Actos no mes de decembro / Actos en el mes de diciembre

1 diciembre 2018

MARATÓ DE “TV3”.
O mércores día 12 de decembro de 2018, ás 19,30 horas, o noso Centro, participará no RECITAL DE NADALES, que organiza a Federación de Centros e Casas Rexionais de Lleida en colaboración coa “MARATÓ TV3”.
Devandito acto terá lugar no TEATRO MUNICIPAL DE L’ ESCORXADOR, C/ Lluis Companys (antigo matadoiro) con entrada libre, rogando encarecidamente a vosa asistencia e puntualidade.
SANTA LUCÍA.
O xoves 13 de decembro de 2018, ás 14,00 horas, a VOCALÍA DA MULLER con motivo da festividade de SANTA LUCIA, ten previsto celebralo cun xantar de irmandade, os socios/as interesados, deberán participalo antes do día 11 do mesmo mes.
MISA DAS CASAS REXIONALES.
O xoves día 13 de diciembre de 2018, as 20 horas na Iglesia San Juan Bautista de Lleida, celebrarase unha MISA INTER CENTROS REGIONALES cantada polas corales das casas Rexionais.
MISA EN MEMORIA DOS FALECIDOS DO CORO CENGALLEI
O sábado día 15 de decembro de 2018, as 19,30 horas, celebrarase unha misa na Igresa de Sant Jaume, cantada po los antigos membros do Coro Cengallei, en memoria de tódolos falecidos que perteñeceron a dito CORO.
HERMANITAS DA RESIDENCIA DE AITONA.
O Domingo día 23 de Decembro de 2018, actuarase neste Centro benéfico-social de Aitona ás 11,00 horas, cunha misa e un recital de panxoliñas que cantará a nosa Coral CENGALLEI
 
===========================================
Castellano
MARATÓ DE “TV3”.
El miércoles día 12 de Diciembre de 2018, a las 19,30 horas, nuestro Centro, participará en el RECITAL DE NADALES, que organiza la Federación de Centros y Casas Regionales de Lleida en colaboración con la “MARATÓ TV3”.
Dicho acto tendrá lugar en el TEATRO MUNICIPAL DE L’ ESCORXADOR, C/ Lluis Companys (antiguo matadero) con entrada libre, rogando encarecidamente vuestra asistencia y puntualidad.
SANTA LUCÍA:
El jueves 13 de diciembre de 2018, a las 14,00 horas, la VOCALÍA DE LA MUJER con motivo de la festividad de SANTA LUCIA, tiene previsto celebrarlo con una comida de hermandad. Los socios/as interesados, deberán participarlo antes del día 12 del mismo mes.
MISA DE LAS CASAS REGIONALES.
El Jueves día 13 de diciembre de 2018, a las 20 horas en la Iglesia San Juan Bautista de Lleida, se celebrará una MISA INTER CENTROS REGIONALES cantada por las corales de las casas Regionales.
MISA EN MEMORIA DE LOS FALLECIDOS DEL CORO CENGALLEI
El sábado día 15 de diciembre de 2018, a las 19,30 horas, se celebrará una misa en la Iglesia de Sant Jaume, cantada por los antiguos miembros del Coro Cengallei, en memoria de todos los fallecidos que en su momento pertenecieron a dicho CORO.
HERMANITAS DE LA RESIDENCIA DE AITONA.
El Domingo día 23 de diciembre de 2018, se actuará en este Centro benéfico-social de Aitona a las 11,00 horas, con una misa y un recital de “panxoliñas” que cantará nuestra Coral CENGALLEI.

