Demostración de cociña / Demostración de cocina.

14 marzo 2017

Ás 18,00 horas do martes día 14 de marzo de 2017, no local social do Centro Galego de Lleida, as socias da Vogalía da Muller, María Alba Gil Bardanca e Ana González Álvarez, para conmemorar o día da Muller Traballadora, fixeron unha demostración culinaria, cociñando varios pratos salgados e doces, que foron degustados por tódolos presentes. Foi un grande éxito.
Demostración de cociña (5)

Foto: Maria Alba Gil Bardanca

Ver máis fotos

Castellano
A las 18,00 horas del martes día 14 de marzo de 2017, en el local social del Centro Galego de Lleida, las socias de la Vocalía de la Mujer, María Alba Gil Bardanca y Ana González Álvarez, para conmemorar el día de la Mujer Trabajadora, hicieron una demostración culinaria, cocinando varios platos salados y dulces, que fueron degustados por todos los presentes. Fue un gran éxito.

Calçotada 2017

12 marzo 2017

O Domingo día 12 de marzo de 2017, na Ermida de Grenyana, a nosa Asociación Cultural, celebrou a tradicional “calçotada” comezando ás 8:00 e finalizando ás 17:00 horas. Ás 11:00 horas na Ermida, asistimos á Santa Misa cantada polo coro Cengallei. Ás 14:00 horas todos demos boa conta dos ricos manxares, empezando polos “calçots” que coa saborosa salsa (de receita secreta) estaban estupendos; continuamos cun segundo prato de “monchetas”, longaíza e “chuletiñas” de cordeiro, todos eles regados cun bo viño do Ribeiro; e finalizamos coas sobremesas a base de deliciosos manxares ao cal mellor: tortas, pasteis e froita, sen faltar os licores e unha extraordinaria queimada. A xornada foi moi completa; acompañáronnos os concelleiros do Concello de Lleida; Dñª. Sara Mestres Llussà, D. Juan Vilella Jounou, D. Daniel Rubio Ruiz, D. Paco Cerdá Esteve, Dñª Rosa María Salmerón Pallarés; e o Presidente da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme García Mir. Cabe resaltar que a organización foi exquisita. A nosa máis sincera e fonda felicitación ó noso “chef” suplente, Victoriano Camilo Rocha González e ao equipo que lle axudou. Parabéns.

Calçotada 2017 (3)

Foto: Juan Rodriguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano

El Domingo día 12 de marzo de 2017, en la Ermita de Grenyana, nuestra Asociación Cultural, celebró la tradicional “calçotada” comenzando a las 8:00 y finalizando a las 17:00 horas. A las 11:00 horas en la Ermita, asistimos a la Santa Misa cantada por el coro Cengallei. A las 14:00 horas todos dimos buena cuenta de los ricos manjares, empezando por los “calçots” que con la sabrosa salsa (de receta secreta) estaban estupendos; continuamos con un segundo plato de “monchetas”, longaníza y “chuletiñas” de cordero, todos ellos regados con un buen vino del Ribeiro y finalizamos con la sobremesa a base de deliciosos manjares al cual mejor: tartas, pasteles y fruta, sin faltar los licores y una extraordinaria queimada. La jornada fue muy completa, nos acompañaron los concejales del Ayuntamiento de Lleida, Dñª. Sara Mestres Llussà, D. Juan Vilella Jounou, D. Daniel Rubio Ruiz, D. Paco Cerdá Esteve, y Dñª Rosa María Salmerón Pallarés, y el Presidente de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, D. Cosme García Mir. Nuestra más sincera y honda felicitación a nuestro“chef” suplente, Victoriano Camilo Rocha González y al equipo que le ayudó. Enhorabuena.

Calçotada 2017 (6)

Foto: María Alba Gil Bardanca

Ver más fotos

 

