva que le ayudaron. Todo salió muy bien.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

 

Ver más fotos

Entrega Premios Pesebristas “Cicle de Nadal 2019”

12 enero 2020

Ás 11,00 horas do domingo día 12 de xaneiro de 2020, no Auditorio Enric Selectos de Lleida, polo Presidente da “Agrupaciò Ilerdenca de Pessebristes” D. Jordi Curcó Pueyo, foron entregados os premios do “CICLE DE NADAL 2019”, entregado ao Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia), diploma de ACCÈSIT, que foi recibido pola Vicepresidenta do Centro, Dna. María Alba Gil Bardanca.

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver máis fotos

Castellano
A las 11,00 horas del domingo día 12 de enero de 2020, en el Auditorio Enric Granados de Lleida, por el Presidente de la “Agrupaciò Ilerdenca de Pessebristes” D. Jordi Curcó Pueyo, fueron entregados los premios del “CICLE DE NADAL 2019”, entregado al Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia), diploma de ACCÈSIT, que fue recibido por la Vicepresidenta del Centro, Dña. María Alba Gil Bardanca.

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver más fotos

 

Misa Inter-Centros 2019

13 diciembre 2019

O venres día 13 de decembro de 2019, ás 20 horas na Igrexa San Juan Bautista de Lleida, celebrouse unha MISA INTER CENTROS REXIONAIS en conmemoración do 37º Aniversario da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, oficiada polo Señor bispo da Dióceses de Lleida Excmo. y Rvdmo. D. Salvador Giménez Valls, cantada po los grupos corales seguintes: “ROMERO Y JARA” da Casa de Andalucía; “RAICES DE ZAHUTE” da Casa de Aragón, “NACENCIA” do Centro Extremeño e, o Coro “l´Estel del Cercle de Belles Arts de Lleida”, con M. Carme Papassenit o piano en representación do Centro Galego de Lleida. Acompañáronnos varias autoridades locais e numeroso público que enchía e Igrexa. Foi un rotundo éxito.

Foto: Juan Carlos Rodríguez Blancas

Ver máis fotos 

Castellano
El viernes día 13 de diciembre de 2019, a las 20 horas en la Iglesia Sano Juan Bautista de Lleida, se celebró una MISA INTER-CENTROS REGIONALES en conmemoración del 37º Aniversario de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, oficiada por el Señor obispo de la Diócesis de Lleida Excmo. y Rvdmo. D. Salvador Giménez Valls, cantada polvo los grupos corales siguientes: “ROMERO Y JARA” de la Casa de Andalucía; “RAICES DE ZAHUTE” de la Casa de Aragón, “NACENCIA” del Centro Extremeño y, el Coro l´ Estel del Cercle de Belles Arts de Lleida”, con M. Carme Papassenit el piano, en representación del Centro Gallego de Lleida. Nos acompañaron varias autoridades locales y numeroso público que llenaba e Iglesia. Fue un rotundo éxito.

Foto: Juan Carlos Rodríguez Blancas

Ver más fotos