Anuncios

Xantar de Irmandade da Federación / Almuerzo de Hermandad de la Federación

25 noviembre 2018

O Domingo día 25 de novembro de 2018, no pavillón da partida de Rufea de Lleida, celebrouse un xantar de Irmandade Inter Centros, como clausura das xornadas culturais organizadas pola Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, que se iniciaron co Pregón do día 15 do mesmo mes. Ó remate, foron entregados os trofeos ás parellas gañadoras dos xogos inter-centros, nas seguintes modalidades e resultados:
No PARCHÍS: Primeiros Rosa Blancas, da Casa de Aragón e María Rodríguez, dol Centro Galego. Segundos: Puri Teniente e Ana González do Centro  Extremeño.
No CINQUILLO: Primeiros, Pere Sisó do Centro de Castilla-León e Irene Cortiello, da Casa de Aragón. Segundos, Carmen Andújar e Antonio Amador do Centro Extremeño.
Na BUTIFARRA: Primeiros, Ramón Ganau,  dos Aragón-Armats e Fermín Rodrígue do  Centro Extremeño. Segundos, Eligió Suevos,  do Centro Galego e Josep Vigatà do  Centro Extremeño.
Ó final do xantar acabaron todos bailando ó son da música amenizada polo “Dúo Zarabanda”. Acompañáronnos as seguintes autoridades locais: os concelleiros do “Ajuntament” de Lleida, D. Joan Gómez Lòpez, D. Antoni Postius Terrado, D. Francesc Josep Cerdà Esteve, Dña. Dolors López Aguilar, e D José María Lorenzo Córdoba Alos. Cabe destacar o grande éxito da mesma, xa que en todas as actividades enchéronse os locais sociais. É de resaltar tamén, a presenza das Autoridades locais que sempre nos acompañaron en tódolos actos.

Foto: Cosme Garcia Mir

Ver máis fotos

Castellano
“El Domingo día 25 de noviembre de 2018, en el pabellón de la partida de Rufea de Lleida, se celebró un almuerzo de Hermandad Inter Centros, como clausura de las jornadas culturales organizadas por la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, que se iniciaron con el Pregón del día 15 del mismo mes. Al final, fueron entregados los trofeos a las parejas ganadoras de los juegos inter-centros, en las siguientes modalidades y resultados:
En PARCHÍS: Primeros Rosa Blancas, Casa de Aragón y María Rodríguez, del Centro Galego. Segundos: Puri Teniente y Ana González del Centro  Extremeño.
En CINQUILLO: Primeros, Pere Sisó del Centro Castilla-León e Irene Cortiello, de la  Casa de Aragón. Segundos, Carmen Andújar y Antonio Amador del  Centro Extremeño.
En BUTIFARRA: Primeros, Ramón Ganau, de los Aragón-Armats y Fermín Rodríguez del  Centro Extremeño. Segundos, Eligió Suevos, del Centro Galego y Josep Vigatà del  Centro Extremeño.
Al final del almuerzo, acabaron todos bailando al son de la música amenizada por el “Dúo Zarabanda”. Nos acompañaron las siguientes autoridades locales: los concejales del “Ajuntament” de Lleida, D. Joan Gómez Lòpez, D. Antoni Postius Terrado, D. Francesc Josep Cerdà Esteve, Dña. Dolors López Aguilar, y D. José María Lorenzo Córdoba Alos.
Cabe destacar el gran éxito de la misma, ya que en todas las actividades se llenaron los locales sociales. Es de resaltar también, la presencia de las Autoridades locales que siempre nos acompañaron en todos los actos”

 

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver más fotos

Conferencia no Centro Galego / Conferencia en el Centro Galego

21 noviembre 2018

O mércores día 21 de novembro de 2018, ás 20 horas no local social do Centro Galego de Lleida, e dentro da programación da Semana Cultural da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, tivo lugar unha conferencia baixo o título, “OS CAMIÑOS DE SANTIAGO, CAMIÑOS DE EUROPA”, sendo acompañados polas seguintes autoridades locais: os concelleiros do “Ajuntament” de Lleida, D. Joan Gómez López, Dñª. Dolors López Aguilar, Francesc Josep Cerdá Esteve e D. Xosé Luís Osorio Fernández; o Presidente da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme García Mir;  e os Presidentes das outras casas rexionais que forman parte da Federación, ademais do numeroso público que enchía completamente o local social.
O conferenciante destacou a importancia do camiño de Santiago, que foi considerado o cordón umbilical da Unión Europea que naceu da peregrinación procedente de toda Europa. Santiago de Compostela, e a identidade cultural da Comunidade Europea.
Ó remate, foron intercambiados unhos agasallos entre o presidente do Centro Galego, o Presidente da Federación de Lleida e o conferenciante, rematando todos cunha degustación dun viño da terra. Foi todo un grande éxito.