Actos no mes de marzo / Actos en el mes de marzo

1 marzo 2017

CALÇOTADA.
O domingo día 12 do marzal de 2017, celebrarémo-la tradicional CALÇOTADA na Ermida de Grenyana (mesmo sitio que nos anos anteriores) na que ás 11 horas terá lugar a Santa Misa cantada pola coral Cengallei. Os asistentes á Calçotada terán que ir provistos de garfos e panos de mesa. Haberá mesas e cadeiras.
Se algunha persoa non dispuxese de medio de transporte pódellelo comunicar na Oficina do Centro onde se lle solucionará o problema. Prezo por persoa: 16 €uros os socios e, 18 €uros os non socios. O límite da data de inscripción será o día 10 de marzo.
VOGALÍA DA MULLER
O martes día 14 de marzo ás 18 horas, a Vogalía da Muller, para conmemorar o día da Muller Traballadora, impartirá unhas demostracións culinarias.
CHARLAS CUARESMALES 2017:
Charlas Cuaresmales da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, que serán impartidas o xoves día 30 de marzo, e o venres día 31 de marzo, ás 20 horas. Ambos actos desenrolaranse no Local Social da Casa de Andalucía, C/ Avinguda d`Alacant 11 de Lleida.
12ª FEIRA DO MARISCO GALEGO EN LLEIDA
Os días 31 de marzo e 1 e 2 de abril, na chaira do campo de fútbol (mercadillo dos xoves), prevese celebrar en Lleida, “A FEIRA DO MARISCO”, con eventos gastronómicos e culturais galegos, en cuxa organización colaborará o noso Centro.
 
=============================================
Castellano
CALÇOTADA.
El domingo, día 12 de marzo de 2017, celebraremos la tradicional CALÇOTADA, en la Ermita de Grenyana, (mismo lugar que en años anteriores), en la que, a las 11 horas, tendrá lugar la Santa Misa cantada por la coral Cengallei. Los asistentes a la Calçotada, deberán ir provistos de tenedores, platos y servilletas. Habrá mesas y sillas.
Si alguna persona no dispone de medio de transporte, lo puede comunicar en la Oficina del Centro donde se le solucionará el problema. Precio por persona: 16 €uros para socios y 18 €uros para los no socios. El límite de la fecha de inscripción será el día 10 de Marzo.
VOCALÍA DE LA MUJER
El martes día 14 de marzo a las 18,00 horas, la Vocalía de la Mujer, para conmemorar el día de la Mujer Trabajadora, impartirá unas demostraciones culinarias.
CHARLAS CUARESMALES 2017:
Charlas Cuaresmales de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, que serán impartidas el jueves día 30 de marzo, y el viernes día 31 de marzo, a las 20 horas. Ambos actos se desarrollarán en el Local Social de la Casa de Andalucía C/ Avinguda d`Alacant 11 de Lleida.
12ª FERIA DEL MARISCO GALEGO EN LLEIDA
Los días 31 de marzo y 1 y 2 de abril, en la explanada del campo de fútbol (mercadillo de los jueves), se prevé celebrar en Lleida, “A FEIRA DO MARISCO”, con eventos gastronómicos y culturales gallegos, en cuya organización colaborará nuestro Centro.

Misa, Asemblea e Xantar de Irmandade no Centro Galego de Lleida

26 febrero 2017

O Domingo día 26 de Febreiro de 2017, ás 12,30 horas, celebración da Santa misa na igrexa parroquial de Sant Jaume e ás 13,30 horas, no local social da nosa Entidade, tivo lugar a Asemblea Xeral Ordinaria dos socios na que, seguindo a orde do día, procedeuse a ler a acta da asemblea anterior que foi aprobada por unanimidade; acto seguido o Secretario leu o estado das contas da Entidade mailos orzamentos para o ano 2017 que foron aprobados por unanimidade; o vicesecretario, leu un resumo das actividades levadas a cabo no ano 2016 e un anticipo das que se ten desenrolar no ano 2017 na Entidade; despois e seguindo o contido dos artigos 16 e 21 dos estatutos, procedeuse a confirmar a Xunta directiva, por un ano máis, quedando constituida da seguinte forma:
Presidente, D. Xosé Tercero Folgar; Vicepresidenta primeira Dª. María Alba Gil Bardanca; Secretario D. Eligio Suevos Otero, Vicesecretario D. Daniel Vila López, Tesoreiro D. Antonio Sanmartin Sanmartin; Vogal Organización actos D. Xosé Domínguez Rodríguez; Pta. Vogalía da Muller, Dª. Marta Roigé Mostany, Vogal relaciones Públicas, Dª. Dolores Blanco Roo, e Vogales, Carlos Alonso Bellmunt e D. Victoriano Camilo Rocha González. Despois tódolos asistentes degustaron un bo viño procedente de Galicia e máis un apetitoso aperitivo.
Acto seguido tódolos asistentes remataron a xornada cun bo xantar de irmandade con queimada incluída, e sendo todo ilo amenizado polo conxunto musical “Luigi y Carla”, que nos deu un extraordinario recital de música. Tamén nos acompañaron os concelleiros do “Ajuntament” de Lleida D. Francesc Josep Cerdà Esteve, D. Rafael Perís Martín, e D. José María Lorenzo Córdoba Alós, ademais do Presidente da Federación de Casa e Centros Rexionais de Lleida D. Cosme García i Mir. Todo acadou cun grande éxito.