 
 Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
El miércoles día 21 de noviembre de 2018, a las 20 horas en el local social del Centro Gallego de Lleida, y dentro de la programación de la Semana Cultural de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, tuvo lugar una conferencia bajo el título, “LOS CAMINOS DE SANTIAGO, CAMINOS DE EUROPA”, siendo acompañados por las siguientes autoridades locales: los concejales del “Ajuntament” de Lleida, D. Joan Gómez López, Dñª. Dolors López Aguilar, Francesc Josep Cerdá Esteve y D. José Luis Osorio Fernández; el Presidente de la Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida, D. Cosme García Mir;  y los Presidentes de las otras casas regionales que forman parte de la Federación, además del numeroso público que llenaba completamente el local social.
El conferenciante destacó la importancia del camino de Santiago, que fue considerado el cordón umbilical de la Unión Europea que nació de la peregrinación procedente de toda Europa. Santiago de Compostela, es la identidad cultural de la Comunidad Europea.
Al final, fueron intercambiados unos regalos entre el presidente del Centro Gallego, el Presidente de la Federación de Lleida y el conferenciante, rematando todos con una degustación de un vino de la tierra. Fue todo un grande éxito

Foto: Juan Rodrúguez Gómez

Ver más fotos

Pregón Semana Cultural Federación

15 noviembre 2018

Ás 20 horas do día 15 de Novembro de 2018, a Federación Provincial de Casas e Centros Rexionais de Lleida iniciou as súas xornadas culturais, que se prolongarán ata o día 25 de novembro segundo explicou o seu Presidente Cosme García. A inauguración das xornadas celebrouse no Teatre Municipal de “l`Escorxador” cun pregón, a cargo do Bispo da Dioceses de Lleida, Excmo. Y Rvdo. Mons.  Salvador Giménez Valls. A Continuación por parte da Federación, fíxose un acto de recoñecemento pola súa labor nas entidades que a compoñen, ás seguintes persoas: entre outros, á socia do Centro Galego de Lleida, Dña. María Rodríguez Somoza. Acto seguido, levouse a cabo un extraordinario concerto de música tradicional e popular, a cargo da “Unió Misical de Lleida”, baixo a dirección de D. Esteve Espinosa García.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver máis fotos

Castellano
A las 20 horas del día 15 de Noviembre de 2018, la Federación Provincial de Casas y Centros Regionales de Lleida inició sus jornadas culturales, que se prolongarán hasta el día 25 de noviembre según explicó su Presidente Cosme García. La inauguración de las jornadas se celebró en el Teatre Municipal del “Èscorxador” con un pregón, a cargo del Obispo de la Diócesis de Lleida, Excmo. Y Rvdo. Mons.  Salvador Giménez Valls. A continuación por parte de la Federación, se hizo un acto de reconocimiento por la suya labor en las entidades que la componen, a las siguientes personas: entre otros, a la socia del Centro Gallego de Lleida, Dña. María Rodríguez Somoza. Acto seguido, se llevó a cabo un extraordinario concierto de música tradicional y popular, a cargo de la “Unió Musical de Lleida”, bajo la dirección de D. Esteve Espinosa García.

Foto: Juan Rodríguez Gómez

Ver más fotos

 

Actos no mes de Novembro / Actos en el mes de Noviembre

3 noviembre 2018

SEMANA CULTURAL FEDERACIÓN CASAS REXIONAIS. (do 15 o 25 de Novembro 2018)
O mércores día 15 de novembro de 2018, ás 20 horas, no teatro “Escorxador”, efectuarase o pregòn.
O mércores día 21 de novembro de 2018, no local Social do Centro, ás 20,00 horas conferencia impartida polo,  Sr. D. José C. López Orozco ex alcalde de Lugo sobre ol tema “OS CAMIÑOS DE SANTIAGO, CAMIÑOS DE EUROPA”..
O Domingo día 25 de Novembro de 2018, ás 14,00 horas, xantar de Irmandade e baile  no Pabellón da Partida de Rufea, prezo 20 €uros por persoa. Data límite para adquirir o tiket: el día 22 de novembre.

Programa Semana Cultural de la Federación 1

Castellano
SEMANA CULTURAL FEDERACIÓN CASAS REXIONAIS. (do 15 o 25 de Novembro 2018)
O mércores día 15 de novembro de 2018, ás 20 horas, no teatro “Escorxador”, efectuarase o pregòn.
O mércores día 21 de novembro de 2018, no local Social do Centro, ás 20,00 horas conferencia impartida polo,  Sr. D. José C. López Orozco ex alcalde de Lugo sobre ol tema “OS CAMIÑOS DE SANTIAGO, CAMIÑOS DE EUROPA”..
O Domingo día 25 de Novembro de 2018, ás 14,00 horas, xantar de Irmandade e baile  no Pabellón da Partida de Rufea, prezo 20 €uros por persoa. Data límite para adquirir o tiket: el día 22 de novembre.

Programa de la Semana Cultural de la Federación 2

Todoslos Santos e Castañada no Centro Galego / Todos los Santos y Castañada en el Centro Galego

27 octubre 2018

O sábado día 27 de Outubro de 2018, o Centro Galego de Lleida celebrou o DÍA DE TÓDOLOS SANTOS, coa asistencia á Santa Misa ás 19,30 horas, na Parroquia de “Sant Jaume” á que pertencen, cantada polo noso coro Cengallei. Posteriormente, e no local Social, os socios e simpatizantes asistiron ó tradicional magosto, sendo acompañados polas seguintes autoridades: o Coronel DEM Delegado de Defensa en Lleida, D. Fernándo Rodríguez de Rávena; os concelleiros do Concello de Lleida, D. Josep Francesc Cerdà Esteve, Dña. Dolors López Aguilar e D. Daniel Rubio Ruiz;  o Presidente da Casa de Aragón D. Jesús Monter, e a  Presidenta da cada de Cantabria. Dña. María Eugenia Fernandez.

Foto: Juan Rodríguez Gómez-Dacal

Ver máis fotos

Castellano

El sábado día 27 de Octubre de 2018, el Centro Gallego de Lleida celebró el DÍA DE TODOS LOS SANTOS, con la asistencia a la Santa Misa a las 19,30 horas, en la Parroquia de “Sant Jaume” a la que pertenecen, cantada por nuestro coro Cengallei. Posteriormente, y en el local Social, los socios y simpatizantes asistieron al tradicional magosto, siendo acompañados por las siguientes autoridades: el Coronel DEM Delegado de Defensa en Lleida D. Fernándo Rodríguez de Rávena, los concejales del Ayuntamiento de Lleida, D. Josep Francesc Cerdà Esteve, Dña. Dolors López Aguilar y D. Daniel Rubio Ruiz; el Presidente de la Casa de Aragón Jesús Monter, y la Presidente da la Casa de Cantabria Dña. María Eugenia Fernández.

Foto: Dionisio Paul Torralba

Ver más fotos

 

BREOGÁN 2018

7 octubre 2018

O domingo día 7 de outubro de 2018, o Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia) organizou a festividade de Breogán, no local social da Entidade, na C/ Pare Palau de Lleida, co seguinte programa: Ás 09:30 horas, o Centro invitou ós asistentes a un desaíuno. A continuación excursión polo parque da Mitxana, e  comida de irmandade ás 14 horas. Despois do xantar, realizáronse diferentes partidas de “Tute”.  Foi un día espléndido e inolvidable.

Foto: Juan Carlos Rodríguez Blancas

Ver máis fotos

Castellano
El domingo día 7 de Octubre de 2018, el Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia) organizó la festividad de Breogán, en el local social de la Entidad en la Calle Pere Palau de Lleida. Con el siguiente programa: A las 9,30 horas, el Centro invitó a los asistentes a un desayuno. A continuación realizaron una excursión por el parque de la Mitxana, y comida de hermandad a las 14 horas. Después de la comida, se realizaron diferentes partidas de “Tute”. Fue un día espléndido e inolvidable.

Breogán 2018 (2)

Foto: Juan Carlos Rodríguez Blancas

Ver más fotos

 

ACTOS NO MES DE OUTUBRO / ACTOS EN EL MES DE OCTUBRE

1 octubre 2018

VOCALÍA DA MULLER.
A Vocalía da Muller a partire do día 18 de setembro, iniciará o curso de manualidades e “PATCHWORK”  os martes e os xoves de cada semana, convidando as socias que estean interesadas, a incorporarse ao mesmo.
DÍA DE BREOGÁN.
A Xunta Directiva do Centro acordou que o domingo día 7 de outubro, celebrarase este ano a festividade de Breogán no local que ten o noso Centro en “Pardinyes”, co seguinte programa:
Almorzo no noso local de Padinyes ás 09,00 horas, con invitación polo Centro. A continuación excursión polo parque da “Mitjana”, e  comida de irmandade no noso local, ás 14 horas.
E imprescindible apuntarse con anterioridade, para poder preparar o primeiro prato que será un pica-pica, por xentileza do Centro, así como a bebida, e o segundo prato e os postres, serán por conta de cada comensá que despoios compartiremos todos. Deberán ir provistos de pratos e cubertos.
Organizaranse xogos de cartas entre os asistentes. Finalmente realizarase unha queimada como despedida.
Para mais información indícase que na Igrexa parroquial de “Sant Salvador de Pardinyes”, hai misa as 12 horas para o que queira asistir.
CASTAÑADA.
O día a determinar) de 2018, ás 19,30 horas, celebrarase unha misa na Igrexa de San Jaime C/ Alcalde Pujol, cantada polo noso coral Cengallei, polos defuntos da Entidade. A continuación e  no local social do Centro, haberá a tradicional Castañada e “panellets” para socios e familiares.