misa-2

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
El domingo día 26 de Febrero de 2017, a las 12,30 horas, celebración de la Santa misa cantada por la coral Cengallei, en la iglesia parroquial de “Sant Jaume” y, a las 13,30 horas, en el local social de nuestra Entidad, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de los socios, en la que siguiendo el orden del día, se procedió a leer el acta de la asamblea anterior que fue aprobada por unanimidad; acto seguido el Secretario leyó el estado de las cuentas de la Entidad y los presupuestos para el año 2017 que fueron aprobados por unanimidad; el vicesecretario, leyó un resumen de las actividades llevadas a cabo en el año 2016 y un anticipo de las que se ha previsto desarrollar en el año 2017 en la Entidad; después y siguiendo el contenido de los artículos 16 y 21 de los estatutos, se procedió a proponer la nueva Xunta directiva, quedando constituida de la siguiente forma:
Presidente, D. José Tercero Folgar; Vicepresidenta primera Dª. María Alba Gil Bardanca; Secretario D. Eligio Suevos Otero, Vicesecretario D. Daniel Vila López, Tesorero D. Antonio Sanmartin Sanmartin; Vocal Organización actos D. José Domínguez Rodríguez; Pta. Vocalía de la Mujer, Dª. Marta Roigé Mostany, Vocal relaciones Públicas, Dª. Dolores Blanco Roo, y Vocales, Carlos Alonso Bellmunt y D. Victoriano Camilo Rocha González. Después todos los asistentes, degustaron un buen vino procedente de Galicia y un apetitoso aperitivo.
Acto seguido todos los asistentes remataron la jornada con un buen almuerzo de hermandad con queimada incluida, siendo todo ello amenizado por el conjunto musical “Luigi y Carla”, que nos dio un extraordinario recital de música. También nos acompañaron los Concejales del “Ajuntament” de Lleida D. Francesc Josep Cerdà Esteve, D. Rafael Perís Martín, y D. José María Lorenzo Córdoba Alós, además del Presidente de la Federación de Casa y Centros Regionales de Lleida D. Cosme García i Mir. Todo acabó con un gran éxito.

asemblea-2

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver más fotos

Presentación revista Xurdimento

25 febrero 2017

O venres día 24 de Febreiro de 2017, ás 20,00 horas, e cun cheo total do local social da Entidade, procedeuse á presentación do número 30 da Revista Xurdimento 2017 a cargo da Sra. RAQUEL ARIAS RODRÍGUEZ, Secretaria da mesa do Parlamento de Galicia. O Presidente do Centro, Sr. Xosé Terceiro Folgar, deu a benvida a todos os presentes, socios, amigos e simpatizantes, e moi especialmente ás distintas Autoridades locais que nos acompañaban, entre elas ós “rexedores” do concello de Lleida; Dñª. Sara Mestre Llussà, Dñª. Dolors López Aguilar, D. José Luis Osorio Fernández, e Dñª Rosa María Salmerón Pallaré; o Presidente da Federación de Casas Rexionais de Lleida, D. Cosme García i Mir, ademais dos presidentes das casas rexionais que pertencen á Federación de Lleida. Ao finalizar, tódolos presentes foron obsequiados cun viño galego e un ágape. Foi todo un grande éxito.

presentacion-revista-4

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano

El viernes día 24 de febrero de 2017, a las 20,00 horas, y con un lleno total del local social de la Entidad, se procedió a la presentación del número 30 de la Revista Xurdimento 2017 a cargo de la Sra. RAQUEL ARIAS RODRÍGUEZ, Secretaria de la Mesa del Parlamento de Galicia. El Presidente del Centro, Sr. José Tercero Folgar, dio la bienvenida a todos los presentes, socios, amigos y simpatizantes, y muy especialmente a las distintas Autoridades locales que nos acompañaban, entre ellas los “regidores” del ayuntamiento de Lleida; Dñª. Sara Mestre Llussà, Dñª. Dolors López Aguilar, D. José Luis Osorio Fernández, e Dñª Rosa María Salmerón Pallarés, el Presidente de la Federación de Casas Regionales de Lleida, D. Cosme García i Mir, ademáis de los presidentes de las casas regionales que pertenecen a la Federación de Lleida. Al finalizar, todos los presentes fueron obsequiados con un vino gallego y un ágape. Fue todo un gran éxito.