==========================================

Castellano
VOCALÍA DE LA MUJER.
La Vocalía de la Mujer, a partir del día 18 de septiembre ha iniciado el curso de manualidades y “PATCHWORK”  los martes y los jueves de cada semana, invitando a las socias que estén interesadas, a incorporarse al mismo.
DÍA DE BREOGÁN.
La Junta Directiva del Centro ha acordado que el domingo día 7 de octubre, se celebre este año la festividad de Breogán en el local que nuestro Centro tiene en Pardinyes, con el siguiente programa:
Almuerzo en nuestro local de “Pardinyes” a las 09:00 horas, con invitación por el Centro. A continuación excursión al parque de “La Mitjana”, y posterior comida de hermandad en nuestro local a las 14 horas.
Es imprescindible apuntarse con anterioridad, para poder preparar el primer plato que será un pica-pica por gentileza del Centro, así como la bebida, y el segundo plato y postres, serán por cuenta de los asistentes que compartiremos todos. Deberán ir provistos de platos y cubiertos.
Se organizarán juegos de cartas entre los asistentes. Finalmente se realizará una queimada como despedida.
Para más información se indica que en la Iglesia parroquial de Sant Salvador de Pardinyes,  hay misa a las 12  horas para el que desee asistir.
CASTAÑADA.
(El día a determinar) de 2018, a las 19,30 horas, se celebrará una misa en la Iglesia de San Jaime C/ Alcalde Pujol, cantada por nuestra coral Cengallei, por los difuntos de la Entidad. A continuación y  en el local social del Centro, habrá la tradicional Castañada y “panellets” para socios y familiares.

Fanalets de Sant Jaume e Patrón de Galicia

22 julio 2018

O mércores día 18 de xullo de 2018, ás 19,30 horas na Capela do “Peu do Romeu”, tivo lugar a ofrenda floral do Centro Galego ao seu patrón Santiago. O luns día 23 procedeuse a entrega do premio que fai o Centro Galego ó mellor “Fanalet” dedicado a Galicia; asistiron socios da nosa Entidade acompañados polo Presidente da Federación de Casas Rexionais de Lleida D. Cosme García Mir e varios membros das outras casas Rexionais que forman parte da Federación.
O sábado día 21 de xullo de 2018, celebrárono cunha cea de Irmandade no Restaurante do Centro Galego, rematando coa clásica bebida da nosa terra: ¡A QUEIMADA! Foi un rotundo éxito.

Foto: Cosme García i Mir

Ver máis fotos

Castellano
El miércoles día 18 de julio de 2018, a las 19,30 horas en la Capilla del “Peu del Romeu”, tuvo lugar la ofrenda floral del Centro Gallego a su patrón Santiago. El lunes día 23 se procedió a la entrega del premio que hace el Centro Gallego el mejor “Fanalet” dedicado a Galicia, asistieron socios de nuestra Entidad acompañados por el Presidente de la Federación de Casas Regionales de Lleida, D. Cosme García Mir y varios miembros de las otras casas Regionales que forman parte de la Federación.
El sábado día 21 de julio de 2018, lo celebraron con una cena de Hermandad en el Restaurante del Centro Gallego, rematando con la clásica bebida de nuestra tierra: ¡La QUEIMADA! Fue un rotundo éxito.

Foto: Cosme García i Mir

Ver más fotos

 

Actos no mes de xuño / actos en el mes junio

1 junio 2018

O luns día 25 de xuño de 2018, ás 20 horas na aula do Teatro de l`Escorxador, celebrarase a 20ª edición do certame poético-musical organizado pola Federación de Casas Rexionais de Lleida no que está previsto que interveñan as entidades asociadas. En representación do noso Centro intervirá a nosa Coral CENGALLEI.

============================================

Castellano
El lunes día 25 de junio de 2018, a las 20 horas en el aula del Teatro de l`Escorxador, se celebrará la 20ª edición del certamen poético-musical organizado por la Federación de Casas Regionales de Lleida en el que está previsto que intervengan las entidades asociadas. En representación de nuestro Centro intervendrá nuestra Coral CENGALLEI.