presentacion-revista-8

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

Demostración culinaria no Centro Galego / Demostración culinaria en el Centro Galego

23 febrero 2017

O xoves día 23 de febrero de 2017, ás 19,30 horas e no local social do Centro Galego de Lleida, levouse a cabo unha demostración culinaria de diferentes pratos salgados e doces que os socios e simpatizantes achegaron. Acompañounos o “rexidor” do Concello de Lleida D. Franscesc Josep Cerdà Esteve. O acto finalizou coa degustación por tódolos presentes dos múltiples e exquisitos pratos, tal como se pode ver na foto adxunta. Foi un rotundo éxito.

demostracion-culinaria-6

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
El jueves día 23 de febrero de 2017, a las 19,30 horas en el local social del Centro Galego de Lleida, se llevó a cabo una demostración culinaria de diferentes platos salados y dulces que los socios y simpatizantes trajeron. Nos acompañó el regidor del Ayuntamiento de Lleida D. Francesc Josep Cerdà Esteve. El acto finalizó con la degustación por todos los presentes de los múltiples y exquisitos platos, tal como se puede ver, en la foto adjuntada. Fue un rotundo éxito.

demostracion-culinaria-10

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

 

Conferencia no centro Galego / Conferencia en el Centro Galego

22 febrero 2017

Ás 20 horas do mércores día 22 de febreiro de 2017, no local social da Entidade, D. Enric Ribera Gabandé, o periodista de viaxes, gastronomía e viños, pronunciou unha conferencia baixo o título “Paris la ciutat de la Llum”. O conferenciante fixo unha disertación moi detallada dos magníficos monumentos de París, dos restaurantes da cidade, dos hoteles, e da restauración. Acompañáronnos as seguintes autoridades locais: os “rexedores” do concello de Lleida, D. Francesc Josep Cerdà Esteve, D. José María Lorenzo Córdoba Alós,  D. Cosme García i Mir, Presidente da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, e o Presidente da Casa de Aragón D. Jesús Monter Hervera. Unha vez rematado o acto, todos os asistentes degustaron un refrixerio regado con viño do Ribeiro. Foi un rotundo éxito.

conferencia-enric-ribera-2

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
A las 20 horas del miércoles día 22 de febrero de 2017, en el local social de la Entidad, D. Enric Ribera Gabandé, el periodista de viajes, gastronomía y vinos, pronunció una conferencia bajo el título “Paris la ciutat de la Llum”. El conferenciante hizo una disertación muy detallada de los magníficos monumentos de París, de los restaurantes de la ciudad, de los hoteles, y de la restauración. Nos acompañaron las siguientes autoridades locales: los “regidores” del ayuntamiento de Lleida, D. Francesc Josep Cerdà Esteve, D. José María Lorenzo Córdoba Alós,  D. Cosme García i Mir, Presidente de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, y el Presidente de la Casa de Aragón D. Jesús Monter Hervera. Una vez rematado el acto, todos los asistentes degustaron un refrigerio regado con vino del Ribeiro. Fue un rotundo éxito.

conferencia-enric-ribera-4

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver más fotos

Debuxos dos nenos e chocolatada / Dibujos de los niños y chocolatada

21 febrero 2017

O martes día 21 de febreiro de 2017 ás 18,00 horas, no local social da Entidade, os nenos, fillos e netos, dos socios do Centro, fixeron unhos divertidos debuxos; ó mesmo tempo celebráronse interesantes e disputadas partidas de cartas e parchís. Unha vez rematados os actos, todos foron obsequiados cun saboroso e rico chocolate acompañado dunha exquisita coca doce.

debuxos-e-chocolatada-13

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
El martes día 21 de febrero de 2017, a las 18,00 horas, en el local social de la Entidad, los niños, hijos y nietos de los socios del Centro, hicieron unos divertidos dibujos; al mismo tiempo se celebraron interesantes y disputadas partidas de cartas y parchís. Una vez rematados los actos, todos fueron obsequiados con un sabroso y rico chocolate acompañado de una exquisita coca dulce.

debuxos-e-chocolatada-10

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

 

Inauguración Semana Cultural no Centro Galego / Inauguración de la Semana Cultural en el Centro Galego

20 febrero 2017

O Luns día 20 de Febreiro de 2017, ás 19 horas, polo Presidente da Entidade D. Xosé Terceiro Folgar, a Presidenta da Vogalía da Muller, Dñª. Marta Roigé Mostany, e a profesora de patchwork Dña. María Alba Gil Bardanca, foi inaugurada a Semana Cultural do Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia) coa exposición de manualidades, que preparou a Vogalía da Muller durante o curso. Ó final do acto foi ofrecido a tódolos asistentes, un ágape regado con viño do Ribeiro.

inauguracion-s-c-1

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
El lunes día 20 de Febrero de 2017, a las 19 horas, por el Presidente de la Entidad D. José Terceiro Folgar, la Presidenta de la Vocalía de la Mujer, Dñª. Marta Roigé Mostany, y la profesora de patchwork Dña. María Alba Gil Bardanca, fue inaugurada la Semana Cultural del Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia) con la exposición de manualidades, que preparó la Vocalía de la Mujer durante el curso. Al  final del acto fue ofrecido a todos los asistentes, un ágape regado con vino del Ribeiro.

inauguracion-s-c-3

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

Actos no mes de febreiro / Actos en el mes de febrero

10 febrero 2017

SEMANA CULTURAL (Do día 20 o 26 de febreiro / Del día 20 al 26  de febrero)

Luns día 20-02-17. Ás 19,00 horas.
Exposición no local social das manualidades feitas durante o curso polas compoñentes  da Vogalía da Muller,  rematando  o  acto cun ágape.
Martes día 21-02-17. Ás 18,00 horas:
Día dedicado ós nenos e xogos de mesa pros grandes. Unha vez rematado o acto, obsequiarase ós asistentes cunha chocolatada.
Mércores día 22-02-17. Ás 20:00 horas.
Conferencia a cargo de D. Enric Ribera Gabandé, baixo o título “París, la ciutat de la llum. O remate servirase un aperitivo os asistentes.
Xoves día 23-02-17. Ás 19,30 horas.
Demostración culinaria de diferentes pratos salgados e doces aberta a tódolos socios/as do Centro.
Venres dia 24-02-17. Ás 20,00 horas.
Presentación do número 30 da Revista Xurdimento, por Dña. RAQUEL ARIAS RODRÍGUEZ, Secretaria do Parlamento de Galicia. Rematarase o acto cun aperitivo.
Domingo día 26-02-17:
Ás 12,30 horas misa na Parroquia de “Sant Jaume”, cantada polo coro Cengallei. A continuación e no noso local social, celebrarase a Asemblea Xeral Ordinaria, e unha vez finalizada a mesma haberá un Vermut para tódolos asistentes, rematando o acto cun xantar de Irmandade ás 15,00 horas e posterior sesión de baile.
==============================================

Castellano
Lunes día 20-02-17. A las 19,00 horas.
Exposición en el local social de las manualidades hechas durante el curso por las componentes de la Vocalía de la Mujer, finalizando el acto con un ágape.
Martes día 21-02-17. A las 18,00 Horas.
Día dedicado a los niños y juegos de mesa para los mayores. Una vez acabado, se obsequiará a los asistentes con una chocolatada.
Miércoles día 22-02-17. A las 20:00 horas.
Conferencias a cargo del D. Enric Ribera Gabandé, bajo el título “Paris, la ciutat de la llum”. A su finalización, se servirá un aperitivo a los asistentes.
Jueves día 23-02-17. A las 19,30 horas:
Demostración culinaria de diferentes platos salados y dulces abierta a todos los socios/as del Centro.
Viernes día 24-02-17. A las 20,00 horas.
Presentación del número 30 de la Revista Xurdimento por Dñª RAQUEL ARIAS RODRÍGUEZ, Secretaria del Parlamento de Galicia. Finalizará el acto con un aperitivo.
Domingo día 26-02-17:
A las 12,30 horas misa en la Parroquia de “Sant Jaume”, cantada por el Coro Cengallei. A continuación y en nuestro local social, se celebrará la Asamblea General Ordinaria, y una vez finalizada la misma habrá un Vermut para todos los asistentes, finalizando el acto con una comida de Hermandad a las 15,00 horas y posterior sesión de baile.